Ohita valikko

Lomitusjärjestelmän uudistamisen tavoitteena palvelujen turvaaminen ja asiakkaiden yhdenvertaisuus

Sosiaali- ja terveysministeriön 18.3. järjestämässä Lomituspalvelujen tulevaisuus – Lomituslainsäädännön uudistaminen –seminaarissa esiin nousi vahva tahto säilyttää lomituspalvelut laadukkaina myös jatkossa. Seminaarissa todettiin, että uudistuksen toteuttamisessa tärkeintä on avoin vuoropuhelu ja eri osapuolten näkemysten kuuleminen.

Lomituspalvelut tarjoavat maatalousyrittäjälle tärkeän mahdollisuuden irtaantua sitovasta kotieläinten hoitotyöstä. Palveluilla varmistetaan, että eläinten hoitotöihin sitoutuneet yrittäjät voivat pitää lomaa ja palautua monesti raskaastakin työstään. Lomituksella turvataan myös eläinten hoito ja hyvinvointi tilanteissa, joissa yrittäjä itse on esimerkiksi sairauden takia estynyt hoitamasta työtään.

Maatalous ja sitä kautta myös lomituksen tarpeet muuttuvat

Seminaarissa puhuneen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan maatalouslomitus on yksi yhteiskuntamme suurimmista saavutuksista hyvinvoinnin saralla. Ministeri Kiuru toivoi, että lainsäädännön uudistamisen myötä lomituspalvelut pystyisivät tulevaisuudessa entistä paremmin vastaamaan muuttuvan maatalouden tarpeisiin, turvaten samalla laadukkaat palvelut.

Uudistamistyössä joudutaan ratkomaan monia haasteita, kuten maatalouslomittajien saatavuuden sekä lomittajien työmatkojen pitenemisen vaikutuksia lomituksen järjestämiseen. Kotieläintilojen vähetessä myös lomituspäivien määrä vähenee ja tilojen väliset matkat pidentyvät. On myös pohdittava, minkälaisia osaamisvaatimuksia lomittajille asetetaan ja miten lomittajan työtä jatkossa rajataan, kun tiloilla on enenevässä määrin laajempaa osaamista vaativaa toimintaa ja tekniikkaa.

Laadukkaita palveluita yhdenvertaisesti

Hallitusohjelman mukaan lomituslainsäädännön uudistamiseen on varattu 6 miljoonan euron lisärahoitus. Lomituspalvelulain uudistaminen on tarkoitus käynnistää kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään kiireellisimmät, muun muassa EU:n valtiontukisääntelyyn liittyvät muutokset, joilla tavoitellaan esimerkiksi lomituspalvelujen yhdenvertaistamista. Ensimmäinen lakipaketti astuisi voimaan vuonna 2022 ja sitä ennen tarvittavat muutokset vietäisiin myös Lomitusnettiin.

Toisessa vaiheessa on tarkoitus toteuttaa kokonaisvaltaisempi uudistus, johon kuuluvat lomituslakien ja lomitushallinnon uudistaminen. Kokonaisvaltaisemman uudistuksen taustalla on maatalouden rakennemuutoksesta lähtevä tarve yhtenäistää lomituslakeja ja ratkaista nykyiseen lakiin liittyviä ongelmia. Toisessa vaiheessa rakennettaisiin myös uusi, lomituspalvelujen tarpeisiin sopiva tietojärjestelmä. Toisen vaiheen lainmuutospaketti astuisi voimaan aikaisintaan vuonna 2024.

Vielä on avoinna, tuleeko maatalouslomitus siirtymään toisen vaiheen lakipaketissa kunnilta maakunnille. Jos lomitus ei päädy maakuntien hoidettavaksi, punnittavaksi jää, mikä hallinnon malli palvelisi lomitustoimintaa mahdollisimman hyvin. Vaihtoehdoksi nykyiselle hallintomallille sosiaali- ja terveysministeriö esittää esimerkiksi mallia, jossa Mela hoitaisi viranhaltijapäätökset keskitetysti.

Mela haluaa olla kehittämässä lomituspalveluja myös jatkossa

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut mahdollisuuden ottaa kantaa lomituslainsäädännön uudistukseen. Ota kantaa.fi -sivustolla voi kertoa oman näkemyksensä lomituspalvelujen tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä sekä sosiaali- ja terveysministeriön laatimista ensimmäisen ja toisen vaiheen lakimuutosehdotuksista. Sivustolla voi tutustua myös lomitusseminaarin materiaaleihin. Katso: Lomituslainsäädännön uudistaminen 2020 Ota kantaa.fi -sivustolla.

Melassa jatketaan lomituspalvelujen toimeenpanoa ja valmistaudutaan ensimmäisen lakipaketin tuomiin muutoksiin muun muassa päivittämällä Lomitusnettiä.

– Lomituksen kehittämiskaavailuissa riittää pohdittavaa. Maatalouslomitus on kotieläinyrittäjälle ensiarvoisen tärkeä hyvinvointipalvelu, jonka toimeenpanossa Mela on mielellään mukana myös jatkossa, toteaa Melan lomitus- ja työkykypalvelujen johtaja Päivi Wallin.

Lisätietoja
toimitusjohtaja Päivi Huotari, p. 050 500 4514
lomitus- ja työkykypalvelujen johtaja Päivi Wallin, p. 040 740 4728

Lue sosiaali- ja terveysministeriön kolumni aiheesta: Mikko Rissanen ja Anne Vänskä: Lomituslainsäädännön uudistuksella tähdätään tulevaisuuteen – lomituksen säilyttävä laadukkaana myös jatkossa 

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö