Ohita valikko

Maatalousyrittäjien työhyvinvoinnissa positiivista virettä koronavuoden haasteista huolimatta

Koronapandemia on vaikuttanut vahvasti myös Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan asiakkaiden arkeen. Erityisesti koronarajoitukset ovat muokanneet maaseudun liitännäiselinkeinojen ja luovilla aloilla työskentelevien apurahansaajien toimintaedellytyksiä. Melassa tilanteeseen reagoitiin nopeasti.

– Toteutimme uusia verkkopalveluja asiakkaidemme työkyvyn tueksi. Vakuutusmaksujen aikatauluihin saatiin ylimääräistä joustoa. Melassa siirryimme pääsääntöiseen etätyöskentelyyn, millä varmistimme etuushakemusten häiriöttömän käsittelyn ja maksatuksen jatkumisen, totesi Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan toimitusjohtaja Päivi Huotari valtuuskunnan kevätkokouksessa 15.4.2021.

Korona ei viivästyttänyt etuuksien käsittelyä

Melassa on selviydytty poikkeuksellisessa pandemiatilanteessa palveluja ja sovelluksia uudistamalla. Koronatilanne ei ole pidentänyt etuuksien käsittelyaikoja. Vuonna 2020 Melan etuuksien hakemusmäärät vähenivät muun muassa sairauspäivärahojen osalta. Sama ilmiö näkyi sosiaalivakuutuksen kentässä laajemminkin.

Jaksamista tukevia palveluja tarvitaan jatkossakin

Juuri tehdyn barometrin (Kantar TNS Agrin toteuttama Datalaari-tutkimus 2021) mukaan maatalousyrittäjien psyykkinen oireilu on vähentynyt ja työtyytyväisyys on lisääntynyt. Mela on panostanut maatalousyrittäjien työkyvyn ja jaksamisen tukemiseen viiden vuoden ajan Välitä viljelijästä -projektilla. Selvitykset osoittavat, että toimenpiteet ovat olleet vaikuttavia ja että niille on ollut tarvetta.

– Työkyvyttömyysriskin pienentäminen on keskeinen tavoite työhyvinvointitoiminnassamme kaikkien asiakasryhmiemme osalta. Projektin toimenpiteiden vakinaistaminen osaksi Melan työkykypalveluja tukisi tätä tavoitetta, painottaa Huotari.

Lomituksen hallintomallit selvitetty – Melan johdolla jatketaan

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän 12.4.2021 julkaisemassa raportissa suositeltiin, että maatalouslomituksen toimintaa jatkettaisiin nykyisen hallintomallin pohjalta. Melan rooli lomituksen paikallisyksikköjen toiminnan ohjaajana jäisi ennalleen. Melalla on pitkä ja vankka kokemus lomituspalvelujen ohjaamisesta ja niihin liittyvän sosiaaliturvan kehittämisestä.

– Tulemme vahvistamaan paikallisyksikkörakennetta tulevina vuosina lomituspalvelujen laadun ja toimivuuden turvaamiseksi. Paikallisyksiköiden yhdistämishankkeessa kehitämme myös asiakaspalvelun toimintatapoja entistä asiakaslähtöisempään suuntaan yhteistyössä yksiköiden kanssa, avaa Huotari lomituspalvelujen jatkokehittämistä.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Päivi Huotari, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, puh. 050 500 4514

Lue vuosikertomuksestamme, millainen oli Melan vuosi 2020

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö