Ohita valikko

Poronhoitaja, onhan työskentelysi vakuutettu?

Kun teet poronhoitotyötä omaan tai perheenjäsenesi lukuun tai paliskunnalle, työeläketurvasi perustana on maatalousyrittäjän eläkelain mukainen MYEL-eläkevakuutus.

Melassa vakuutettavaa poronhoitotyötä ovat paliskunnalle tehty työ, kuten porojen paimentaminen, tarhaus ja erottelu, porojen teurastus ja merkintä, aitatyöt sekä poroisännän ja rahastonhoitajan työ. Lisäksi paliskunnan kirjanpidon ulkopuolella tehty työ, muun muassa porojen tarhaus, talvirehun keruu ja varastointi sekä erotustyö ovat niin ikään MYEL-vakuutettavaa työtä.

Työeläkettä kartuttavan MYEL-vakuutuksen lisäksi saat Melasta tapaturmaturvaa työ- ja vapaa-ajan vahinkojen varalle. Sinun on mahdollista saada myös Mela-sairauspäivärahaa sairausvakuutuksen omavastuuajalta, mahdollisuus ammatilliseen kuntoutukseen sekä sijaisapua ja muita etuja.

Turvaa myös perheenjäsenelle

Kun puolisosi tai avopuolisosi osallistuu perheen porojen hoitamiseen paliskunnassa tai sen ulkopuolella, myös hänet voidaan vakuuttaa Melassa. Jos puolisollasi on omia lukuporoja, hänet vakuutetaan yrittäjänä. Myös perheenjäsenesi voidaan tietyin edellytyksin vakuuttaa, jos hän osallistuu poronhoitotyöhön.

Vakuutus perustuu työtuloon

MYEL-vakuutuksen perustana on vuosittainen MYEL-työtulosi. Työtulo määrittää kuinka paljon sinulle kertyy eläkettä poronhoitotyöstäsi. Sen perusteella määräytyy myös minkä verran saat etuuksia ja korvauksia sekä maksat vakuutusmaksuja.

Työtulosi muodostuu lukuporojen, poronhoitotyöpäivien sekä tarhauspäivien mukaan. Työpäiviin lasketaan sekä paliskunnan kirjanpitoon merkityt päivät että kirjanpidon ulkopuolinen työ.

Työtuloon vaikuttaa

  • lukuporojen määrä
  • paliskunnassa tehdyt työpäivät
  • paliskunnan kirjanpidon ulkopuolinen työ
  • tarhassa hoidettujen porojen määrä ja tarhausaika
  • poroisännän ja rahastonhoitajan palkkio
  • liitännäistulo siltä osin kuin sitä ei ole katsottava eri yrityksen tuloksi.

Yksi lukuporo antaa vuotuista työtuloa 33,11 euroa ja yksi työpäivä 66,21 euroa (vuonna 2022).

Jos työtulosi on vähintään 4 131 euroa vuodessa (vuonna 2022), sinut vakuutetaan pakollisella MYEL-vakuutuksella. Jos työtulosi on vähemmän, voit hankkia vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen ja kartuttaa siten eläkettä myös poronhoitotyöstäsi.

Huolehdi vakuutusturvasi kuntoon!

Selvitämme parhaillaan paliskuntien laatimiin poroluetteloihin kuuluvien poronhoitajien vakuuttamista. Lähetämme yhteydenottopyynnön poronhoitajille, joilla vuoden 2021–2022 poroluettelon mukaan on omistuksessaan poroja ja jotka tekevät työtä paliskunnalle siinä määrin, että vakuuttamisen edellytykset täyttyvät, mutta joilla ei vielä ole työeläkevakuutusta Melasta.

Jos teet poronhoitotyötä omaan tai perheenjäsenesi lukuun tai paliskunnalle, mutta sinulla ei vielä ole MYEL-vakuutusta, ota yhteyttä Melaan tai Mela-asiamieheen, niin selvitetään vakuutusvelvollisuutesi: Yhteystiedot

Lue lisää poronhoitajan vakuuttamisesta: Mela-turvaa poronhoitajalle

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö