Ohita valikko

Poronhoitajan vakuuttaminen

Poronhoitajan MYEL-eläkevakuutus on tarkoitettu

 • Poronhoitajalle
  Päätoiminen poronhoitaja vakuutetaan pakollisella MYEL-vakuutuksella. Jos työskentelysi määrä on vähäinen, voit ottaa vakuutuksen myös vapaaehtoisena.
 • Sivutoimiselle poronhoitajalle
  Kun olet sivutoiminen poronhoitaja, vakuutamme sinut pakollisella MYEL-vakuutuksella, jos vakuuttamisen edellytykset täyttyvät. Näin varmistat, että myös poronhoitajan työstä karttuu turvaa.
 • Puolisolle
  Kun puolisosi tai avopuolisosi osallistuu perheen porojen hoitamiseen paliskunnassa tai sen ulkopuolella, hänet voidaan vakuuttaa, kun hänellä ei ole omia poroja. Jos puolisollasi on omia lukuporoja, hänet vakuutetaan yrittäjänä. Hänen vakuutuksessaan huomioidaan kuitenkin myös puolison porojen hoitamisesta kertyneet työpäivät. Kun molemmat puolisot tekevät poronhoitotyötä päätoimisesti, kummallekin on syytä valita yhtä kattava vakuutusturva Melasta.
 • Eläkeläiselle
  Jos työskentelet eläkkeellä ollessasi edelleen poronhoitajana, voit kartuttaa uutta eläkettä vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan asti. Vakuutuksesi voi olla pakollinen tai vapaaehtoinen riippuen siitä, mitä eläkettä saat ja täyttyvätkö vakuuttamisen edellytykset. Lue lisää maatalousyrittäjien sivuilta: Vakuuttaminen eläkkeellä.
 • Perheenjäsenelle
  Jos perheenjäsenesi osallistuu poronhoitotyöhön, hänet voidaan tietyin edellytyksin vakuuttaa Melassa.

Pakollinen vai vapaaehtoinen vakuutus?

MYEL-vakuutus on sinulle pakollinen silloin, kun kaikki edellytykset täyttyvät:

 • olet 18–68-vuotias (vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta)
 • teet poronhoitotöitä omaan tai perheenjäsenesi lukuun tai paliskunnalle
 • vuotuinen MYEL-työtulosi on vähintään 4 506 euroa (vuonna 2024).

Jos harjoitat poronhoidon lisäksi myös maa- ja metsätaloutta tai kalastusta niin, että MYEL-vakuuttamisen ehdot täyttyvät, pitää jokaiselle toiminnalle olla erillinen vakuutus. Työtulosi lasketaan kaikista vakuutuksista yhteiseksi.

Pakollisen MYEL-vakuutuksen rinnalla sinulla on automaattisesti voimassa myös työtapaturma- ja ammattitautivakuutus eli työajan MATA-vakuutus, joka korvaa poronhoitotyössä sattuneet tapaturmavammat ja työstä aiheutuneet ammattitaudit.

Jos työtulosi jää alle pakollisen vakuuttamisen rajan, voit ottaa MYEL-vakuutuksen vapaaehtoisena. Vapaaehtoisesta MYEL-vakuutuksesta saat lisätietoa Mela-asiamieheltä tai asiakaspalvelustamme: Yhteystiedot.

Vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen rinnalle kannattaa ottaa tapaturmien varalle työajan MATA-vakuutus vapaaehtoisena. Vapaaehtoisen työajan MATA-vakuutuksen voit ottaa myös ilman MYEL-vakuutusta. Voit ottaa vapaaehtoisen työajan MATA-vakuutuksen, kun työpanoksesi jää alle 4 506 euron tai kun et kuulu pakollisen MYEL-vakuuttamisen piiriin. Työpanoksesi pitää olla kuitenkin vähintään 2 253 euroa. Lue lisää: Tapaturmaturvaa poronhoitotyöhön ja vapaa-ajalle.

Perheenjäsenen vakuuttaminen

Vakuutamme poronhoitotöihin osallistuvat perheenjäsenesi, jotka eivät omista poroja. Perheenjäsenen vakuuttamisen edellytyksenä on, että hän asuu yhteistaloudessa kanssasi.

Perheenjäsenen työtulo muodostuu maksetusta palkasta ja luontaiseduista. Jos palkkaa ei makseta, työtulo lasketaan työpanoksen mukaan.

18 vuotta täyttänyt ja sitä vanhempi perheenjäsenesi voi saada MYEL-vakuutuksen. Vakuutus on pakollinen, kun hänelle maksetaan palkkaa yli 4 506 euroa. Alle 18-vuotiaillekin perheenjäsenille kannattaa ottaa työvahinkojen varalle vapaaehtoinen työajan MATA-vakuutus.

Myös poronhoidossa työskenteleville eläkettä saaville perheenjäsenille on hyvä muistaa ottaa työajan MATA-vakuutus.

Kun maksat perheenjäsenelle palkkaa, muista ilmoittaa tiedot tulorekisteriin. Katso tarkemmat ohjeet: Tulorekisteri.

Kysy lisää perheenjäsenen vakuuttamisesta Mela-asiamieheltä tai asiakaspalvelustamme: Yhteystiedot.

Työntekijän vakuuttaminen

Poronhoitotyötä tekeviä perheen ulkopuolisia työntekijöitä ei vakuuteta Melassa. Heidän vakuutusturvastaan sinun täytyy huolehtia erikseen.

Yhtiömuodot ja muu yritystoiminta

Mikäli harjoitat porotaloutta osakeyhtiön tai muun yhteisön lukuun, voimme vakuuttaa sinut, jos vakuuttamisen edellytykset täyttyvät.

Jos harjoitat porotalouden yhteydessä muuta yritystoimintaa, joka katsotaan eri yritykseksi, muodostuu silloin erillinen yritys, joka ei kuulu MYEL-vakuutuksen piiriin. Jos sinulla on esimerkiksi kommandiittiyhtiö poromatkailua varten, kuuluu MYEL-vakuutuksen piiriin ainoastaan poronhoitotyö. Kommandiittiyhtiön toiminta jää MYEL- ja MATA-vakuutuksen ulkopuolelle.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö