Ohita valikko

Maatalousyrittäjän vakuuttaminen

Maatalousyrittäjän MYEL-eläkevakuutus on tarkoitettu

 • Maatalousyrittäjälle
  Päätoimiselle yrittäjälle vakuutus on yleensä pakollinen. Jos työskentelysi määrä on vähäinen, voit ottaa vakuutuksen myös vapaaehtoisena.
 • Osa-aikaiselle yrittäjälle
  Jos olet sivutoiminen yrittäjä, voit Melan vakuutuksella varmistaa, että myös maatalousyrittäjätyöstäsi karttuu eläketurvaa. Vakuutamme sinut sivutoimisena maatalousyrittäjänä, jos vakuuttamisen edellytykset täyttyvät. Kun teet töitä sivutoimisesti, työtulosi mitoitetaan työskentelysi määrän mukaan. Jos olet muualla palkkatyössä, saat Melan etuudet palkkatyön etuuksien lisäksi.
 • Puolisolle
  Vakuutamme puolisosi tai avopuolisosi, jos hän työskentelee tilalla. Jos työskentelette molemmat tilalla päätoimisesti, kummankin kannattaa ottaa yhtä kattava vakuutusturva. Jos toisen puolison päätyö on tilan ulkopuolella, Melan vakuutuksilla voi täydentää palkkatyön antamaa turvaa.
 • Perheenjäsenelle
  Myös maatilan työhön osallistuva perheenjäsen saa Melasta vakuutuksen. Eläkevakuutuksen alaikäraja on 18 vuotta, mutta sitä nuoremmille perheenjäsenille kannattaa ottaa vapaaehtoinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Lue lisää: Perheenjäsenen vakuuttaminen.
 • Eläkeläiselle
  Jos työskentelet eläkkeellä ollessasi edelleen maataloudessa, voit kartuttaa uutta eläkettä vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan asti. Vakuutuksesi voi olla pakollinen tai vapaaehtoinen riippuen siitä, mitä eläkettä saat ja täyttyvätkö vakuuttamisen edellytykset. Lue lisää: Vakuuttaminen eläkkeellä.
 • Yhtiölle
  Maatilayrityksen yhtiömuoto vaikuttaa siihen, kuuluuko toiminta Melan vakuutettavaksi. Melassa vakuutetaan vain maatalousverotettu toiminta. Myös liitännäistoiminnan pitää olla maatalousverotuksessa. Lue lisää: Osakeyhtiö ja yhtiömuotoinen toiminta.

MYEL-vakuutus voi olla maatalousyrittäjälle pakollinen tai vapaaehtoinen riippuen siitä, täyttyvätkö vakuuttamisen edellytykset.

Kenelle MYEL-vakuutus on pakollinen?

MYEL-vakuutus on sinulle pakollinen silloin, kun kaikki edellytykset täyttyvät:

 • olet 18–68-vuotias (vuonna 1957 tai aikaisemmin syntyneillä vakuuttamisvelvollisuuden yläikäraja on 68 vuotta, vuonna 1958–61 syntyneillä 69 ja sitä nuoremmilla 70 vuotta)
 • sinulla on hallinnassasi peltoa, puutarhaa ja metsää yhteensä vähintään viisi MYEL-hehtaaria
 • vuotuinen MYEL-työtulosi on vähintään 4 506 euroa (vuonna 2024)
 • tilasi toiminta on maatalousverotettua
 • työskentelysi kestää vähintään 4 kuukautta tai toistuu vuosittain
 • työskentelet palkkaa saavana perheenjäsenenä. Lue lisää perheenjäsenen vakuutuksesta

Vakuutus on sinulle pakollinen myös, jos harjoitat maataloutta yhtymän tai kuolinpesän osakkaana ja yllä olevat ehdot täyttyvät.

Jos tilasi pinta-ala jää alle viiden MYEL-hehtaarin, voit kartuttaa eläkettäsi vapaaehtoisella MYEL-vakuutuksella.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

Pakolliseen MYEL-vakuutukseen kuuluu automaattisesti myös MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus.

Jos MYEL-vakuutuksesi on vapaaehtoinen, kannattaa työajan tapaturmavakuuttamisesta huolehtia vapaaehtoisella vapaaehtoisella työajan MATA-vakuutuksella.

Paljonko on yksi MYEL-hehtaari?

Yksi pakollisen MYEL-vakuutuksen edellytyksistä on, että sinulla on peltoa, puutarhaa ja metsää yhteensä vähintään viisi MYEL-hehtaaria. Se, paljonko yksi MYEL-hehtaari on, riippuu alueesta ja siitä, onko kyseessä metsä vai pelto. Metsän MYEL-hehtaarien alueelliset rajat voit tarkistaa metsänomistajien osiosta: Metsän MYEL-hehtaarit.

Esimerkiksi jos sinulla on 2 hehtaaria peltoa ja 45 hehtaaria metsää Keski-Suomessa, on se yhteenlaskettuna 5 MYEL-hehtaaria.

Pelto/metsä Alue 1 MYEL-hehtaari
Pelto Koko Suomi 1 hehtaari peltomaata
Metsä Etelä-Suomi 10 hehtaaria metsää
Metsä Keski-Suomi 15 hehtaaria metsää
Metsä Pohjois-Suomi 20 hehtaaria metsää

Jos olet vuokrannut maatalousmaatasi toiselle viljeltäväksi, ei tätä alaa lasketa mukaan tilasi MYEL-hehtaareihin. Sama toisinpäin eli itsellesi viljelyyn vuokratut maat lasketaan tilasi MYEL-hehtaareihin.

Onko sinulla?

Useampi maatalousyritys

Jos viljelet omaan lukuusi ja olet lisäksi osakkaana esimerkiksi osakeyhtiössä, kummastakin yrityksestä pitää ottaa oma vakuutuksensa. Henkilökohtainen työtulosi on kaikkien vakuutustesi työtulojen summa.

Liitännäistoimintaa

Jos tilallasi on maatalousverotettua liitännäistoimintaa, muista ilmoittaa se MYEL-vakuutukseesi.

Tällaista liitännäistoimintaa voi olla muun muassa:

 • konetyöt
 • puiden sahaus
 • viljan puinti ja kuivaus, tilan tuotteiden jalostus
 • mehiläishoito
 • turkistarhaus
 • kasvihuoneviljely
 • maatilamatkailu
 • polttopuiden myynti tilan ulkopuolelle.

Elinkeinoverotettu toiminta

Jos liitännäistoimintaa verotetaan elinkeinoverolain mukaan, se ei kuulu MYEL- tai MATA-vakuutukseen. Huolehdi silloin eläke- ja tapaturmavakuuttamisesta erikseen.

Maatalouden rinnalla kalastusta tai poronhoitoa

Jos harjoitat maatalouden rinnalla kalastusta tai poronhoitoa niin, että MYEL-vakuuttamisen edellytykset täyttyvät, pitää jokaiselle toiminnalle olla erillinen vakuutus. Henkilökohtainen työtulosi on kaikkien vakuutustesi työtulojen summa.

Työntekijöitä tilallasi

Tilasi työntekijöitä, jotka eivät ole perheenjäseniä, ei vakuuteta Melassa. Heidän vakuutusturvastaan sinun täytyy huolehtia erikseen.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö