Ohita valikko

Muutokset apurahatyössä

Onko apurahatyössäsi tapahtumassa muutoksia? Ilmoita Melaan ja apurahan myöntäjälle mahdollisista vakuutuskauden aikana tapahtuvista muutoksista.

Apurahalla työskentelyn keskeytyminen

Sinulle myönnetty vakuutus voidaan keskeyttää, jos apurahalla työskentelysi keskeytyy vähintään neljän kuukauden ajaksi:

 • sairauden tai kuntoutuksen
 • lapsen syntymän tai alle kolmivuotiaan lapsen hoidon
 • palkka- tai muun ansiotyön
 • asevelvollisuuden tai siviilipalveluksen
 • tai muun näihin verrattavan syyn vuoksi

Lisäksi vakuutuksen tulee olla voimassa vähintään neljä kuukautta ennen keskeytystä, ja työskentelyaikaa tulee jäädä keskeytyksen jälkeen neljä kuukautta.

Ilmoita keskeytymisestä Melaan ja liitä myöntäjän hyväksyntä

Ilmoita Melaan muutoksista sähköisen asiointipalvelun kautta tai toimita lomake Hakemus olosuhdemuutoksesta meille postitse. Selvitämme hakemuksesi perusteella, tarvitseeko vakuutukseen tehdä muutoksia.

Tarvitsemme sinulta apurahan myöntäjän kirjallisen hyväksynnän työskentelyn keskeytymisestä. Lähetä myöntäjän hyväksyntä samalla kun teet ilmoituksen työskentelyn keskeytymisestä.

Kun palaat apurahatyöhön keskeytyksen jälkeen

Ilmoita paluusta apurahatyöhön asiointipalvelussa. Jos työskentelysi on muuttunut ja työpanoksesi on kasvanut tai pienentynyt, voit tietyin ehdoin hakea työtulosi tarkistusta. Lue lisää työtulon tarkistamisesta.


Apurahan käyttötarkoituksen muutos

Jos apurahasi käyttötarkoitusta on muutettu vakuutuksen voimassaoloaikana, ilmoita meille muutoksesta sähköisen asiointipalvelun kautta tai suojatulla sähköpostilla.


Työpanoksen, työn keston ja MYEL-työtulon muutos

MYEL-työtuloasi voidaan tietyin ehdoin tarkistaa kesken vakuutuskauden, jos työpanoksesi ja apurahatyösi kesto muuttuvat. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun haluat muuttaa täysipäiväisen työskentelyn osa-aikaiseksi tai toisin päin.

Työtuloa voi tarkistaa silloin, kun kaikki nämä ehdot täyttyvät:

 • Vähintään 12 kuukaudeksi myönnetty vakuutus on voimassa vielä ainakin yhden kuukauden ajan silloin, kun haet muutosta.
 • Työpanos muuttuu vähintään 20 %. Vakuutuskausi pitenee tai lyhenee. Muutos kestää vähintään neljä kuukautta.
 • MYEL-vakuuttamisen ehdot täyttyvät edelleen tarkistamisen jälkeen.
 • Apurahan myöntäjä hyväksyy muutokset työskentelyajassa ja työpanoksessa, ja tästä toimitetaan Melaan selvitys.

Tarkistaminen on mahdollista myös vakuutusten yhdistämisen yhteydessä tai silloin, kun jatkat työskentelyä vakuutuksen keskeytyksen jälkeen. Työtuloa ei voi tarkistaa takautuvasti.

Toimi näin

Hae työtulon tarkistamista asiointipalvelussamme. Liitä mukaan apurahan myöntäjän kirjallinen hyväksyntä muutoksesta. Voit kysyä meiltä lisätietoja asiointipalvelun viestillä tai apurahavakuuttamisen numerosta 029 435 2695.

Esimerkki: Veera sovittaa apurahatyön ja palkkatyön yhteen

Veeran apurahatyöskentely on ollut tähän asti kokoaikaista. Vakuutusta on hakemushetkellä jäljellä yksi kuukausi. Hän aloittaa palkkatyön ja haluaa jatkaa sen rinnalla apurahatyöskentelyä 25 %:n työpanoksella, jolloin apurahatyöskentelyn kesto pitenee vastaavasti nelinkertaiseksi.

 • Veeran työtulo voidaan tarkistaa. Muuttuneen työtilanteen kesto on riittävä, sillä yhdestä jäljellä olevasta apurahakuukaudesta tulee muutoksen jälkeen neljä kuukautta.
Esimerkki: Ville palaa vanhempainvapaalta

Villen MYEL-vakuutus on ollut keskeytettynä vanhempainvapaan vuoksi. Hänellä on vielä neljä kuukautta vakuutusaikaa jäljellä. Villen apurahatyö on ollut kokoaikaista ennen vanhempainvapaalle jäämistä. Hän haluaa jatkaa apurahatyötään 80 %:n työajalla.

 • Villen työtulo voidaan tarkistaa, sillä työpanos muuttuu 20 %. Apurahatyöskentelyn kesto pitenee vastaavasti neljästä kuukaudesta viiteen kuukauteen.

Työskentelymaan muuttuminen

Jos työskentelymaasi vaihtuu vakuutuksen voimassaoloaikana, ilmoita asiasta Melaan. Lisätietoja ulkomaantyöskentelystä: Apurahalla työskentely ulkomailla.


Apurahalla työskentelyn ennenaikainen päättyminen tai vakuutuksen päättäminen

Apurahalla työskentelyn ennenaikainen päättyminen

Sinulle myönnetty vakuutus voidaan päättää ennenaikaisesti, mikäli et käytä apurahaa kokonaisuudessaan. Ilmoita työskentelyn ennenaikaisesta päättymisestä Melan asiointipalvelun kautta tai Hakemus olosuhdemuutoksesta -lomakkeella sen jälkeen, kun olet ilmoittanut apurahan myöntäjälle työskentelyn päättymisestä. Toimita myöntäjän kirjallinen hyväksyntä joko asiointipalvelun kautta tai liitetiedostona suojatun sähköpostin kautta.

Vakuutuksen päättäminen

Päätämme vakuutuksesi, kun jäät vanhuuseläkkeelle tai et kuulu enää Suomen sosiaaliturvaan. Ilmoita siitä meille asiointipalvelussa.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö