Ohita valikko

Sali täynnä apurahataiteilijoiden työhyvinvointipäivässä

Mela järjesti keskiviikkona 26.9. apurahataiteilijoille suunnatun työhyvinvointipäivän. Yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa järjestetyn päivän teemoina olivat omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen, stressinhallinta ja työstä palautuminen sekä omien psyykkisten voimavarojen tukeminen. Apurahansaajilta puuttuu usein perinteisen työyhteisön tuki, joten he ovat melko yksin myös työhyvinvointiin liittyvien kysymysten kanssa. Muiden tahojen tarjoamalle työhyvinvointitoiminnalle on tarvetta, minkä osoitti Helsingissä Tieteiden talossa järjestettyyn työhyvinvointipäivään saapunut täysi luentosalillinen apurahataiteilijoita. Päivää seurattiin myös suorana lähetyksenä verkon kautta.

Viime vuonna tekemämme kyselyn perusteella apurahansaajat kaipaavat työhyvinvointinsa tueksi etenkin psyykkistä työkykyä tukevaa toimintaa ja apua stressinhallintaan. Kyselyssä nousi esiin myös vertaistuen merkitys sekä toive hyvinvointipäivistä. Nämä tarpeet yhdistettiin apurahataiteilijoiden työhyvinvointipäivässä, jossa pääpuhujina kuultiin aivotutkija Minna Huotilaista aiheella ”Aivoergonomiaa ja stressinhallintaa” sekä luovien alojen työpsykologi Marjukka Laurolaa aiheella ”Taiteilijoiden psyykkisten voimavarojen tukeminen”.

Päivän avauksen pitivät vakuutus- ja työhyvinvointiyksikön päällikkö Päivi Wallin Melasta, johtaja Paula Tuominen Taiteen edistämiskeskuksesta sekä tutkija Heli Ansio Työterveyslaitokselta. Päivän taideosuudesta vastasi ääni- ja esitystaiteilija Juha Valkeapää ääniperformanssillaan ”Haukusta häntään”.

Luovuus lähtee liikkeelle omasta ajasta

Aivotutkija Minna Huotilainen muistutti taiteilijoita palautumisen ja levon tärkeydestä. Nykyajan työssä on monia kipupisteitä, joissa mieli ja aivot kuormittuvat helposti liikaa. Palautuminen tästä kuormituksesta näytteleekin merkittävää roolia työssä jaksamisessa ja stressinhallinnassa.

Huotilainen puhui tehokkaasta palautumisesta, johon tarvitaan aikaa ja totesi palautumisen olevan osa ammattitaitoa, jota jokaisen kannattaa opetella ja kehittää. Palautumisen keinot voivat olla eri ihmisille hyvinkin erilaisia, mutta jokaisen olisi hyvä miettiä omaan elämään, työhön ja arkeen sopivia tapoja palautua. Huotilainen totesi, että luovuus lähtee liikkeelle omasta ajasta, levosta ja rauhallisuudesta.

Jaksamisen perusta on pysähtyminen

Taiteilijan tulisi olla samaan aikaan vahva ja herkkä, intuitiivinen ja järkevä sekä tasapainoilla toimeentulon takaamisen ja luovan työn omaehtoisuuden välillä. Epävarmuus tulevasta, apurahojen jatkosta, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta sekä kritiikille altistumisesta kuormittaa, totesi luovien alojen työpsykologi Marjukka Laurola. Puheenvuoronsa aluksi hän kehotti kuulijoita miettimään, miksi he aikanaan valitsivat oman alansa ja miksi se on heille merkityksellinen. Laurola neuvoi palauttamaan nuo ajatukset ja syyt aika ajoin mieleen, sillä ne auttavat epävarmuuden ja ristikkäisten vaatimusten sietämisessä.

Laurola otti esiin myös taiteilijan työssä läsnä olevan mielikuvan voiman. Mielikuvitus on upea asia, mutta se voi olla myös kuormittava tekijä laukatessaan maalaamaan epävarmaa tai ahdistavaa tulevaisuuden kuvaa. Laurolan mukaan mielikuvitusta ja kuormittunutta mieltään voi rauhoittaa tietoisen läsnäolon harjoituksilla ja pysähtymällä tunnustelemaan omaan vointiaan. Laurola totesi, että pysähtyminen on jaksamisen perusta, sillä vasta pysähtyessään voi havainnoida tunteitaan. – Mitä ei huomaa, ei voi myöskään muuttaa, mutta jos pysäyttää itsensä tietoisesti havainnoimaan, on helpompi huomata tarpeensa ja vastata niihin, hän summasi.

Apurahansaajien työhyvinvointia tukeva toiminta

Apurahataiteilijoiden työhyvinvointipäivä syntyi apurahansaajille viime vuonna tehdyn työhyvinvointikyselyn pohjalta. Vastaava päivä järjestettiin vuosi sitten apurahatutkijoille.

Hyvinvointipäivien lisäksi Mela on käynnistämässä myös muuta apurahansaajan työhyvinvointia tukevaa toimintaa. Suunnitteilla on esimerkiksi verkkotapaamisina toteutettava työhyvinvointia edistävä vertaisryhmäkoulutus.

Lisätietoja
työhyvinvointitiimin vetäjä Pirjo Saari, puh 0400 341390 tai pirjo.saari(@)mela.fi

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö