Ohita valikko

Maatalousyrittäjä, älä jää yksin

Yrittäjä ei anna helpolla periksi. Monesti yrittäjät ajattelevat selviävänsä mistä vain ja eteenpäin mennään, vaikka hammasta purren. Ajatusmalli on tuttu usealle maatalousyrittäjälle, mutta myös muiden alojen yrittäjille, etenkin tänä aikana. Avun hakeminen vaikeisiin tilanteisiin saatetaan kokea jopa häpeällisenä.

Vuoden 2017 alusta aloitettiin Melan Välitä viljelijästä -projekti. Sen tavoitteena oli ja on edelleen auttaa haasteelliseen elämäntilanteeseen joutuneita maatalousyrittäjiä. Nyt koronapandemian myötä monet myös aiemmin hyvin taloudellisesti ja henkisesti pärjänneet maatalousyrittäjät ovat joutuneet uuteen tilanteeseen. Rahat eivät riitäkään, työvoimasta voi olla pulaa ja henkinen kantti joutuu koetukselle. Epävarmuus tulevasta painaa mieltä.

Elintarvikkeiden kysynnän kasvusta huolimatta maatalousyrittäjän tulotaso ei näyttäisi olevan nousussa. Päinvastoin on kuulunut tietoja jopa tuottajahintojen alenemisista. Jotta muuttuneet ja epävarmat tilanteet eivät uuvuttaisi liikaa, kannattaa hakea ajoissa apua. Keskustelu ulkopuolisen henkilön kanssa auttaa jäsentämään omiakin ajatuksia.

Mikä estää avun hakemisen?

Kynnys avun hakemiseen voi joillekin yrittäjille olla suuri. Suurimpia esteitä avun hakemiselle ovat sosiaalisen leimautumisen pelko ja yrittäjän häpeän tunne ja epäonnistumisen kokemus. Moni on haluton jakamaan yksityisasioitaan tuntemattoman henkilön kanssa tai puhumaan omista asioista perhepiirin ulkopuolelle, ja uskoo omaan kykyyn ratkaista ongelmansa. Joskus avun hakemisen esteenä voi olla myös tiedonpuute avun hakemisen kanavista.

Nyt kannattaa kuitenkin välittää itsestään eikä jäädä ongelmien kanssa yksin. Jos epävarmuus tulevasta pelottaa tai tuntuu, ettei häpeän tunteen takia uskalla tarttua asioihin, on juurikin oikea hetki hakea ja vastaanottaa apua. Mitä pidemmälle tilanne etenee, sitä vaikeampi haasteellista elämäntilannetta on hoitaa.

Välitä itsestäsi – hakeudu avun piiriin

Välitä viljelijästä -projektin kautta on mahdollista saada apua myös henkisen jaksamisen tukemiseen. Vuosina 2017–2020 jo yli 1 750 maatalousyrittäjää on omaa jaksamistaan tukeakseen hakeutunut projektin kautta keskusteluapuun terapeutin tai työnohjaajan kanssa. Jos vielä projektin alussa moni arasteli puhua omista jaksamiseen liittyvistä haasteista, niin luvut terapiaan ja työnohjaukseen hakeutuneista osoittavat, että maatalousyrittäjät osaavat jo rohkeasti käyttää näitäkin palveluita. Projektista saadun palautteenkin perusteella asiakkaat ovat kokeneet terapiasta ja työnohjauksesta saadun avun hyödylliseksi. Palautteissa on kerrottu keskusteluavun ohjanneen ajattelemaan asioita erilaisista näkökulmista ja sitä kautta saatu apu ja tuki on koettu uudenlaiseksi ja tehokkaaksi.

Jokaisesta suomenkielisestä maakunnasta löytyy Melan projektityöntekijä tai MTK-liiton hyvinvointihankkeen työntekijä, joka kuuntelee maatalousyrittäjän huolia ja auttaa ratkaisemaan yrittäjää ja hänen perhettään kohdanneita haasteita. Ruotsinkieliset maatalousyrittäjät saavat apua omalla äidinkielellään koko maan alueella palvelevalta ruotsinkieliseltä projektityöntekijältä. Kaikkien projekti- ja hanketyöntekijöiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.mela.fi/projekti.

Lisätietoja:
projektinvetäjä Pirjo Ristola, Välitä viljelijästä -projekti, p. 040 588 0744, pirjo.ristola@mela.fi

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö