Ohita valikko

Välitä viljelijästä -projektin toimet parantaneet selvästi maatalousyrittäjien työkykyä ja jaksamista

Osana hallituksen maatalouden kriisipakettia Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela tukee maatalousyrittäjiä jaksamisen haasteissa Välitä viljelijästä -projektissa. Projektin tavoitteena on ehkäistä maatalousyrittäjien uupumista ja tukea heidän jaksamistaan. Toiminnan vaikuttavuuden selvittämiseksi Mela teetätti väliarvion, jonka tulokset vuosien 2017–2018 osalta ovat erittäin myönteiset. Tutkimuksessa selvisi, että viljelijät kokivat toimenpiteiden parantaneen selvästi heidän työkykyään ja henkistä jaksamistaan.

Yhdeksän kymmenestä tyytyväisiä ostopalvelusitoumuksella hankittuun asiantuntija-apuun

Kyselyyn vastanneista maatalousyrittäjistä 87 prosenttia oli tyytyväinen ostopalvelusitoumuksella hankittuun asiantuntija-apuun. Asiantuntija-avun koettiin vaikuttaneen erityisesti omaan jaksamiseen ja ihmissuhteisiin. Vastaajista 82 prosenttia koki asiantuntija-avusta olleen melko tai erittäin paljon hyötyä omalle jaksamiselle, 65 prosenttia koki siitä olleen hyötyä parisuhteelle ja 56 prosenttia ihmissuhteille.

Koettu työkyky oli parantunut ostopalvelusitoumuksella hankitun asiantuntija-avun myötä selvästi. Ennen asiantuntija-apua vastaajat antoivat työkyvylleen (asteikolla 0-10) arvioksi 4,9, asiantuntija-avun jälkeen 6,9. Vastaajista lähes puolet, 45 prosenttia, koki työkykynsä parantuneen asiantuntija-avun myötä.

Psyykkinen oireilu vähentynyt selvästi ostopalvelusitoumuksella hankitun avun myötä

Psyykkinen oireilu vähentyi selvästi ostopalvelusitoumuksella hankitun asiantuntija-avun myötä. Vastaajien psyykkistä oireilua kysyttiin kahdella, terveydenhuollossa yleisesti käytetyillä kysymyksillä, joiden on todettu seulovan masentuneisuutta hyvin.

Vastaajista reilu puolet ilmoitti olevansa tällä hetkellä huolissaan viimeisen kuukauden aikana tuntemastaan alakulosta, masentuneisuudesta tai toivottomuudesta. Ennen ostopalvelusitoumuksella hankittua asiantuntija-apua näitä oireita koki lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta. Vastaajista noin 35 prosenttia koki alakulossa ja masentuneisuudessa tapahtuneen parannusta asiantuntija-avun myötä.

Sama myönteinen muutos näkyi myös toisessa masentuneisuutta seulovassa kysymyksessä. Noin puolet vastaajista ilmoittaa olleensa huolissaan viimeisen kuukauden aikana kokemastaan mielenkiinnon puutteesta tai haluttomuudesta, kun vastaava määrä ennen ostopalvelusitoumuksella hankittua asiantuntija-apua oli 82 prosenttia. Vastaajista noin kolmannes oli kokenut mielenkiinnon puutteen tai haluttomuuden parantuneen asiantuntija-avun myötä.

Hanke- ja projektityöntekijöiden tekemä työ saa suurta kiitosta

Mela on palkannut Välitä viljelijästä -rahoituksen turvin maakunnallisia projektityöntekijöitä antamaan maksutonta ja luotettavaa keskusteluapua sekä ohjaamaan yrittäjiä oikeanlaisen avun piiriin. Melan projektityöntekijöiden lisäksi vastaavaa ohjaus- ja keskusteluapua ovat tarjonneet myös maakunnallisten hyvinvointihankkeiden hanketyöntekijät. Hanke- ja projektityöntekijöiden apu koettiin väliarvion mukaan erittäin tärkeäksi, sillä jopa 94 prosenttia vastaajista oli kokenut avun hyödylliseksi.

”En olisi uskonut, miten iso henkinen tuki oli keskustella alan ammattilaisen kanssa, joka kuunteli minua ja osasi ottaa kantaa kiperiinkin asioihin kannustavasti.”

” En olisi jaksanut oma-aloitteisesti hakea apua, ellei hanketyöntekijä olisi vienyt asiaa eteenpäin. Siitä suurkiitos hänelle!”

”Hän otti asian vakavasti ja lähti täysillä mukaan ongelmien ratkaisuihin. Kannustava, innostava, uutta voimaa antava! Hän kannusti, ettei elämä lopu tähän.”

”Sain häneltä paljon hyödyllisiä neuvoja ja ohjeita. Hän opasti pahimman yli ja valoi toivoa selviytymiseen.”

Vaikuttaviksi koetut toimenpiteet turvattava jatkossakin

– Tulokset osoittavat, että nämä varhaisen välittämisen palvelut olisi hyvä saada pysyväksi osaksi toimintaamme. Tämäntyyppisillä toimenpiteillä voimme vaikuttavasti torjua uupumisen ja työkyvyttömyyden riskiä. Maatalousyrittäjien arki on haastavaa ja työ erittäin kuormittavaa, näitä toimenpiteitä todella tarvitaan, pohtii Melan toimitusjohtaja Päivi Huotari.

Tutkimuksen sisältö

Mela lähetti kyselyn maatalousyrittäjille, jotka olivat saaneet ja käyttäneet ostopalvelusitoumuksen 22.11.2018. mennessä. Kysely lähetettiin 902 henkilölle. Vastauksia tuli takaisin 384 kpl. Vastausprosentti on 42,6%.

Lisätietoja:

Melan työhyvinvointitiimin tiiminvetäjä Pirjo Saari p. 040 034 1390, pirjo.saari(@)mela.fi

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö