Ohita valikko

Poronhoitajan MYEL-työtulo

Vakuutuksesi perustuvat MYEL-työtuloon. Työtulo vastaa työpanostasi poronhoidossa.

Kun työtulosi on määritelty oikein, myös eläkkeesi ja saamasi etuudet ovat oikealla tasolla.

Työtulon suuruus määrittää Melan sinulle maksaman eläkkeen ja korvausten tason. Työtulo vaikuttaa myös muun muassa Kelan maksamiin etuuksiin, kuten äitiys-, vanhempain- ja sairauspäivärahaan. Myös vakuutusmaksut määräytyvät työtulon mukaan. Työtulo ei ole sama asia kuin verotettu tulo. MYEL-työtuloon tehdään vuosittain indeksikorotus.

Jos työtulosi on vähintään 4 506 euroa vuodessa (2024), sinut vakuutetaan pakollisella MYEL-vakuutuksella. Jos työtulosi on vähemmän, voit hankkia vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen.

Jos olet poronhoitotyön ohella viljelijä, kalastaja tai metsänomistaja ja toiminta on MYEL-vakuutettua, kertyy sinulle työtuloa myös näistä.

Miten henkilökohtainen työtulo lasketaan?

Työtulosi lasketaan lukuporojen ja poronhoitotyöpäivien mukaan. Työpäiviin lasketaan sekä paliskunnan kirjanpitoon merkityt päivät, että kirjanpidon ulkopuolinen työ.

Työtuloon vaikuttaa

 • lukuporojen määrä
 • paliskunnassa tehdyt työpäivät
 • paliskunnan kirjanpidon ulkopuolinen työ
 • tarhassa hoidettujen porojen määrä ja tarhausaika
 • poroisännän ja rahastonhoitajan palkkio
 • liitännäistulo siltä osin kuin sitä ei ole katsottava eri yrityksen tuloksi.

Yksi lukuporo antaa vuotuista työtuloa 36,11 euroa ja yksi työpäivä 72,21 euroa (vuonna 2024).

Vakuutettavaa poronhoitotyötä on

Työ paliskunnassa:

 • paimentaminen
 • kokoaminen
 • erottelu
 • teurastus
 • merkintä
 • aitatyöt
 • poroisännän ja rahastonhoitajan työ.

Työ paliskunnan kirjanpidon ulkopuolella:

 • porojen tarhaus
 • talvirehun keruu, varastointi ja kuljetus
 • erotustyö, hoitotyö erotuksen jälkeen
 • liikennevahinkoarviointi
 • aitojen korjaus, viljelysten vartiointi
 • petojen torjunta, vahinkojen ehkäisy ja selvittäminen
 • työvälineiden hoito ja korjaus.

Muutokset työtulossa

Kun poronhoitotyössäsi tapahtuu muutoksia, ilmoita muutoksista meille hyvissä ajoin. Muutokset voivat vaikuttaa työtuloosi ja vakuutusmaksuihisi. Teemme muutokset vakuutuksiin aina ilmoituspäivästä lähtien, emme koskaan takautuvasti. Huolehdi siis muutosten ilmoittamisesta ajoissa. Lue muutosten ilmoittamisesta maatalousyrittäjät-osiosta.

Perheenjäsenen työtulo

Perheenjäsenen työtulo muodostuu maksetusta palkasta ja luontaiseduista. Jos palkkaa ei makseta, työtulo lasketaan työpanoksen mukaan.

Laske eläkkeesi ja korvaustesi määrä laskurilla

Mela-turvalaskurilla voit laskea, miten työtulosi vaikuttaa eläkkeesi ja korvaustesi määrään. Laskuri antaa arvion tulevan eläkkeesi, Mela-sairauspäivärahan, MATA-tapaturmapäivärahan sekä ryhmähenkivakuutuskorvauksen määrästä. Saat myös arvion vakuutusmaksujesi määrästä.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö