Ohita valikko

Mikä muuttuu tulorekisterin tietojen käytössä 1.1.2020

Työtapaturmavakuuttajat ja Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) ottavat tulorekisterin käyttöön 1.1.2020 ja hakevat jatkossa sieltä tarvitsemansa palkkatiedot.

Millä perusteella työtapaturmavakuuttajat ja TVK käyttävät tulorekisteriä ja mihin käyttötarkoituksiin?

Tulorekisteriyksikkö välittää ja luovuttaa tulorekisterin tietoja, jotka tiedon käyttäjä on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä oikeutettu muun lain nojalla saamaan suorituksen maksajalta tai toiselta tiedon käyttäjältä.

Tietoja luovutetaan vakuutuslaitoksille ja Tapaturmavakuutuskeskukselle laissa säädettyä vakuutus- tai korvausasian ratkaisemista tai valvontavelvollisuuden täyttämistä varten.

Korvausasian ratkaisemisella tarkoitetaan esimerkiksi ansionmenetyskorvauksen määrittämistä ja maksamista.

Mikä muuttuu vakuutusyhtiöiden korvaamisessa?

Vahinkotapahtumien ansionmenetyskorvauksen määrittämisessä tarvittavat palkkatiedot haetaan jatkossa tulorekisteristä.

Ansionmenetyskorvauksen maksamisessa tarvittava tieto siitä, onko työnantaja maksanut sairausajanpalkkaa, haetaan tulorekisteristä edellyttäen, että sairausajan palkkaa koskevat tiedot on ilmoitettu tulorekisteriin korvausta maksettaessa. Tulorekisterin tietoja voidaan hyödyntää ansionmenetyskorvauksen maksamisessa edellyttäen, että työnantaja on ilmoittanut riittävät palkkatiedot ja lisäksi esimerkiksi poissaolotiedot rekisteriin.

Ilmoitettuja tietoja voidaan joutua tarkentamaan lisäkyselyillä

Oikeat ja ajan tasalla olevat tiedot tulorekisterissä takaavat sujuvamman käsittelyn vakuutuslaitoksessa. Joitakin tietoja, kuten lomarahaan ja vuosityöansioon liittyviä palkankorotustietoja vakuutusyhtiö tulee edelleen pyytämään suoraan työnantajalta. Vakuutuslaitos voi joutua pyytämään lisätietoja myös silloin, jos tietoja ei ole vielä ilmoitettu tulorekisteriin korvausta käsiteltäessä.

Mikäli olet työnantaja, kannattaa tutustua Tapaturmavakuutuskeskuksen sivuilla olevaan yksityiskohtaisempaan ohjeistukseen.

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö