Ohita valikko

Kunnat ovat halukkaita laajentamaan lomituspalvelualueitaan

Kotieläintilojen määrän väheneminen edellyttää lomituspalvelujen toiminta-alueiden uudelleenjärjestelyjä. Mela teki tänä kesänä kyselyn lomituspalvelujen järjestämisestä lomituspalveluiden paikallisyksiköille. Tulosten mukaan pääosa kunnista on kiinnostunut järjestämään lomituspalveluja myös tulevaisuudessa ja laajentamaan toiminta-alueitaan. Lomituspalvelut koetaan kunnissa tärkeänä osana maatalousyrittäjien sosiaaliturvaa ja maaseutukunnan toimintastrategiaan hyvin sopivina.

Tutkimuksen tuloksia ja lomituksen parhaita toimintamalleja pohditaan yhdessä lomituspalvelujen 45-vuotisjuhlaristeilyllä 9.-11.10.2019 Silja Serenadella.

Lomituspalvelujen toimeenpanoa jatketaan Melan ja kuntien yhteistyönä

Osana maakuntauudistusta lomituspalvelujen oli tarkoitus siirtyä maakuntien tehtäväksi. Uudistusta ei toteutettu ja näin toimeenpanoa jatketaan Melan ja kuntien yhteistyönä. Lomitusristeilyn avauksessa puhunut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoi, että hallitus ottaa myöhemmin kantaa lomituspalvelujen organisoinnin muutoksiin.

–Haluamme Melassa vaikuttaa siihen, että tämä ainutlaatuisen hieno palvelu säilyy ja tuo helpotusta karjatilallisten vaativaan arkeen myös tulevaisuudessa, toteaa Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen toimitusjohtaja Päivi Huotari.

Suurempien lomitusyksiköiden uskotaan turvaavan paremmin palvelut

Lomituspalveluun oikeutettujen kotieläinyrittäjien määrä on vähentynyt vuosittain noin 5-6 % ja saman kehityksen oletetaan jatkuvan myös tulevina vuosina. Toiminnan supistuessa uhkana on lomitusyksiköiden palvelukyvyn heikkeneminen. Kunnat nostivat vastauksissaan esiin, että suuremmissa yksiköissä pystyttäisiin paremmin turvaamaan riittävät resurssit hallinnossa ja sijaisjärjestelyissä, kouluttamaan henkilökuntaa ja kehittämään toimintaa. Suuremman yksikön uskotaan turvaavan paremmin laadukkaat palvelut ja olevan myös vetovoimaisempi työpaikka lomittajille.

Riittävä rahoitus tulisi taata

Useat paikallisyksiköt toivat vastauksissaan esiin, että lomituspalvelujen hoitamiseen tulisi varata riittävä hallintomääräraha valtion budjetissa. Myös yhdistymisen siirtymävaiheen ylimääräinen työ tulisi kuntien mielestä korvata täysimääräisesti toimintaa jatkavalle kunnalle.

Lomitusalueiden uudelleenjärjestelyjä pohditaan yhdessä

Kyselyn tuloksia hyödyntäen Mela jatkaa keskusteluja tarkoituksenmukaisten lomitusalueiden muodostamiseksi tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Osassa maata oli selkeää toivetta edetä pikaisestikin paikallisyksikkörakenteen kehittämisen kanssa.

–Melalla ei ole syytä jarrutella yhdistymisiä, jos yhdistyvällä ja vastaanottavalla kunnalla on asiasta yhteisymmärrys. Ensimmäiset yhdistymiset voitaisiin toteuttaa jo 2021, nopeimmillaan yhteisellä sopimuksella jopa ensi vuoden alusta, toteaa Huotari.

Lomituspalvelujen 45-vuotisjuhlaristeilyllä etsitään parhaita toimintamalleja

Lomituksen paikallisyksiköt peräänkuuluttavat myös uusien toimintamallien kehittämistä. Yhteisiä toimintamalleja on pohdittu kuluvan vuoden aikana Melan tuella järjestetyissä paikallisyksiköiden alueellisissa työpajoissa. Yhteistyön tuloksina syntyneitä hyviä käytäntöjä jaetaan edelleen lomituspalvelujen 45-vuotisjuhlaristeilyllä.

–Lomitushenkilöstö ja muut sidosryhmät tekevät arvokasta työtä suomalaisen maatalouden ja lomitusjärjestelmän hyväksi. Välitetään viljelijästä, välitetään toisistamme. Toivon, että yhteistyö jatkuu edelleen hienosti, hyvällä tuulella, täysin purjein ja tarvittaessa vaikka meloen, kiitteli Huotari juhlapuheessaan risteilyvieraita.

Lisätietoja: Päivi Wallin, yksikönpäällikkö, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, p. 029 435 2343

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö