Ohita valikko

Apurahansaajille eläketurvaa Melasta jo 10 vuotta

Vuodenvaihteessa tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun ensimmäiset apurahansaajat saivat Melasta maatalousyrittäjien eläkelakiin perustuvan MYEL-eläkevakuutuksen. Apurahansaajien sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö astui voimaan 1.1.2009. Tämän jälkeen myös apurahalla työskentely alkoi kartuttaa eläkettä. Ennen vuoden 2009 lakiuudistusta suuri joukko apurahalla työskentelevistä taiteilijoista ja tieteentekijöistä jäi apurahatyöskentelynsä osalta ansiosidonnaisen sosiaaliturvan ulkopuolelle.

Nykyään tieteen ja taiteen apurahansaajat saavat Melasta kattavan työeläke- ja tapaturmaturvan apurahalla työskentelyn ajaksi. MYEL-vakuutukseen vahvistetun työtulon myötä apurahansaajat ovat päässeet työeläketurvan lisäksi myös sairausvakuutuslain mukaisten ansiosidonnaisten päivärahaetuuksien sekä Kelan kuntoutusrahan piiriin.

20 000 vakuutettua apurahansaajaa

Olemme vakuuttaneet kymmenen vuoden aikana 20 000 apurahansaajaa ja yhteensä 45 000 apurahakautta. 70 prosenttia apurahavakuutuksista on tehty tieteen ja 30 prosenttia taiteen apurahansaajille. Yli puolet vakuutetuista on naisia.

Keskimääräinen vakuutuksen kesto on noin kymmenen kuukautta, mutta joillekin apurahansaajille MYEL-vakuuttaminen on useiden perättäisten apurahakausien myötä ehtinyt kartuttaa eläketurvaa koko kymmenvuotisen historiansa ajan.

Vuonna 2018 Melasta maksettiin apurahansaajille

  • työeläkkeitä 272 000 euroa
  • ryhmähenkivakuutuskorvauksia 23 000 euroa
  • työtapaturmakorvauksia 30 000 euroa
  • Mela-sairauspäivärahoja 45 000 euroa.

Työhyvinvointitoimintaa apurahansaajille

Olemme järjestäneet apurahansaajille suunnattuja hyvinvointipäiviä vuodesta 2017 lähtien. Nämä vuosittaiset hyvinvointipäivät ovat olleet kysyttyjä ja tulemme järjestämään niitä myös jatkossa. Rahoitimme vuonna 2017 myös työhyvinvointihankkeen, jossa neljään yliopistokaupunkiin perustetuissa vertaisverkostoissa apurahatutkijat pääsivät keskustelemaan hyvinvointinsa kannalta tärkeistä teemoista. Hankkeen toteutti TJS Opintokeskus.

Syksyllä 2018 käynnistimme Virtaa verkosta -työhyvinvointipilotin, jossa Työterveyslaitoksen asiantuntijat antavat verkkovälitteisesti tukea ja ohjausta taiteilijoiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn tueksi. Pilotti jatkuu kesäkuuhun 2019. Jos kokemukset ovat hyviä, toimintaa tullaan jatkamaan.

Apurahansaajan sosiaaliturva perustuu MYEL-vakuutukseen

Apurahansaaja saa Melasta turvaa vanhuuden, sairauden ja työkyvyttömyyden varalle. MYEL-vakuutus tuo apurahansaajalle oikeuden vanhuuseläkkeeseen, työeläkekuntoutukseen ja työkyvyttömyyseläkkeeseen. Vakuutukseen sisältyy myös MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, joka korvaa työtapaturmiin ja työstä aiheutuneeseen ammattitautiin liittyvät hoitokulut sekä oikeus lyhyen ajan sairausturvaan eli Mela-sairauspäivärahaan.

Kuolemantapauksen sattuessa apurahansaajan omainen on lisäksi oikeutettu MYEL-vakuutuksen mukaiseen perhe-eläkkeeseen ja ryhmähenkivakuutuskorvaukseen.

Vakuutamme tieteen harjoittamiseen ja taiteen tekemiseen Suomesta myönnetyt apurahat. Apurahansaajalla on velvollisuus ottaa MYEL-eläkevakuutus, jos hänelle myönnetty apuraha on tarkoitettu vähintään neljän kuukauden työskentelyyn ja se on määrältään vähintään 3 900 euroa (vuonna 2019).

Vakuuttamisvelvollisuus koskee kaikkia Suomen sosiaaliturvaan piiriin kuuluvia 18–68 -vuotiaita apurahansaajia, jotka eivät vielä ole vanhuuseläkkeellä. Vastuu vakuutuksen ottamisesta on apurahansaajalla itsellään.

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö