Ohita valikko

Mela myönsi jälleen työturvallisuusapurahoja

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan tapaturma-asiain työturvallisuusjaosto valitsi vuoden 2017 työturvallisuusapurahojen saajat kokouksessaan 8.11.2017. Apurahoja myönnettiin neljälle hankkeelle, joiden tavoitteena on parantaa Melan asiakaskunnan työturvallisuutta ja -hyvinvointia. Myönnettyjen apurahojen yhteissumma on 80 000 euroa.

Melan työturvallisuusapurahoilla rahoitetaan ensisijaisesti uuden, yleistettävän ja avoimen tiedon tuottamista. Tavoitteena on, että hankkeiden tutkimustuloksista saadaan käytännön hyötyä, jonka avulla voidaan edistää Melan asiakaskunnan työhyvinvointia sekä parantaa heidän työnsä turvallisuutta ja tuottavuutta. Varat kertyvät maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksesta, jonka kokonaiskustannuksista 1,75 % käytetään vakuutettujen työturvallisuustyöhön.

Vuonna 2017 apuraha myönnettiin seuraaville hankkeille:

Tekijä: Helsingin yliopisto, Marianna Norring
Aihe: Sikojen siirtotapahtumien kehittäminen
Hankkeeseen myönnettiin 20 000 euroa.

Tekijä: Luonnonvarakeskus, Jarkko Leppälä
Aihe: Maatalouden työturvallisuuskulttuurin edistäminen ja tiedon levittäminen
Hankkeeseen myönnettiin 20 000 euroa.

Tekijä: Luonnonvarakeskus, Tiina Mattila
Aihe: Puutarha- ja viheralan työhyvinvointi
Hankkeeseen myönnettiin 20 000 euroa.

Tekijä: Työtehoseura ry, Janne Karttunen
Aihe: Hyvinvointia ja kannattavuutta tilayhteistyöllä
Hankkeeseen myönnettiin 20 000 euroa.

Hankkeiden avulla kohti turvallisempaa ja terveellisempää työpaikkaa

Työhyvinvointi on lähtökohta pitkälle ja tuottoisalle työuralle. Tietoa työolojen kehittämisestä tarvitaan, jotta työhyvinvointia voidaan parantaa ja työpaikat saadaan entistä turvallisemmaksi ja terveellisemmäksi. Mela jakaa työturvallisuusapurahoja vuosittain hankkeille, joilla pyritään edistämään maatalousyrittäjien, poronhoitajien, kalastajien ja apurahanasaajien työoloja.

Valmistuneet hankkeet esitellään niin ikään vuosittain järjestettävässä työturvallisuusseminaarissa sekä työturvallisuusapurahat -julkaisussa.

Tänä vuonna valmistuivat seuraavat hankkeet: Bioenergian tuotannon ja käytön työtapaturmat – riskit ja ennakointi, Luonnonvara-alan työhyvinvointivisio 2025, Maatalousyrittäjän työssä jatkamiseen vaikuttavat tekijät sekä Työhyvinvointia apurahansaajille.

Listat valmistuneista ja työn alla olevista hankkeista ovat nähtävillä nettisivuillamme. Yksityiskohtaisemmat tiedot hankkeista saa hankkeiden toteuttajilta.

Lisätietoja:
työturvallisuusagronomi Erik Lindroos, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, puh. 0500 467 658

Työturvallisuusapurahojen seuraava haku päättyy 28.9.2018.

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö