Ohita valikko

Melan hallituksen seminaari: Tieteen ja taiteen harjoittajien työhyvinvoinnin haasteet

Melan hallituksen seminaari järjestettiin maanantaina 11.6.2018. Seminaarin aiheena oli tieteen ja taiteen harjoittajien työhyvinvoinnin haasteet, ja puhujina oli asiantuntijoita Helsingin yliopistosta, Tieteentekijöiden liitosta, Suomen Taiteilijaseurasta sekä Melasta.

Laadukas ajattelu ja inhimillinen työn tulevaisuus

Helsingin yliopiston aivotutkija Katri Saarikivi käsitteli esityksessään ajattelua, muuttuvaa työntekoa ja aivoja työssä. Saarikivi nosti esiin kysymyksen, voiko koneelle opettaa kaiken sen, minkä ihminen osaa. Toistaiseksi kone ei kuitenkaan kykene esimerkiksi empatiaan, luovuuteen, joustavaan ja tilannesidonnaiseen ajatteluun tai merkityksenantoon. Saarikivi pohtikin, ymmärretäänkö ja vaalitaanko näitä taitoja työpaikoilla riittävästi.

Saarikivi muistutti myös aivokunnon ylläpitämisestä. Työ vaatii tekijältään paljon, minkä vuoksi aivoista on huolehdittava. Parhaiten aivojen hyvinvointia ylläpidetään terveellisellä ravinnolla, liikunnalla, uuden oppimisella, stressin vähentämisellä ja riittävällä unella.

Tieteentekijät tiede- ja korkeakoulupolitiikan pyörteissä

Tieteentekijöiden liiton toiminnanjohtaja Johanna Moisio avasi esityksessään liiton ajankohtaisia asioita ja tieteentekijöiden kuulumisia. Liiton tämänhetkisinä tavoitteina on digiopetusympäristöjen kehittäminen, määräaikaisten työsuhteiden vähentäminen ja työolosuhteiden kehittäminen. Liiton tekemän selvityksen mukaan suurin jäsenten työstressin aiheuttaja on työn määräaikaisuuden tuoma epävarmuus.

Kuvataiteilijan työhyvinvoinnin haasteet

Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen herätteli alustuksessaan kuvataiteilijan työhyvinvoinnin pulmiin. Korhosen mukaan kuvataiteilijan haasteet kumpuavat alan työllistävien rakenteiden puuttumisesta, jolloin taiteilijalla ei ole työnantajaa, työterveyshuoltoa, lisäkoulutusmahdollisuutta tai työyhteisön tukea. Myös kuvataidetyön ansaintalogiikka aiheuttaa haasteita. Taiteilijan tulot tulevat useimmiten muusta kuin taiteesta, ja alalla on valitettavan paljon ilmaistyötä.

Vaikeuksia taitelijalle aiheuttaa myös alan arvostuksen puute. Viranomaiset eivät useimmiten tunne alaa tarpeeksi, jolloin taiteilija jää ilman tarvitsemiaan neuvoja. Myös lukuisat fyysiset työterveyden haasteet, kuten kemikaaleille ja pölylle altistuminen vaivaavat kuvataiteilijoita. Korhosen esityksen jälkeen seminaarissa heräsi keskustelua siitä, kuinka samankaltaisia maatalousyrittäjien ja apurahansaajien haasteet ovatkaan.

Työhyvinvointitoimintaa apurahansaajille

Seminaarin lopuksi Melan työhyvinvointitiimin vetäjä Pirjo Saari esitteli toimia, joita Melan apurahansaajien eteen tehdään. Saaren mukaan jatkossa on luvassa lisää apurahansaajien hyvinvointipäiviä. Apurahansaajat ovat toivoneet myös vertaisryhmiä ja erilaisia teemapajoja. Myös mielenterveyteen liittyvää koulutusta järjestetään mahdollisesti tulevaisuudessa. Saaren alustus herätti keskustelua siitä, kuinka tärkeitä erilaiset hyvinvointitoimenpiteet ovat myös apurahansaajien aloilla, joissa työ on monesti yksinäistä ja kilpailu kovaa.

Lisätietoja:
Apurahansaajien hyvinvointityö Melassa
Helsingin yliopisto
Tieteentekijöiden liitto
Suomen Taiteilijaseura

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö