Ohita valikko

Maatalousyrittäjän työterveyshuolto

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon voi liittyä pakollisesti tai vapaaehtoisesti MYEL-vakuutettu viljelijä, metsätilallinen, kalastaja tai poronhoitaja.

Maatalousyrittäjien työterveyshuolto auttaa ja neuvoo yrittäjää terveyden, työkyvyn ja työssä jaksamisen ylläpitämisessä ja edistämisessä. Työterveyspalvelut ovat ensisijaisesti ennaltaehkäiseviä.

Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palveluita ovat:

 • tilakäynnillä tehtävät työolosuhdeselvitykset
 • terveystarkastukset.

Näiden lisäksi asiakas ja palveluntarjoaja voivat sopia erikseen sairaanhoidon palveluista. Työterveyshuollon kautta voi päästä kuntoutukseen ja saada kuntoutuksen ajalta tulonmenetystä korvaavaa kuntoutusrahaa.

Yksityinen vai julkinen?

Voit valita yksityisen tai julkisen työterveyshuollon. Yrittäjälle itselleen työterveyspalveluiden hankinta on vapaaehtoista. Jos toimit myös työnantajana, sinulla on lakiin perustuva velvollisuus järjestää ennaltaehkäisevät työterveyspalvelut työntekijöillesi.

Tilakäynnit

Maatalousyrittäjien työpaikkakäynnillä eli tilakäynnillä tehtävä työolosuhdeselvitys on työterveyshuoltosi perusta.

Tilakäynnillä ovat mukana työterveyshoitaja ja maatalouden asiantuntija. Lisäksi tilakäynnille voivat osallistua työfysioterapeutti ja/tai työterveyslääkäri. He tutustuvat työoloihisi, arvioivat kanssasi työn kuormittavuutta, tapaturmariskejä ja altisteita sekä mittaavat tarvittaessa muun muassa melua, valaistusta ja kaasuja. Voit myös itse vaikuttaa siihen, keitä tilakäynnille osallistuu, kertomalla millaista asiantuntemusta kulloisellakin tilakäynnillä tarvitset.

Työolosuhdeselvitys laaditaan yhteistyössä sinun kanssasi, koska sinä olet oman työsi asiantuntija. Työterveyshuollon tehtävänä on työsi terveydellisten merkitysten arviointi. Selvityksen tavoitteena on kehittää työolosuhteitasi terveyttäsi, työkykyäsi ja työhyvinvointiasi tukeviksi. Työterveyshuolto antaa ohjeita ja neuvoja, miten voit itse vaikuttaa työsi terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä opastaa ensiapuvälineiden ja -koulutuksen hankkimisessa.

Tilakäynti tehdään ensimmäisen kerran silloin, kun olet liittynyt työterveyshuoltoon ja sen jälkeen 1–4 vuoden välein, tarpeista riippuen. Työfysioterapeutti voi esimerkiksi tulla erikseen arvioimaan jonkin tietyn työvaiheen kuormitusta ja tarjota juuri siihen kohdistuvaa neuvontaa ja ohjausta. Tilakäyntien välillä työolosuhteista keskustellaan terveystarkastuksissa.

Työterveyshuoltosovellus

Melan työterveyshuoltosovellus toimii maatalousyrittäjien ja työterveyshuollon yhteisenä työkaluna työoloselvityksen tekemisessä ja työolojen kehittämisessä. Sovellus on maksuton maatalousyrittäjien työterveyshuollon asiakkaille ja se ottaa huomioon maatalouden erityispiirteet. Sovelluksessa voit esimerkiksi

 • hallinnoida omia tietojasi
 • ottaa yhteyttä omaan työterveyshuoltoosi
 • täyttää tilakäynnin esitietolomakkeen
 • arvioida kuormitustekijöitäsi
 • kuitata annettuja suosituksia.

Sovellus muistuttaa sinua tulevista tilakäynneistä. Saat sovelluksen kautta esitietolomakkeen, joka täytetään ennen tilakäyntiä. Esitietolomakkeella antamasi tiedot rakentavat osaltaan työoloselvitystä ja siitä koostettavaa yksilöllistä raporttia ja palautetta. Selvitykseen voidaan liittää myös videoita ja kuvamateriaalia.

Sovellus sisältää myös toimivan riskienarviointityökalun. Voit yhdessä työterveyshuollon moniammatillisen tiimin kanssa tarkastella työolosuhteitasi ja kehittää niitä.

Sovellus vähentää paperityötä. Kaikki tilakäyntejä koskevat tietosi ovat kootusti yhdessä paikassa. Sovelluksen aktiivisena käyttäjänä saat kaiken hyödyn irti työterveyshuollon tilakäynnistä!

Kun otat sovelluksen käyttöön ja täytät esitietolomakkeen, saat seuraavan tilakäynnin yhteydessä lahjaksi ensiapupakkauksen.

Työterveyshuoltosovellus on erillinen Melan muista tietojärjestelmistä. Sovelluksen tiedot eivät siten missään tilanteessa ole yhdistettävissä eläke- ja tapaturmatietoihisi.

Pääset kirjautumaan työterveyshuoltosovellukseen Melan asiointipalveluissa. Tunnistautumiseen tarvitset ensimmäisellä kerralla pankkitunnukset. Sovellus toimii parhaiten Chromen tai Firefoxin selaimella.

Työterveyshuoltosovelluksen kirjautumisohje (pdf)

Terveystarkastukset

Työterveyspalveluihin kuuluu säännöllinen yhteydenpito ja kutsut terveystarkastuksiin.

Työterveyshoitaja tekee perusterveyden kartoituksen, johon sisältyy tarveharkintaisesti esimerkiksi

 • haastattelu
 • pituus, paino ja painoindeksin laskeminen
 • verenpaineen mittaus
 • kuulon ja näön tarkastus
 • rokotusten tarkistaminen
 • keuhkojen toimintaa mittaava tutkimus ja laboratoriokokeita.

Työterveyshoitaja ohjaa sinut työterveyslääkärille, jos sinulla on työperäiseen sairauteen viittaavia oireita, esimerkiksi iho-, hengitys-, tuki- ja liikuntaelimistön oireita, työkykyyn vaikuttavia sairauksia tai kuntoutusarvioinnin tarve. Tarvittaessa voidaan pyytää myös työfysioterapeutin ja/tai työterveyspsykologin arviointia terveydentilastasi.

Terveystarkastukset tehdään noin kahden vuoden välein, tarvittaessa useammin.

Sairauden hoito

Ennaltaehkäisevien työterveyshuoltopalveluiden lisäksi voit sopia yleislääkäritasoisten sairaanhoitopalveluiden hankkimisesta työterveyshuollosta.

Työterveyshuolto tuntee työperäiset sairaudet, mikä nopeuttaa niiden toteamista ja hoitoa. Tarpeen mukainen ja oikea-aikainen sairausloma ja/tai kuntoutus voivat jouduttaa työkykysi palautumista merkittävästi. Työterveyshuollon ammattilaiset osaavat arvioida työsi yhteyttä sairastumiseesi ja mahdollinen sairausloman pituus voidaan mitoittaa työsi vaatimusten mukaan.

Miten liityn työterveyshuoltoon?

 1. Mieti, millaisia palveluja tarvitset

  Mieti, riittävätkö sinulle ennaltaehkäisevät palvelut (työoloselvitys ja terveystarkastukset) vai tarvitsetko lisäksi sairaanhoidon palveluja ja missä laajuudessa.

 2. Selvitä, miten työterveyspalvelut on järjestetty omassa kunnassasi

  Tarkista sosiaali- ja terveys- tai elinkeinotoimesta, miten kotikuntasi järjestää työterveyspalvelut oman alueensa yrityksille ja yrittäjille, ja onko ne mahdollisesti kilpailutettu. Saatat olla oikeutettu normaalia edullisempaan palveluhintaan. Maatalousyrittäjien sidosryhmillä on myös tarjolla omille asiakkailleen valmiiksi kilpailutettuja työterveyshuollon palvelupaketteja.

  Palveluntarjoajien selvittämisessä voit käyttää apuna myös Melan työterveyshakua.

 3. Pyydä tarjous

  Pyydä tarjous palvelusta yhdeltä tai useammalta palveluntuottajalta. Muista mainita mahdollinen puitesopimus, johon olet oikeutettu, jos haluat sen mukaisen tarjouksen. Arvioi ja vertaile työterveyspalveluiden hintoja, palvelun sisältöjä ja muita ehtoja. Palveluntuottajat hinnoittelevat palvelunsa itse, joten eroja voi olla. Yleiset hinnastot ovat nähtävissä palveluntuottajien verkkosivuilla.

 4. Valitse palveluntuottaja

  Valitse itsellesi sopivin palveluntuottaja ja tee kirjallinen sopimus palveluista työterveyshuollon kanssa.

   

Palveluntuottajat ilmoittavat Melaan MYEL-vakuutetun maatalousyrittäjän liittymisestä työterveyshuoltoon. Sinun katsotaan liittyneen työterveyshuoltoon sinä päivänä, kun olet allekirjoittanut työterveyshuollon palvelusopimuksesi.

Valmiiksi kilpailutetut työterveyshuollon puitesopimukset

Työterveyshuollon puitesopimus on apuvälineesi työterveyspalvelusopimuksen solmimiseen. Puitesopimus asettaa raamit palvelujen hinnalle ja laadulle. Valmiiksi kilpailutettujen hintojen ja laadun puitteissa sinun on helpompi vertailla eri palveluja ja liittyä työterveyshuoltoon.

Puitesopimusten tarkoituksena on

 • turvata maatalousyrittäjien tarvetta vastaavien, laadukkaiden, vaikuttavien ja kohtuuhintaisten työterveyspalvelujen saatavuus
 • helpottaa palvelujen vertailua
 • tehdä työterveyshuoltoon liittyminen mahdollisimman helpoksi ja turvalliseksi
 • kasvattaa liittymisaktiivisuutta.

Jos olet MYEL-vakuutettu, voit hankkia puitesopimuksen mukaiset palvelut tällä hetkellä Pohjois-Savon, Varsinais-Suomen, Keski-Pohjanmaan, Hämeen, Satakunnan tai Etelä-Pohjanmaan MTK-liittojen alueella. Sinun ei tarvitse olla MTK:n jäsen käyttääksesi puitesopimusta. MTK-liitot ovat kilpailuttaneet puitesopimuksen Melan Välitä viljelijästä -projektin ja Työterveyslaitoksen tukemana. MTK-liitot ja Mela käyvät jatkuvaa vuoropuhelua palveluntarjoajien kanssa ja viestivät heille samalla maatalousyrittäjien toiveista ja tarpeista palvelun kehittämiseksi.

Lisätietoja ja yhteystiedot

Lisätietoja puitesopimuksista ja sopimuspalvelun tuottajista löydät MTK-liittojen nettisivuilta.

Yhteystiedot:

MTK-Etelä-Pohjanmaa
MTK-liiton yhteyshenkilö: Riina Kaistila, puh. 040 352 5115
Työterveyspalvelun tuottajat: Härmämedi, KristinaMedi, TT Botnia

MTK Häme
MTK-liiton yhteyshenkilö: Kari Aikio, puh. 040 570 7270
Työterveyspalvelun tuottajat: Wellamo, Terveystalo

MTK-Keski-Pohjanmaa
MTK-liiton yhteyshenkilö: Niko Hyppönen, puh. 050 433 6432
Työterveyspalvelun tuottajat: Työplus, Kallion peruspalvelu-kuntayhtymä, Terveystalo

MTK-Pohjois-Savo
MTK-liiton yhteyshenkilö: Heini Mämmi, puh. 050 434 6943
Työterveyspalvelun tuottajat: Järviseudun Työterveys, Terveystalo

MTK-Satakunta
MTK-liiton yhteyshenkilö: Virve Hindström, puh. 050 309 0991
Työterveyspalvelun tuottajat: MediPori, Minerva, Pirte, Terveystalo

MTK-Varsinais-Suomi
MTK-liiton yhteyshenkilö: Aino Launto-Tiuttu, puh. 040 557 0736
Työterveyspalvelun tuottajat: Laitilan Työterveys, Terveystalo

Aiheesta muualla

Tutustu myös Työterveyslaitoksen Työterveyshuollon hankintaoppaaseen ja Työterveyshuollon vaihtuminen kunnan ulkoistaessa palvelunsa -tietokorttiin.

Työnantajana toimiva maatalousyrittäjä on velvollinen järjestämään työterveyshuoltopalvelut silloin kun hänellä on yksikin palkkasuhteinen työntekijä lyhyenkin ajan. Lisätietoja löydät ohjeesta: Tilapäistyöntekijöiden työterveyshuollon järjestäminen (pdf).

Melan tehtävät maatalousyrittäjien työterveyshuollossa voit lukea sivulta Työterveyshoitajalle.

Alennus MATA-vakuutusmaksusta työterveyshuoltoon kuuluvalle

Kun kuulut maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon, saat 20 prosentin alennuksen työajan MATA-vakuutuksen vakuutusmaksusta.

20 % alennus MATA-työtapaturmavakuutuksen maksusta työterveyshuoltoon kuuluvalle

MYEL-vakuutetut maatalousyrittäjät, jotka kuuluvat maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon, saavat MATA-työtapaturmavakuutuksen maksuunsa 20 prosentin alennuksen. Viimeistään 30.9. työterveyshuoltoon liittyneet uudet asiakkaat saavat alennuksen ensimmäisen kerran seuraavan vuoden maksustaan.

Yrittäjän lisäksi myös perheenjäsenenä vakuutettu voi liittyä työterveyshuoltoon ja saada alennusta vakuutusmaksuunsa. Sen sijaan pelkän MATA-vakuutuksen ottaneilla ei ole oikeutta maksualennukseen. MYEL-vakuutuksen pitää olla voimassa tilakäynnin aikaan.
Lisäedellytys alennuksen saamiseksi on, että maatalousyrittäjä on sopinut työolosuhteiden kartoittamiseksi tehtävästä tilakäynnistä. Tilakäynneillä tehdään parannusehdotuksia, joilla ennaltaehkäistään terveysvaaroja. Vakuutusmaksualennus on voimassa tilakäynnin jälkeen neljä vuotta kerrallaan.

Maatalousyrittäjä, joka kuuluu työnantajansa järjestämän työterveyshuollon piiriin, ei saa alennusta MATA-maksuunsa, ellei hän ole liittynyt nimenomaan maatalousyrittäjille tarkoitettuun työterveyshuoltoon.

Työterveyshuolto ilmoittaa maatalousyrittäjän liittymisestä työterveyshuoltoon sekä kirjaa tehdyt tilakäynnit ja maatalousyrittäjän suostumuksella tilan työolosuhteet.

Kelan korvaukset maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon kuuluville

Kela korvaa työterveyshuollon kustannuksia. Korvaukset ovat samat, hankitpa palvelut julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta. Korvattavilla kustannuksilla on vuotuinen yrittäjäkohtainen enimmäismäärä. Kelan Asiointipalvelusta näet, kuinka paljon sinulle on kertynyt kustannuksia vuoden ajalta ja paljonko on maksettu korvauksia. Näet myös minkä verran korvausrahaa on jäljellä. Palveluun kirjaudut verkkopankkitunnuksillasi.

MYEL-vakuutettu maatalousyrittäjä voi saada Kelan korvausta työterveyshuollon kustannuksista kun korvaamisen perusedellytykset täyttyvät ja palvelua on toteutettu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti

 • 100% tilakäynnin kustannuksista *
 • 60% muun ehkäisevän työterveyshuollon kohtuullisista kustannuksista (terveystarkastus tutkimuksineen, ensiapuvalmius, matkat)
 • 50% yleislääkäritasoisen sairaanhoidon kustannuksista

* Kela ei korvaa maatalouden asiantuntijan tilakäyntipalkkion arvonlisäveroa. Alv jää maatalousyrittäjän maksettavaksi.

Useat työterveyspalveluiden tarjoajat ovat solmineet suorakorvaussopimuksen Kelan kanssa. Saadaksesi Kelan suorakorvauksen työterveyshuollon palveluista, sinun täytyy tehdä suorakorvaussopimus työterveyshuollon kanssa.

Korvausten jälkeen maksettavaksesi jääneen osuuden voit vähentää maatalousverotuksessa. Vähennysoikeus ei koske metsätalousyrittäjiä eikä pelkästään porotaloutta harjoittavia MYEL-vakuutettuja.

Maatalousyrittäjän kuntoutuspalvelut

Työterveyshuollon kautta on mahdollista päästä kuntoutukseen ja saada kuntoutuksen ajalta ansiomenetystä korvaavaa kuntoutusrahaa. Myös sijaisapua on mahdollisuus saada.

Kuntoutusta järjestävät maatalousyrittäjille pääasiassa Mela, Kela ja liikenne- ja tapaturmavakuutusyhtiöt.

Kuntoutusta Melasta

MYEL-kuntoutusta voi saada MYEL-vakuutettu, jonka työkyky entisessä työssä on uhattuna sairauden tai vamman vuoksi. MYEL-kuntoutus on ammatillista kuntoutusta. Keinoja ovat elinkeinotuki työtä helpottaviin koneisiin tai laitteisiin, uuden yritystoiminnan aloittamiseen tai tuotantosuunnan muuttamiseen. Myös koulutus uuteen ammattiin voi tulla kyseeseen. Kuntoutusta on haettava ja hakemukseen on liitettävä B-lääkärinlausunto sekä selvitys työoloista.

MYEL-kuntoutus

MATA-kuntoutusta voi saada tapaturman tai ammattitaudin perusteella. MATA-kuntoutusta on sekä ammatillista että lääkinnällistä. MATA-kuntoutusta ei tarvitse hakea erikseen, vaan Mela selvittää tarvittaessa kuntoutusmahdollisuudet ja on yhteydessä kuntoutettavaan.

MATA-kuntoutus

Kuntoutusta Kelasta

Kelan tehtävänä on järjestää vaikeavammaisille lääkinnällistä ja vajaakuntoisille ammatillista kuntoutusta. Näiden lisäksi Kelasta voi saada harkinnanvaraista kuntoutusta. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67-vuotiaille. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen.

Lisätietoa kuntoutuksesta ja kuntoutuskursseista Kelan verkkosivuilta: kela.fi.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö