Ohita valikko

Taustatietoa Välitä viljelijästä -projektista

Välitä viljelijästä -projektilla tuetaan maatalousyrittäjien jaksamista ja autetaan haasteellisissa elämäntilanteissa olevia viljelijöitä. Projektin pitkäkestoisena tavoitteena on kehittää varhaisen välittämisen mallia ja muodostaa maatalouden sidosryhmistä toimiva tukiverkko maatalousyrittäjien tueksi.

Taustalla huoli hyvinvoinnista

Suomalaisten maatalousyrittäjien haastava tilanne nousi julkisuuteen Traktorimarssi-mielenosoituksen seurauksena keväällä 2016. Huoli viljelijöiden taloudellisesta ahdingosta, hallinnollisesta taakasta ja viivästyneistä tukimaksatuksista johti siihen, että tuottajajärjestöt vaativat valtioneuvostolta apua maataloussektorin vaikeaan tilanteeseen.

Syksyllä 2016 Suomen hallitus osoitti seuraavan vuoden talousarvioesityksessä maataloudelle 50 miljoonan euron kriisipaketin. Kriisipaketista kohdennettiin miljoona euroa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melalle maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseksi.

Mela käynnisti heti vuoden 2017 alussa valtakunnallisesti toimivan Välitä viljelijästä -projektin. Projektin tarkoituksena on tarjota välittömiä tukitoimia ja kehittää pitkävaikutteinen ennaltaehkäisevä varhaisen välittämisen malli maatalousyrittäjien tueksi.

Valtion talousarvioissa vuosille 2018–2024 projektille on myönnetty jatkorahoitusta. Tämän rahoituksen turvin projektin toimintaa on mahdollista jatkaa vuoden 2024 loppuun asti. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa on kirjaus projektin toimien vakinaistamisesta ja siihen tähtäävä lakimuutos on valmisteilla. Tavoitteena on, että toiminta jatkuisi lakisääteisenä vuoden 2025 alusta.

Tilastosivuilta näet Välitä viljelijästä -projektissa myönnettyjen ostopalvelusitoumusten kappalemäärät ja taustatietoja sekä tilakäyntien määrän

Projektityöntekijät maatalousyrittäjän apuna

Projektiin palkattiin aluksi projektinvetäjä sekä neljä projektityöntekijää, joiden tehtävänä oli tarjota apua haasteellisessa elämäntilanteessa oleville maatalousyrittäjille. Toisena toimintavuotena palkattiin kaksi uutta projektityöntekijää, jotta avuntarpeeseen pystyttiin vastaamaan entistä paremmin.

Välitä viljelijästä -projektityöntekijöiden rinnalla on toiminut MTK-liittojen maakunnallisten hyvinvointihankkeiden työntekijöitä. Hankkeiden työntekijät ovat auttaneet omilla toiminta-alueillaan maatalousyrittäjiä samaan tapaan kuin Välitä viljelijästä -projektin projektityöntekijät. Kun MTK-liittojen hyvinvointihankkeet ovat päättyneet, projekti on laajentanut toimintaansa ao. maakuntiin.

Vuoden 2024 alussa projektissa työskenteli 15 projektityöntekijää, projektinvetäjä, asiantuntija ja projektiassistentti eli yhteensä 18 henkilöä. Kaikkien yhteystiedot löytyvät täältä: Projektin yhteystiedot.

Projektityöntekijöillä on keskeinen rooli maatalousyrittäjien auttamisessa. Kun avunpyyntö tulee, projektityöntekijä menee tilalle ja näkee tilanteen kokonaisvaltaisesti. Moni viljelijä kokee helpottavaksi jo sen, että pääsee purkamaan omia huoliaan ulkopuoliselle luotettavalle henkilölle.

Kynnys avun pyytämiseen madaltunut

Projektin toiminnan aikana yhä useampi viljelijä on saanut apua Välitä viljelijästä -projektista ja kynnys avun pyytämiseen on madaltunut. Apua hakeneilla ovat viime aikoina korostuneet työkuormituksen, tulevaisuuden, ihmissuhteiden ja työkyvyn kysymykset. Projektissa on havaittu, että monet viljelijät kaipaavat tukea oman hyvinvoinnin ja ihmissuhteiden lisäksi myös johtamiseen ja talousosaamiseen.

Vaikuttavuusselvitykset (Suomela 2018, Saari 2019, Penttilä 2023) osoittavat, että Välitä viljelijästä -projektin toimenpiteet ovat helpottaneet haasteellisissa tilanteissa olleiden maatalousyrittäjien elämää ja että projektilla on pystytty parantamaan viljelijöiden työkykyä ja selviytymistä tilan toiminnan haasteista.

Varhaista välittämistä

Välitä viljelijästä -projektin yhtenä tavoitteena on luoda maatalousyrittäjien tueksi varhaisen välittämisen toimintamalli. Tarkoituksena on muodostaa maatalouden sidosryhmistä tukiverkko, joka osaa tunnistaa maatalousyrittäjän uupumuksen ja avuntarpeen, uskaltaa ottaa asian puheeksi ja kykenee ohjaamaan viljelijän asiantuntija-avun piiriin. Projekti on järjestänyt sidosryhmille tapahtumia, Välitä viljelijästä -treffejä, varhaisen välittämisen teemalla. Tietoisuutta auttamiseen liittyen on näin pyritty lisäämään.

Osana varhaista välittämistä projekti on järjestänyt maatalousyrittäjille muun muassa hyvinvoinnin ABC -kursseja ja Vahva mieli -valmennuksia.

Tutkimukset projektin vaikuttavuudesta

E2 Tutkimuksen tekemästä vaikuttavuusarvioinnista selviää, että Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Välitä viljelijästä -projekti on auttanut merkittävästi maatalousyrittäjien jaksamista maatalouden kriisiytyneessä toimintakentässä. Erityisesti projektityöntekijöiden tarjoama apu ja ostopalvelusitoumuksilla saatu terapia-apu ovat parantaneet merkittävästi maatalousyrittäjien työkykyä ja hyvinvointia. Tulosten perusteella projektilla on ollut myönteisiä vaikutuksia myös yrittäjien työuriin ja sairastavuuden vähenemiseen sekä Suomen huoltovarmuuteen. Lue lisää

Melan työkykypalvelut-yksikön päällikkö Pirjo Saaren Välitä viljelijästä -projektin toimenpiteiden hyödyllisyydestä tekemä lisensiaattitutkimus Maatalousyrittäjien työkykyriskin hallinta – Välitä viljelijästä -projektin yhteydet koettuun psykososiaaliseen kuormitukseen ja työkykyyn tarkastettiin Melassa 12.12.2019. Tutkimus tehtiin Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitokselle.

Saaren lisensiaattitutkimuksesta selvisi, että viljelijät kokivat projektin toimenpiteiden parantaneen selvästi heidän työkykyään ja psykososiaalista kuormitustaan. Sekä ostopalvelusitoumuksilla hankittu asiantuntija-apu että projekti- ja hanketyöntekijöiden tekemä henkilökohtainen auttamistyö koettiin vaikuttaviksi.

Tutkimuskysely lähetettiin maatalousyrittäjille, jotka olivat saaneet ja käyttäneet ostopalvelusitoumuksen 22.11.2018 mennessä. Yhteensä kysely lähetettiin 902 henkilölle ja vastausprosentti oli 42,6 prosenttia.

Lue tutkimus: Maatalousyrittäjien työkykyriskin hallinta – Välitä viljelijästä -projektin yhteydet koettuun psykososiaaliseen kuormitukseen ja työkykyyn (pdf)

Summary in english: Work ability risk management of agricultural entrepreneurs. The correlation between the Support the Farmer Project and perceived psychosocial stress and work ability (pdf)

 

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö