Ohita valikko

MATA-vakuutus tuo turvaa työajalle

Viljelijät, metsänomistajat, kalastajat, poronhoitajat ja apurahansaajat saavat turvaa työajan vahinkojen varalle MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki (MATA) astui voimaan vuonna 1982. Lakia uudistettiin vuonna 2016, ja nykyään Melan asiakkaat vakuutetaan maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain (MATAL) mukaan. Nykyinen MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa kattavasti maatalousyrittäjä- ja apurahatyössä aiheutuneet tapaturmat ja ammattitaudit.

Kattava turva tapaturma-alttiiseen työhön

Maatalousyrittäjän työssä tapaturmat ovat yleisiä ja usein keskimääräistä vakavampia muihin ammattiryhmiin verrattuna. Työssä on myös riski sairastua ammattitautiin.

Tapaturmaksi luokitellaan ulkoisesta tekijästä johtuva äkillinen ja odottamaton tapahtuma, josta seuraa vamma tai sairaus. Tyypillisiä työtapaturmia ovat esimerkiksi kaatumiset ja liukastumiset.

Ammattitauti on sairaus, joka johtuu pääasiallisesti maatalousyrittäjän tai apurahansaajan työstä. Ammattitauti on aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä, kuten melusta, orgaanisesta pölystä, homeitiöistä tai bakteereista.

Työajan MATA-vakuutus korvaa muun muassa tapaturman tai ammattitaudin hoitoon, lääkkeisiin ja hoitomatkoihin liittyvät kulut. Välittömien kulujen lisäksi Melasta saa korvausta kuntoutuksesta ja ansionmenetyksestä.

Huomaathan, että vakuutus ei korvaa sellaista sairautta, joka ei johdu tapaturmasta, vaikka sairauden oireet ilmaantuisivatkin ensimmäisen kerran työtapaturman jälkeen.

Kenelle työajan tapaturmavakuutus?

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on automaattisesti voimassa, jos sinulla on pakollinen MYEL-eläkevakuutus. Säännöllisesti maatalous-, metsätalous-, kalastus- tai poronhoitotyötä tekevä voi ottaa työajan MATA-vakuutuksen vapaaehtoisena, vaikka hänellä ei olisikaan MYEL-eläkevakuutusta.

Lue lisää:
Maatalousyrittäjät: Tapaturmaturvaa työajalle

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö