Ohita valikko

Paikallisyksikkö päättää, lomittaja tekee työt

Lomituspalvelut järjestävät kunnat, joiden kanssa Mela on tehnyt sopimuksen. Näitä usean kunnan muodostamia alueita kutsutaan paikallisyksiköiksi.

Paikallisyksikkö tekee lomituksiasi koskevat päätökset.

Paikallisyksikössä pystytään palvelemaan sinua parhaiten, kun huolehdit siitä, että paikallisyksikön tiedot itsestäsi ja maatalousyrityksestäsi ovat ajan tasalla. Varmista aina ennen lomitusta, että paikallisyksikössä olevat tiedot pitävät edelleen paikkansa.

Kun olet valinnut paikallisyksikön järjestämät palvelut, paikallisyksikkö järjestää tilasi lomitukset.

Jos olet valinnut itse järjestettävät lomituspalvelut, paikallisyksikkö maksaa korvauksen itse järjestämästäsi lomituksesta.

Maatalouslomittaja

Maatalouslomittaja on tuotantoeläinten hoidon ammattilainen. Paikallisyksikön maatalouslomittaja on työsuhteessa paikallisyksikköön. Työnantajana paikallisyksikkö vastaa myös palveluksessaan olevan maatalouslomittajan työturvallisuudesta ja päättää maatalouslomittajan työvuoroista.

Paikallisyksikön palveluksessa olevan maatalouslomittajan työsuhteen ehtoja säätelee KVTES. Jos tarvitset tietoa maatalouslomittajan työsuhteen ehdoista, ota yhteyttä paikallisyksikköön tai kuntatyönantajaan.

Paikallisyksikkö voi ostaa lomituspalveluja myös lomituspalveluyritykseltä. Itse lomituksensa järjestävä maatalousyrittäjä ostaa lomituspalvelut ennakkoperintärekisteriin merkityltä palvelun tuottajalta.

Luonnonvara-alan oppilaitokset kouluttavat maatalouslomittajia.

Avoimista maatalouslomittajien työpaikoista saat tietoa asuinkuntaasi lähellä olevista paikallisyksiköistä.

Yhteistoimintaryhmä

Jokaisen paikallisyksikön alueella toimii yhteistoimintaryhmä. Yhteistoimintaryhmässä on mukana myös maatalousyrittäjien edustajia. Voit olla yhteydessä heihin, kun haluat olla mukana kehittämässä paikallista lomitustoimintaa. Yhteistoimintaryhmän jäsenten yhteystiedot saat paikallisyksiköstäsi.

Muutoksenhaku

Paikallisyksikön antamaan lomituspäätökseen voit hakea oikaisua Melasta. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä Melassa 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantiaika on päätöksen postituspäivä + 7 päivää. Jokaisessa paikallisyksikön antamassa päätöksessä on mukana muutoksenhakuohje. Oikaisuvaatimukset käsitellään noin 2 kuukaudessa.

Melan oikaisupäätöksestä voit valittaa hallinto-oikeuteen. Lue lisää sivulta Miten haen muutosta päätökseen.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö