Ohita valikko

Apurahalla työskentely ulkomailla

Ulkomailla tapahtuva apurahatyö voidaan vakuuttaa Melassa, jos kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin. Suomen sosiaaliturvaan kuulumiseen vaikuttavat muun muassa ulkomailla työskentelyn kesto, työskentelymaa ja maiden väliset sopimukset.

Kun lähdet työskentelemään apurahalla ulkomailla, selvitä ennen työskentelyn alkamista, kuulutko Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla asumisen ja työskentelyn ajan. Myös ulkomailla tapahtuva apurahalla työskentely vakuutetaan Melassa, jos kuulut Suomen sosiaaliturvaan.

Suomen sosiaaliturvassa pysyminen tai siitä luopuminen tapahtuu aina kokonaisvaltaisesti. Työeläkevakuutusta ei saa Suomesta ilman yleistä sosiaaliturvaa. Työeläkevakuutusoikeudesta luopuminen tarkoittaa myös muusta suomalaisesta sosiaaliturvasta luopumista. Oikeus suomalaiseen sosiaaliturvaan on myös monen Suomesta otettavan matkavakuutuksen edellytyksenä.

Suomen sosiaaliturvaan kuulumiseen vaikuttavat

 • ulkomailla työskentelyn kesto
 • työskentelymaa
 • maiden väliset sopimukset
 • muut ansionlähteet.

Päätöksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta antaa työskentelymaasta ja työskentelyn kestosta riippuen joko Eläketurvakeskus tai Kela. Hakemus sosiaaliturvasta kannattaa tehdä samaan aikaan, kun teet vakuutushakemuksen Melaan.

Lue alla olevista pudotusvalikoista EU/ETA-maassa ja Sveitsissä, sosiaaliturvasopimusmaissa ja sopimuksettomassa maassa tai Australiassa työskentelystä.

Työskentelen EU/ETA-maassa tai Sveitsissä
 • EU/ETA-alueella, johon luetaan myös Sveitsi, työskentely vakuutetaan pääsääntöisesti työskentelymaan lainsäädännön mukaan.
 • Jos kuitenkin haluat pysyä Suomen sosiaaliturvassa, tee hakemus Eläketurvakeskukseen.
 • Jos saat myönteisen päätöksen sosiaaliturvaan kuulumisesta, saat oikeuden suomalaiseen työeläkevakuutukseen ja sitä kautta myös Kelan EU/ETA-alueelle maksettaviin etuuksiin.
Työskentelen sosiaaliturvasopimusmaassa
 • Suomella on kahdenkeskinen sopimus sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta seuraavien maiden kanssa:
  • Yhdysvallat
  • Kanada
  • Quebecin provinssi
  • Chile
  • Israel
  • Intia
  • Japani
  • Kiina
  • Etelä-Korea
  • Australia
 • Jos työskentelet muussa sosiaaliturvasopimusmaassa kuin Australiassa, tee hakemus Eläketurvakeskukseen.
 • Australian kanssa tehty sopimus ei kata apurahalla työskentelyä. Jos työskentelet Australiassa, katso kohta Työskentelen sopimuksettomassa maassa tai Australiassa.
 • Jos saat myönteisen päätöksen sosiaaliturvaan kuulumisesta, saat oikeuden suomalaiseen työeläkevakuutukseen ja sitä kautta myös Kelan EU/ETA-alueelle maksettaviin etuuksiin.
Työskentelen sopimuksettomassa maassa tai Australiassa
 • Jos lähdet työskentelemään apurahallasi muualle kuin EU/ETA-alueelle, Sveitsiin tai sosiaaliturvasopimusmaahan, vakuutusvelvollisuus säilyy enintään viisi vuotta, mikäli muut vakuuttamisen edellytykset täyttyvät.
 • Ilmoita ulkomailla työskentelystä kuitenkin aina Kelaan.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö