Ohita valikko

Asiakastyytyväisyys

Seuraamme asiakastyytyväisyyttä kuukausittain puhelinhaastatteluilla. Vuonna 2022 tutkimuslaitos haastatteli reilua 800 Melasta päätöksen saanutta maatalousasiakasta ja noin 140 apuraha-asiakasta. Saadun palautteen perusteella kehitämme asiakaspalveluamme ja toteutamme toimenpiteitä, joilla asiakaskokemusta voidaan edelleen parantaa.

Vuonna 2022 asiakkaat antoivat Melasta saamalleen palvelulle kouluarvosanan 7,8. Arvosana on ollut samalla hyvällä tasolla useita vuosia. Kyselyn perusteella kaikki asiakasryhmät olivat lähes yhtä tyytyväisiä Melasta saamaansa palveluun.

Henkilökohtaista palvelua arvostetaan

Pääkonttorin asiakaspalvelu koettiin vuoden 2022 vastauksissa tehokkaaksi, asiakasta kuunneltiin ja asiakkaan tilanne kartoitettiin hyvin (arvosana 8,3). Parhaimman arvion asiakkailta sai Mela-asiamiesten antama palvelu. Palvelun ystävällisyys, asiantuntemus sekä asiakkaan työn arvostus antoivat asiamiehille arvosanaksi 8,7. Asiakastutkimukseen vastanneet kokivat tavoittaneensa Mela-asiamiehen hyvin.

Hakemuskäsittelyssä asiakkaat arvostavat selkeitä ja hyvin perusteltuja päätöksiä. Päätösten selkeyteen ja yksilöllisiin perusteluihin on kiinnitetty entistä enemmän huomiota, mikä näkyy myös asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksissa (arvosana 8,4). Hakemusten käsittelyaika sai viime vuonna arvosanan 7,7, joten jatkossa pyrimme lyhentämään käsittelyaikoja, sillä ripeä käsittelyaika lisää luottamusta toimintaamme.

Kiinnostus sähköisten palvelujen käyttöön kasvaa

Melan tarjoama monikanavainen palvelu, joka mahdollistaa asioiden hoitamisen sähköisesti asiointipalvelussa, puhelimessa, asiointipisteissä tai Mela-asiamiehen kanssa koettiin tutkimuksessa kokonaisuudessaan merkitykselliseksi. Melan eri palvelukanavat saivat tutkimuksessa arvosanan 8,1.

Nettisivut ovat asiakkaille suosituin kanava hankkia tietoa Melan palveluista, ja yhteydenotto puhelimitse on kolmanneksi tärkein tiedonhankintakanava. Perinteisesti postitse tulevat esitteet ja tiedotteet ovat edelleen tärkeitä etenkin maatalousasiakkaille ja sähköpostilla tulevat tiedotteet puolestaan apurahansaajille. Viestintäpalveluissa (kokonaisarvosana 7,9) myös sosiaalisen median merkitys yleisen tiedon lähteenä on lisääntynyt.

Eniten lisätoiveita asiakkailta tuli väliaikatietojen saamisesta käsittelyn aikana. Otamme toiveet huomioon sähköisten palvelujen edelleen kehittämisessä.

Asiakaskokemuksen kehittämiseksi olemme uudistaneet sähköistä asiointipalveluamme. Lisäsimme asiointipalveluun hakemuksia ja toiminnallisuuksia, joiden avulla henkilökohtaisia Mela-turvaan liittyviä asioita voi hoitaa helposti silloin, kun se itselle parhaiten sopii.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö