Ohita valikko

Luopumistuen ansiotulorajoihin tulossa väliaikainen muutos

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä. Lakiesityksen mukaan luopumistuen ansiotulorajoista luovutaan määräajaksi 16.3.–31.12.2020. Tällä halutaan turvata alkutuotannon kannalta kriittisten alojen, kuten maatalouden ja puutarha-alan työvoiman saatavuus koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa.

Määräaikaisen lain tarkoituksena on hyödyntää maatalouden luopumistuen saajien osaamista ja työpanosta mahdollistamalla heidän ansiotyössäkäyntinsä ilman, että ansaitun tulon määrä vaikuttaisi oikeuteen saada luopumistukea. Jos eduskunta hyväksyy lakiesityksen, se tulee voimaan taannehtivasti 16. maaliskuuta alkaen. Luopumistuen saajat ja luopumistukeen oikeutetut voisivat 16.3.–31.12.2020 työskennellä vapaasti ansiotyössä ilman, että heidän luopumistukensa pienenee tai sen maksatus keskeytyy työskentelyn aikana. Ansiotöillä tarkoitetaan muuta kuin maatalouden harjoittamista ja metsätalouden hankintatöitä.

Miten toimin, jos minulla on oikeus luopumistukeen ja olen ansiotyössä?

Lakiesitys koskee noin 1 900 luopumistuen saajaa. Kun esitys on hyväksytty, tiedotamme asiasta erillisellä kirjeellä luopumistukeen oikeutettuja asiakkaitamme. Kirjeessä ohjeisestaan, miten sinun tulee toimia, jos saat luopumistukea tai luopumistukesi on väliaikaisesti keskeytetty tai luopumistuen maksua ei ole vielä aloitettu ansiotyön vuoksi.

Lue lisää maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta: Luopumistuen saajille mahdollisuus palkkatyöhön korona-aikana

 

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö