Ohita valikko

Haittaraha

Haittarahaa maksetaan tapaturmavamman tai ammattitaudin aiheuttamasta toimintakyvyn pysyvästä heikentymisestä. Haitta katsotaan pysyväksi, kun vamman tai sairauden tila ei lääketieteellisen todennäköisyyden mukaan enää parane.

Haittarahaa ei tarvitse erikseen hakea. Arvioimme oikeuden haittarahaan saatujen lääketieteellisten selvitysten perusteella.

Haittarahan määräytyminen

Haitan suuruuden arvioimiseksi käytetään haittaluokitusta, joka perustuu valtioneuvoston haittaluokituksesta antamaan asetukseen. Asetuksessa erilaisten vammojen ja sairauksien aiheuttamat haitat suhteutetaan toisiinsa jakamalla vammat ja sairaudet niiden lääketieteellisen laadun ja vaikeusasteen perusteella 20 haittaluokkaan.

Ammatti, harrastukset tai asuin- ja elinolosuhteet eivät vaikuta haittarahan määrään. Sen sijaan huomioon otetaan esimerkiksi tekonivelen, proteesin tai muun apuvälineen avulla saavutettu toimintakyvyn parantuminen.

Jos vamma tai sairaus pahenee tai paranee, haittaluokka voi muuttua ja haittaraha voidaan arvioida uudelleen.

Haittarahan maksaminen

Haittaraha voidaan maksaa aikaisintaan vuoden kuluttua vahinkopäivästä. Tällöinkin haittarahaa maksetaan vain, jos vamman tai sairauden tila on katsottu pysyväksi.

Haittaraha maksetaan haittaluokkien

  • 1-5 osalta kertakorvauksena
  • 6-20 osalta jatkuvana korvauksena.

Haittakorvaus on verotonta.

Ennen 1.1.2016 sattuneet tapaturmat ja ilmenneet ammattitaudit

Ennen 1.1.2016 sattuneiden tapaturmien ja ilmenneiden ammattitautien osalta haittaraha maksetaan maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaisesti, jolloin käytetään Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen perustuvaa haittaluokitusta.

Haittaraha maksetaan haittaluokkien 1-10 osalta kertakorvauksena. Jos haittaluokka on yli 10, haittaraha maksetaan valintasi mukaan joko kertakorvauksena tai jatkuvana maksuna. Lue lisää haittarahasta MATAL-oppaan kohdasta 4.5.: Oppaat.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö