Ohita valikko

Pienten eläkkeiden korotus koskisi myös useimpia luopumistuen saajia

Eduskunnalle annetun esityksen mukaan pientä verorahoitteista eläkettä saavien eläkkeitä korotettaisiin 1.1.2020 lukien (HE 43/2019).

Korotus koskee niitä, joilla on maksussa työeläkkeen lisäksi kansaneläkettä ja/tai takuueläkettä

Esityksen mukaan kansaneläkkeen täyttä määrää korotettaisiin enimmillään 34 eurolla kuukaudessa ja takuueläkkeen määrää 50 eurolla kuukaudessa. Laskelmien mukaan noin 609 000 eläkeläistä, joiden kokonaiseläke on alle 1 200–1 300 euroa kuukaudessa, saisi vähintään pienen korotuksen eläkkeeseensä. Korotuksen suuruus määräytyy muiden eläketulojen, kuten työeläkkeiden määrän perusteella.

Jos saat kansaneläkettä ja sen rinnalla esimerkiksi MYEL-työeläkettä, kansaneläkkeesi määrä nousisi enimmillään 34 euroa kuukaudessa riippuen MYEL-työeläkkeesi määrästä.

Ei edellytä toimenpiteitä eläkkeensaajalta

Mikäli laki hyväksytään, Kansaneläkelaitos maksaa esityksen mukaiset korotukset automaattisesti. Tämä ei edellytä eläkkeensaajalta toimenpiteitä. Korotukset tulisivat maksuun 1.1.2020 lukien.

Jos sinulla on maksussa luopumistuen täydennysosa

Jos saat luopumistukea, jossa on mukana kansaneläkkeen tavoin määräytyvä luopumistuen täydennysosa, korotettaisiin täydennysosaasi vastaavan suuruisella korotuksella kuin kansaneläkettä. Tämän korotuksen Mela myöntää automaattisesti eli sitä ei tarvitse erikseen hakea.

Korotukset tulisivat maksuun 1.1.2020 lukien, mikäli laki hyväksytään. Lakiesityksessä on arvioitu, että noin 1 900 luopumistuen saajaa saisi korotuksen luopumistuen täydennysosaansa.

Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Lisätietoja: Risto Syvälä, yksikönpäällikkö, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, p. 040 828 4974

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö