Ohita valikko

Usein kysyttyä työeläkeotteesta

Täältä löydät vastaukset työeläkeotteesta usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kuka saa työeläkeotteen?

Työeläkeotteen saa jokainen Suomessa asuva 18–67-vuotias työntekijä tai yrittäjä. Maatalousyrittäjät ja muut yksityisellä sektorilla työskentelevät saavat otteen joka kolmas vuosi. Vuonna 1961 ja sitä ennen syntyneille ote lähetetään vuosittain. Eläkkeellä olevista vain osa-aikaeläkeläiset saavat työeläkeotteen.

Miksi en ole saanut työeläkeotetta?
  • Työeläkeotteet postitetaan syksyn aikana, joten ote ei ole vielä ehtinyt tulla.
  • Vuoden 2020 syksyllä otteen saivat touko-elokuussa syntyneet. Vuoden 2021 syksyllä otteen saavat syys-joulukuussa syntyneet.
  • Otteet postitetaan väestörekisterissä olevaan osoitteeseen. Ovatko osoitetietosi kunnossa?
  • Jos asut ulkomailla, sinulle ei lähetetä otetta. Otteet postitetaan vain Suomessa asuville.
  • Jos olet jo eläkkeellä sairauden, työttömyyden tai ikäsi perusteella, et saa otetta. Jos olet maatalouden luopumistuella, et saa otetta. Jos olet osa-aikaeläkkeellä, saat otteen.
Sain työeläkeotteen postissa. Miksi siinä näkyy vain kuuden viimeisen vuoden tiedot?

Vuodesta 2022 alkaen paperisella työeläkeotteella on listattu tiedot vain kuluvaa vuotta edeltävien viimeisen kuuden vuoden osalta. Melan asiointipalvelussa olevalta sähköiseltä työeläkeotteelta voit tarkistaa koko työhistoriasi tiedot milloin tahansa haluat. Sähköiseltä työeläkeotteelta näet myös kuluvan vuoden tiedot.

Miten eläkkeeni määräytyy, kun olen ollut työssä kunnalla, valtiolla ja yksityisellä työnantajalla?

Kaikkien työeläkelakien mukaan eläke perustuu työansioihin ja työvuosiin. Laskentasäännöt ja perusperiaatteet vastaavat toisiaan, mutta järjestelmien välillä on vähäisiä eroja. Niistä saat tarkempia tietoja omalta työeläkevakuuttajaltasi ja verkkopalvelusta www.tyoelake.fi.

Kaikki eri työansioistasi karttuneet eläkkeet lasketaan yhteen ja eläkkeenä myönnetään tämä yhteismäärä. Viimeisen ansiotyön vakuuttanut työeläkevakuuttaja myöntää ja maksaa yleensä koko työeläkkeen.

Mikä työeläkevakuuttaja lähettää minulle työeläkeotteen?

Otteen lähettää se työeläkevakuuttaja (eläkeyhtiö, eläkekassa, eläkesäätiö, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela tai Merimieseläkekassa), jossa ansiotyösi oli vakuutettuna edellisen kalenterivuoden lopussa. Työeläkeotteen lähettää vain yksi laitos, vaikka sinulla olisi rinnakkain MYEL- ja/tai YEL-toimintaa tai työsuhde.

Kunnan, valtion tai kirkon palveluksessa olevien otteet ovat nähtävillä Kevan verkkopalvelussa.

Edellisen otteen lähetti toinen laitos. Miksi sen lähetti nyt Mela?

Todennäköisesti työsuhde tai muu yrittäjätoiminta on päättynyt. Rinnakkaistilanteissa eläkelaitosten kesken on säännöt, mikä laitos otteen lähettää.

Onko työeläkeotteella tietoja ulkomailla työskentelystä?

Otteella voi näkyä Ruotsissa työskentelystä vakuutusnumero, jonka avulla voi selvittää siellä karttuneen eläkkeen. Muualla ulkomailla ansaituista eläkkeistä ei ole tietoja. Ulkomaan eläketurvasta saat lisätietoja Eläketurvakeskuksesta.

Onko työeläkeotteella tietoja yksityisestä eläkevakuutuksesta?

Työeläkeotteella näkyy lakisääteinen työeläkevakuutus eli se, joka karttuu työn tekemisestä ja jonka työnantaja tilittää puolestasi työeläkevakuuttajalle. Mahdolliset itse otetut, omakustanteiset ja vapaaehtoiset eläkevakuutukset ovat kunkin yksilön ja yksityisen henkivakuutusyhtiön välisiä ratkaisuja, joista lakisääteinen työeläkevakuuttajasi ei ole tietoinen.

Mitä teen, kun otteellani on virheitä tai sieltä puuttuu työsuhteita?

Jos tiedoissasi on korjattavaa, ilmoita asiasta otteen lähettäneelle työeläkevakuuttajalle. Erityisesti vanhimmat tiedot kannattaa tarkistaa mahdollisimman pian. Yksityisen alan työeläkevakuuttaja selvittää pyynnöstäsi puuttuvia tai virheellisiä työsuhteita edeltävältä kuudelta kalenterivuodelta. Näiden tietojen korjaaminen nopeutuu, jos liität selvityspyyntöösi työtodistuksen ja palkkatodistuksen.

Jos selvityspyyntösi koskee tätä vanhempia tietoja, puuttuvia tietoja korjataan vain, jos toimitat selvityspyyntösi mukana työtodistuksen, palkkatodistuksen tai vastaavan kirjallisen tiedon, joka riidattomasti osoittaa työsuhteen olemassaolon. Lähetä selvityspyyntösi Melaan.

Julkisen sektorin palvelussuhteiden tietojen korjaamiseen ei ole määräaikaa.

Miksi työhistoria on otteessa jaettu vuotta 2005 edeltäneeseen ja sen jälkeisen jaksoon?

Työeläkeotteessa tiedot on jaoteltu vuotta 2005 edeltävälle ja sitä seuraavalle ajalle. Tämä johtuu siitä, että vuoden 2005 alusta eläkkeen laskentasäännöt muuttuivat. Karttunut eläke lasketaan erikseen jokaiselta vuodelta vuosiansioiden perusteella, eikä enää työsuhdekohtaisesti.

Laskentamuutoksen vuoksi kaikki ennen vuotta 2005 alkaneet ja sen jälkeen jatkuneet työsuhteet on päätetty laskentaa varten vuoden 2004 lopussa. Niistä siihen mennessä karttunut eläke on laskettu vanhoin säännöksin.

Saavatko maatalousyrittäjät työeläkeotteen?

Syys-joulukuussa syntyneet ja kaikki yli 60-vuotiaat maatalousyrittäjät (mukaan lukien metsätalousyrittäjät, kalastajat ja poronhoitajat) ja apurahansaajat saavat työeläkeotteen syksyllä 2021. Myös aikaisemmin maatalousyrittäjinä toimineet saavat työeläkeotteen. Työeläkkeellä, luopumistuella tai luopumiseläkkeellä oleville työeläkeotetta ei lähetetä.

Näkyykö otteella MATA-tapaturmavakuutus?

Työeläkeotteella ei ole tietoa MATA-tapaturmavakuutuksesta. Omat tapaturmavakuutustietosi voit tarkistaa Melan asiointipalvelusta.

Opiskelusta saa kuulemma eläkettä? Olen valmistunut keväällä 2003. Miksi siitä karttunut eläke ei näy otteessa?

Vuoden 2005 alusta alkaen tietyistä palkattomista ajoista on karttunut eläkettä. Ammattiin johtava tutkinto on kartuttanut eläkettä enintään viideltä vuodelta. Eläkettä karttuu kuin opiskelija olisi töissä 767,09 (v. 2021) kuukausipalkalla. Jos kuitenkin olet valmistunut ennen vuotta 2005, siitä ei ole karttunut eläkettä.

Miksei ennen vuotta 2009 myönnetty apurahatyö näy työeläkeotteella?

Mela on hoitanut apurahansaajien työeläkevakuutuksia vuodesta 2009 alkaen.

Ennen 1.1.2009 työeläketurvaa on karttunut vain valtion viisivuotisista taiteilija-apurahoista. Katso lisätietoja taiteilija-apurahoista Kevan nettisivuilta.

Karttuuko palkattomilta jaksoilta (esim. hoitovapaa ja työttömyys) eläkettä?

Vuoden 2005 alusta alkaen tietyistä palkattomista ajoista on karttunut eläkettä, kuten äitiys-, isyys-, erityisäitiys- ja vanhempainvapaa-ajalta, ansiosidonnaiselta työttömyyspäiväraha- ja vuorotteluvapaa-ajalta sekä muilta ansiosidonnaisilta päiväraha-ajoilta. Lisäksi eläkettä karttuu myös opiskelusta ja hoitovapaa-ajalta.

Äitiys-, isyys-, erityisäitiys- ja vanhempainvapaa-ajalta eläke lasketaan päivärahan perustana olevasta palkasta huomioituna 117 %:sti. Ansiosidonnaisissa päivärahoissa eläke lasketaan vastaavasti päivärahan perusteena olevasta ansiosta huomioituna se 75, 65 tai 55 %:sti. Hoitovapaa- ja opiskeluajalta eläkettä karttuu kuin olisi töissä 767,09 (v. 2021) kuukausipalkalla.

Karttuuko minulle lisää eläkettä, jos teen töitä eläkkeen rinnalla?

Voit kartuttaa uutta eläkettä eläkkeen rinnalla aina 68 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun saakka.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö