Ohita valikko

Metsänomistajan vakuuttaminen

Metsänomistajan MYEL-eläkevakuutus on tarkoitettu

 • Metsänomistajalle
  Kun sinulla on vähintään 5 MYEL-hehtaaria metsää ja osallistut metsänhoitotöihin, vakuutamme sinut pakollisella MYEL-vakuutuksella. Jos työskentelysi määrä on vähäinen, voit ottaa vakuutuksen myös vapaaehtoisena.
 • Etämetsänomistajalle
  Jos olet etämetsänomistaja tai työskentelet pääsääntöisesti muualla, voit silti ottaa vakuutuksen. Näin varmistat, että myös metsänhoitotöistäsi karttuu eläketurvaa. Vakuutus on sinulle pakollinen, jos työskentely omassa metsässäsi ja metsän pinta-ala ylittävät pakollisen vakuuttamisen rajan.
 • Puolisolle
  Vakuutamme myös puolisosi tai avopuolisosi, jos hän työskentelee metsätilallasi.
 • Eläkeläiselle
  Jos työskentelet eläkkeellä ollessasi edelleen omassa metsässäsi, voit kartuttaa uutta eläkettä vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan asti. Vakuutuksesi voi olla pakollinen tai vapaaehtoinen riippuen siitä, mitä eläkettä saat ja täyttyvätkö vakuuttamisen edellytykset. Lue lisää maatalousyrittäjät-osiosta: Vakuuttaminen eläkkeellä. 
 • Perheenjäsenelle
  Vakuutamme myös metsänhoitotöihin osallistuvat perheenjäsenesi. 18 vuotta täyttänyt ja sitä vanhempi perheenjäsenesi voi saada MYEL-vakuutuksen. Alle 18-vuotiaille ja eläkkeellä oleville perheenjäsenille voi ottaa työvahinkojen varalle vapaaehtoisen työajan MATA-vakuutuksen. Lue lisää perheenjäsenen vakuuttamisesta maatalousyrittäjät-osiosta: Perheenjäsenen vakuuttaminen.

Kenelle MYEL-vakuutus on pakollinen?

MYEL-vakuutus on sinulle pakollinen silloin, kun kaikki edellytykset täyttyvät:

 • olet 18–68-vuotias (vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta)
 • omistat metsää yli 5 MYEL-hehtaaria
 • työskentelet omassa metsässäsi niin, että työtulosi arvioidaan olevan vähintään 4 506 euroa vuodessa (vuonna 2024).

Kun olet hankkinut metsätilan ja vakuuttamisen edellytykset täyttyvät, ota vakuutus kuuden kuukauden kuluessa.

Jos omistat metsää ja olet lisäksi osakkaana esimerkiksi metsätalousyhtymässä, kummastakin pitää olla oma vakuutuksensa. Henkilökohtainen työtulosi on kaikkien vakuutustesi työtulojen summa.

Pakollisen MYEL-vakuutuksen rinnalla sinulla on automaattisesti voimassa myös työtapaturma- ja ammattitautivakuutus eli työajan MATA-vakuutus, joka korvaa metsänhoitotyössä sattuneet tapaturmavammat ja työstä aiheutuneet ammattitaudit

Jos tilasi pinta-ala jää alle viiden MYEL-hehtaarin, voit ottaa vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen ja kartuttaa itsellesi eläkettä myös metsänhoitotyöstä. Lue vapaaehtoisesta MYEL-vakuutuksesta maatalousyrittäjät-osiosta.

Vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen rinnalle kannattaa ottaa tapaturmien varalle työajan MATA-vakuutus vapaaehtoisena. Vapaaehtoisen työajan MATA-vakuutuksen voit ottaa myös ilman MYEL-vakuutusta. Lue lisää: Tapaturmaturvaa metsänhoitotyöhön ja vapaa-ajalle.

Kaikki Melan vakuutusmaksut ovat verovähennyskelpoisia. Lisää tietoa vakuutusmaksuista saat sivulta Metsänomistajan vakuutusmaksut.

Työntekijän vakuuttaminen

Metsätilallasi työskenteleviä työntekijöitä, jotka eivät ole perheenjäseniäsi, ei vakuuteta Melassa. Heidän vakuutusturvastaan sinun täytyy huolehtia erikseen.

Metsätilan yhtiömuodot

Sama yhtiön omistajapiiri vakuutetaan samassa vakuutuksessa. Jos olet osakkaana useammassa yrityksessä, tehdään jokaisesta vakuutus erikseen.

Yhtymä

Jos harjoitat metsänhoitoa metsätalousyhtymässä, vakuutamme sinut MYEL-vakuutuksella yrittäjänä. Yhtymä voi olla esimerkiksi kahden tai useamman henkilön yhdessä omistama metsätila. Osakkaan puoliso ja perheenjäsenet vakuutetaan myös, jos he osallistuvat metsätöihin.

Kuolinpesä

Kuolinpesän metsätaloutta harjoittavat osakkaat vakuutetaan MYEL-vakuutuksella yrittäjinä. Jos leskelle jää yksin hallintaoikeus kuolinpesään, voidaan tilalla työskentelevät lapset vakuuttaa perheenjäseninä.

Yhteismetsä

Yhteismetsän osakkaita ei voida vakuuttaa MYEL-vakuutuksella tai vapaaehtoisella työajan MATA-vakuutuksella.

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö

Avoimen yhtiön ja kommandiittityön vastuullisena yhtiömiehenä kuulut MYEL-vakuutukseen, jos olet henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista ja sitoumuksista. Osakkaan puoliso ja perheenjäsenet voidaan myös vakuuttaa, jos he osallistuvat metsänhoitotöihin.

Osakeyhtiö

Voimme vakuuttaa sinut yrittäjänä myös, jos harjoitat metsätaloutta osakeyhtiössä. Vakuutusta koskevat samat ehdot kuin maatalouden osakeyhtiötä lukuun ottamatta verotusta. Lue lisää osakeyhtiön vakuuttamisesta maatalousyrittäjien sivuilta: Osakeyhtiö ja yhtiömuotoinen toiminta.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö