Ohita valikko

Melan etuudet ja eläkkeet tulorekisteriin 1.1.2021 alkaen

Vuoden 2021 alussa tulorekisteriin annettavien ja sieltä jaettavien tietojen määrä kasvaa entisestään, kun tammikuusta alkaen myös maksetut eläkkeet ja etuudet ilmoitetaan tulorekisteriin. Mela ilmoittaa tulorekisteriin tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista. Tulorekisteriin ei ilmoiteta eläke- tai etuuspäätöksen tietoja, eikä tietoa siitä, onko hakemus vireillä.

Myös muut eläke- ja työtapaturmavakuutuslaitokset sekä Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) liittyvät tietoja ilmoittavien joukkoon ja ilmoittavat tulorekisteriin työtapaturma- ja ammattitautilain tai tapaturmavakuutuslain perusteella maksetut etuudet ja eläkkeet.

Mihin eläke- ja työtapaturmavakuutuslaitokset ja TVK käyttävät tulorekisteriin ilmoitettuja etuustietoja?

Eläke- ja vakuutuslaitokset sekä TVK saavat tarvitsemansa eläke- ja etuustiedot tulorekisteristä 1.1.2021 alkaen, ja käyttävät saamiaan etuustietoja laissa säädetyn eläke- ja korvausasian ratkaisemista varten.

Vakuutuslaitoksella ja TVK:lla on työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla oikeus saada lakisääteistä vakuutusta toimeenpanevalta vakuutus- ja eläkelaitokselta, viranomaiselta ja muulta taholta, johon julkisuuslakia sovelletaan, tiedot työntekijälle maksetuista etuuksista sekä muista seikoista, jotka ovat välttämättömiä käsiteltävänä olevan korvausasian ratkaisemista varten.

Tulorekisteriyksikkö välittää ja luovuttaa tulorekisterin tietoja, jotka tiedon käyttäjä on salassapitosäännösten ja muiden tiedon saantia koskevien rajoitusten estämättä oikeutettu muun lain nojalla saamaan suorituksen maksajalta tai toiselta tiedon käyttäjältä.

Lisätietoja löydät Tulorekisterin nettisivuilta.

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö