Ohita valikko

Maatalousyrittäjän lomituspalvelut

Maatalousyrittäjän lomituspalvelujen avulla kotieläintuotantoa harjoittava maatalousyrittäjä voi saada sijaisen hoitamaan eläimiä puolestaan, kun hän pitää vuosilomaa tai esimerkiksi sairastuu.

Lomituspalvelut tukevat maatalousyrittäjän työssä jaksamista antamalla hänelle mahdollisuuden irrottautua sitovasta kotieläinten hoitotyöstä.

Maatalousyrittäjän lomituspalveluja ovat

Kuka voi saada lomituspalveluja?

Voit saada lomituspalveluja, jos edellytykset lomituksen saamiselle täyttyvät. Lue lisää: Kuka voi saada lomituspalveluja?

Lomituksessa hoidettavat työt

Maatalouslomittajan tehtävänä on hoitaa sinun päivittäiset kotieläinten hoitotyösi. Lomittaja hoitaa työt, jotka ovat välttämättömiä tuotantoeläinten hyvinvoinnin kannalta.

Lomittaja hoitaa sen henkilön tehtäväosuuden, joka on vuosilomalla tai sijaisavulla tai ostaa maksullista lomitusta. Siksi on tärkeää, että maatalousyrityksen kaikkien yrittäjien ja työntekijöiden tehtäväosuudet on arvioitu oikein.

Valinnanvapaus palvelujen järjestämistavassa

Voit valita, käytätkö paikallisyksikön järjestämiä lomituspalveluja vai järjestätkö lomituksesi itse.

Ilmoita siirtymisestä paikallisyksikön palveluista itse järjestetyn lomituksen piiriin tai päinvastoin kesäkuun loppuun mennessä. Muutos astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta lähtien.

Lomitusnetti palvelee

Lomitusnetissä voit hoitaa lomitusasioitasi sähköisesti. Voit päivittää omia ja tilasi tietoja sekä tehdä vuosiloma- ja sijaisapuhakemuksia. Lomitusnettiin kirjaudut henkilökohtaisilla pankkitunnuksillasi.

Korvaukset ja hinnat

Korvauksia ja hintoja tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella.

Lomitusajankohta 1.1.31.12.2023 1.1.–31.12.2024
Tuettu maksullinen lomitus 15,60 euroa/tunti 16,39 euroa/tunti
Täysin maksullinen lomitus 39,72 euroa/tunti 41,73 euroa/tunti
Valvontakäynti, euroa/käynti (yli tunnin käynnistä euroa/tunti)

37,45 euroa

39,35 euroa

Varallaolo

5,67 euroa/tunti

5,96 euroa/tunti

Sijaisapumaksu/yritystoiminnan järjestely

15,32 euroa/tunti

16,10 euroa/tunti

Itse järjestetty lomitus, korvaus enintään *

30,07 euroa/tunti

31,60 euroa/tunti

Perusteeton etuus

37,45 euroa/tunti

39,35 euroa/tunti

* korvaus ei sisällä arvonlisäveroa. Palvelun tuottaja laskuttaa työstään alv:n, joka sinun tulee maksaa itse.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö