Ohita valikko

Ohjeita leskeneläkkeen hakemiseen

Löydät lesken perhe-eläkehakemuksen nettisivuiltamme osiosta lomakkeet, Eläke ja kuntoutus. Perhe-eläkettä haetaan samalla lomakkeella sekä työeläkejärjestelmästä että Kelasta. Voit jättää hakemuksen joko Melaan tai Kelaan.

Kela maksaa perhe-eläkettä vain 65 vuoden ikään saakka. Jos leski oli edunjättäjän kuollessa jo täyttänyt 65 vuotta, hakemus lähetetään Melaan.

Liikenneonnettomuus, työtapaturma tai ammattitauti

Merkitse selkeästi, jos edunjättäjän kuolema johtui liikenneonnettomuudesta tai työtapaturmasta tai jos sen katsotaan johtuvan ammattitaudista. Näin siksi, että saamme nämä tiedot korvauksen maksavalta laitokselta usein vasta viiveellä, mikä voi johtaa liikaa maksetun eläkkeen takaisinperintään.

Jos edunjättäjä oli jo eläkkeellä

Jos edunjättäjä sai kuollessaan omaan työskentelyyn perustuvaa työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkettä, on monet hakemuslomakkeella kysytyt tiedot selvitetty jo siinä vaiheessa, kun kyseinen eläke on myönnetty. Tällaisia tietoja ovat muun muassa

  • asuminen ja työskentely ulkomailla
  • työskentelyä koskevat tiedot
  • eläkkeitä ja korvauksia koskevat tiedot.

Koska perhe-eläke perustuu tällaisissa tapauksissa siihen eläkkeeseen, jota edunjättäjälle maksettiin, edellä mainittuja tietoja ei tarvitse eritellä hakemuslomakkeella.

Lesken ansio- yms. tiedot

Leskeneläkkeen laskemista varten tarvitaan tiedot myös lesken omista eläkkeistä ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Se, mitä edellä on kerrottu edunjättäjän tietojen selvittämisestä, soveltuu myös lesken tietoihin. Näin ollen mitään tarkempia selvityksiä ei tarvita, jos leski jo edunjättäjän kuollessa sai eläkettä kaikesta eläkkeeseen oikeuttavasta ansiotoiminnasta.

Jos edunjättäjä ei vielä saanut omaa eläkettä

Eläkkeen laskennassa käytetään työsuhderekisterissä olevia tietoja ja laskennassa otetaan huomioon kaikki rekisteriin merkitty ansiotyö, vaikka sitä ei olisi ilmoitettu hakemuslomakkeella. Myös eläkkeeseen oikeuttavat etuudet otetaan automaattisesti huomioon, jos ne on merkitty rekisteriin. Näin ollen hakemuslomakkeella kannattaa ilmoittaa erityisesti sellaiset työ- ja virkasuhteet, joiden arvioitte puuttuvan rekisteristä.

Jos edunjättäjä oli eläkkeellä ollessaan kartuttanut uutta eläkettä, mutta sitä ei oltu vielä myönnetty, otetaan eläkkeen rinnalla karttunut uusi eläke huomioon rekisteritietojen perusteella.

Pankkitili

Jos leski saa Melasta omaa eläkettä, ei tilinumeroa tarvitse ilmoittaa. Jos perhe-eläkettä varten hakemuksella on ilmoitettu uusi tilinumero, Mela maksaa myös kaikki muut eläkkeet tälle uudelle tilille.

Allekirjoitus

Eläkehakemuksen allekirjoittaa leski. Jos allekirjoittajana on joku muu, syy pitää selvittää hakemuksella.

Lapsesta oma hakemus

Työeläkejärjestelmän mukaista lapseneläkettä maksetaan edunjättäjän omien lasten lisäksi lesken lapsille, jotka asuivat edunjättäjän kuollessa tämän ja lesken kanssa samassa taloudessa. Lapseneläkettä maksetaan 20 vuoden iän täyttämiseen saakka.

Jokaisen eläkettä hakevan lapsen osalta täytetään oma hakemuslomake. Kunkin lapsen osalta riittää sama hakemus sekä työeläkejärjestelmää että Kelaa varten.

Ryhmähenkivakuutuskorvaus

Jos edunjättäjällä oli kuollessaan pakollinen MYEL-vakuutus, voidaan hänen jälkeensä maksaa ryhmähenkivakuutuskorvaus. Oikeus ryhmähenkivakuutuskorvaukseen voi olla myös siinä tapauksessa, kun MYEL-vakuutuksen päättymisestä ei ollut edunjättäjän kuollessa ehtinyt kulua vielä kolmea vuotta. Täydessä työkyvyttömyyseläkkeessä tämä aika on viisi vuotta.

Ryhmähenkivakuutuskorvaukseen ei ole enää oikeutta, jos edunjättäjä oli täyttänyt 68 vuotta tai jos hän oli jäänyt MYEL-vanhuuseläkkeelle.

Ryhmähenkivakuutuskorvausta haetaan erillisellä lomakkeella.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö