Ohita valikko

Mela myönsi apurahoja maatalousyrittäjien ja apurahansaajien työturvallisuushankkeisiin

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan tapaturma-asiain työturvallisuusjaosto on myöntänyt kokouksessaan 5.11.2019 kaksi työturvallisuusapurahaa, joiden yhteissumma on 60 572 euroa.

Apurahojen myöntämisessä painotettiin jo olemassa olevan tutkimustiedon hyödyntämistä ja tuotteistamista. Myös uuden tutkimustiedon tuottaminen tai uuden näkökulman avaaminen oli apurahan myöntämiseksi hankkeilta toivottavaa.

Jaosto korosti kokouksessa työturvallisuustyön merkitystä vahinkojen ennalta ehkäisemisessä. Työturvallisuus on näkyvästi esillä Melan työhyvinvointityössä vuonna 2020 – luvassa on työturvallisuuden vuosi teemalla Nolla tapaturmaa.

Turvallisuutta ja hyvinvointia työhön työturvallisuusapurahoilla

Melan asiakkaiden työ on monipuolista ja muuttuvaa. Tietoa työolojen kehittämisestä ja turvallisemmista työtavoista tarvitaan. Maataloudessa tapaturmariskiä lisäävät työn sitovuus, kiire, fyysinen rasitus sekä koneiden ja laitteiden käyttö. Apurahansaajien työhyvinvointia heikentävät muun muassa työn epäsäännöllisyys ja epävarmuus tulevasta. Maatalousyrittäjät ja apurahansaajat tekevät usein työtä vaihtelevissa olosuhteissa ja monesti yksin.

Mela myöntää työturvallisuusapurahoja vuosittain

Melan vuosittain myöntämillä työturvallisuusapurahoilla rahoitetaan tutkimus- ja kehitystoimintaa, jonka avulla parannetaan viljelijöiden, kalastajien, poronhoitajien, metsänomistajien ja apurahansaajien työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Koulutus-, tutkimus- ja tiedotushankkeiden rahoittaminen on osa Melan ennakoivaa työturvallisuustyötä. Hankkeista saadulla tiedolla Melan vakuutettujen työpaikkaa voidaan kehittää entistä turvallisemmaksi ja terveellisemmäksi.

Työturvallisuusapurahoihin käytettävät varat kertyvät maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksesta, jonka kokonaiskustannuksista 1,75 % käytetään Melan vakuutettujen työturvallisuustyöhön. Listat valmistuneista ja työn alla olevista hankkeista ovat Melan nettisivuilla. Yksityiskohtaisemmat tiedot hankkeista saa hankkeiden toteuttajilta.

Vuonna 2019 apuraha myönnettiin seuraaville hankkeille:

Tekijä: Tampereen yliopisto / Anne Mäkikangas
Aihe: Apurahatutkijoiden psykososiaalinen turvallisuusilmapiiri ja sen yhteydet työhyvinvointiin
Hankkeeseen myönnettiin 43 072 €

Tekijä: Jarkko Leppälä
Aihe: Työturvallisuuden muutosjohtaminen ja motivaatiotekijät maatalouden työurien pidentämiseksi
Hankkeeseen myönnettiin 17 500 €

Lisätietoja: Erik Lindroos, työturvallisuusagronomi, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, puh. 0500 467 658

Työturvallisuusapurahoja voi hakea kerran vuodessa. Seuraava haku päättyy syyskuussa 2020. Tarkemmat hakuajat ilmoitetaan myöhemmin Melan nettisivuilla.

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö