Ohita valikko

Välitä viljelijästä -projektin toimet parantaneet selvästi maatalousyrittäjien työkykyä ja jaksamista

Osana hallituksen maatalouden kriisipakettia Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela tukee maatalousyrittäjiä jaksamisen haasteissa Välitä viljelijästä -projektissa. Projektin tavoitteena on edistää maatalousyrittäjien henkistä jaksamista ja ehkäistä uupumista varhaisen välittämisen keinoin. Toiminnan vaikuttavuuden selvittämiseksi tehtiin tutkimus, jonka tulokset viime vuodelta ovat erittäin myönteiset. Tutkimuksessa selvisi, että viljelijät kokivat toimenpiteiden parantaneen selvästi heidän työkykyään ja jaksamistaan.

Tutkimuksen sisältö

Välitä viljelijästä -projektilla onnistuttiin viime vuonna auttamaan yli tuhatta maatalousyrittäjää yhdessä maakunnallisten hanke- ja projektityöntekijöiden kanssa. Jyväskylän ammattikorkeakoulun Elena Suomelan opinnäytetyönä suoritettu vaikuttavuustutkimus oli kaksiosainen. Ensimmäisessä osassa selvitettiin kyselyllä viljelijöiden kokemuksia projektin toimenpiteistä. Kysely kohdennettiin viljelijöille, jotka olivat saaneet ostopalvelusitoumuksen vuoden 2017 aikana (vastausprosentti 29 %). Selvityksen toisessa osiossa selvitettiin haastatteluilla maakunnallisissa hankkeissa ja projektissa työskentelevien henkilöiden (14 kpl) näkemyksiä tilakohtaisen avun ja ostopalveluiden vaikuttavuudesta.

Projektin toimenpiteet tukevat haastavassa arjessa ja lisäävät työkykyä

Mela on palkannut erillisrahoituksen turvin maakunnallisia projektityöntekijöitä antamaan maksutonta ja luotettavaa keskusteluapua sekä ohjaamaan yrittäjiä oikeanlaisen avun piiriin. Melan projektityöntekijöiden lisäksi vastaavaa ohjaus- ja keskusteluapua ovat tarjonneet myös maakunnallisten hyvinvointihankkeiden hanketyöntekijät. Projektin ostopalvelusitoumuksilla voidaan tarjota jaksamista edistäviä asiantuntijapalveluita, kuten terapiaa sekä taloudellista ja juridista asiantuntija-apua.

–Ruusuja! Ihana ihminen antoi tilakäynnillä ”valoa tunnelin päähän”. Olen syvästi kiitollinen kannustavista sanoista ja lämpimästä suhtautumisesta. Hän oli selvästikin sellainen rinnalla kulkija, kommentoivat apua saaneet viljelijät vapaassa palautteessa.

Vaikuttavuustutkimuksen mukaan ostopalvelusitoumuksilla saatuun apuun oltiin erittäin tyytyväisiä. Jopa yhdeksän kymmenestä kertoi olevansa tyytyväinen sitoumuksella saamaansa apuun.

Tulosten mukaan ostopalvelusitoumus oli selvästi parantanut maatalousyrittäjien työkykyä. Työkyky oli noussut ostopalvelusitoumuksella hankitun asiantuntija-avun myötä 5,1:stä jopa 7,3:een (keskiarvo; koettu työkyky, maksimiarvo 10). Erityisesti omaan jaksamiseen ostopalvelulla koettiin olevan myönteistä vaikutusta. 73 % vastaajista arvioi palvelun vaikuttaneen jaksamiseen melko tai erittäin paljon. Myös ihmissuhteisiin, työtyytyväisyyteen ja talouden hallintaan ostopalvelusitoumusten koettiin tuovan apua.

Projekti- ja hanketyöntekijöiden haastattelut vahvistivat yrittäjien antamaa palautetta. He näkivät yrittäjäkohtaisen keskustelu- ja ohjausavun varsin tärkeäksi toimintamuodoksi maatalousyrittäjän jaksamisen kannalta. Haastatteluissa selvisi myös, että projektin parissa työskentelevät näkivät tarvetta maatalousyrittäjien talousosaamisen päivittämiselle ja erilaisille auttamisen muodoille, myös ostopalvelusitoumuksen tarjoamalle asiantuntija-avulle.

Vaikuttaviksi koetut toimenpiteet turvattava jatkossakin

–Olisi hienoa, jos voisimme jatkossakin tarjota näitä viljelijöiden hyväksi kokemia palveluita osana varhaisen välittämisen toimintaamme. Välittämällä viljelijästä voimme pienentää uupumisen ja työkyvyttömyyden riskiä. Maatalousyrittäjien arki on haastavaa ja työ erittäin kuormittavaa, näitä toimenpiteitä todella tarvitaan, pohtii Melan toimitusjohtaja Päivi Huotari.

Lisätietoja: työhyvinvointitiimin tiiminvetäjä Pirjo Saari p. 040 034 1390, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö