Ohita valikko

Hallitus esittää alennuksia lomitusmaksuihin myös ensi vuodeksi

Hallitus esittää alennuksia maatalousyrittäjien lomitusmaksuihin vuonna 2018. Hallitus haluaa esityksellään tukea maatalousyrittäjiä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa sekä edistää perheen ja työn yhteensovittamista. Ensi vuodelle esitetyt alennukset ovat kuitenkin pienempiä kuin vuoden 2017 voimassa olevat alennukset.

Hallitus esittää lomituspalvelulain muuttamista siten, että maatalousyrittäjiltä perittäviä sijaisapumaksuja alennettaisiin vuonna 2018 pidettävässä lomituksessa. Esityksessä maatalousyrittäjän tuloihin sidottua laskennallista sijaisavun tuntimaksua alennettaisiin 4,59 prosentilla vuonna 2018. Vuonna 2017 alennus on ollut 31 %. Lisäksi yritystoiminnan järjestelyn perusteella myönnetyn sijaisavun maksu säilyisi tämän vuoden alennetulla 12 euron tuntihinnalla. Ilman maksualennusta maksu olisi vuoden 2018 palkkakerrointasossa arviolta 13,77 euroa tunnilta. Vuoden 2017 ajaksi säädetty alennus tuettuun maksulliseen lomitukseen ja varalloloon päättyy tämän vuoden lopussa.

Kotieläintaloutta harjoittavalla maatalousyrittäjällä on oikeus sijaisapuun silloin, kun hän ei pysty huolehtimaan yrityksen hoitoon kuuluvista välttämättömistä tehtävistään laissa säädetyn tilapäisen syyn vuoksi. Sijaisavuista valtaosa käytetään työkyvyttömyystilanteissa ja perhevapaisiin. Maatalousyrittäjien vaikeasta taloudellisesta tilanteesta johtuvat maksuvaikeudet aiheuttavat sen, että yhä useampi yrittäjä tekee sairaana töitä ja perhevapaita jää pitämättä. Sijaisapumaksun alentamisella pyritään tukemaan yrittäjien mahdollisuutta irrottautua työstä myös sairaana tai perhevapaiden johdosta.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 26.10. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lain on tarkoitus olla voimassa määräaikaisesti 1.1.–31.12.2018.

Lisätietoja:
yksikönpäällikkö Päivi Wallin, Mela, puh. 040 740 4728

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Maatalousyrittäjien lomitusmaksuihin alennuksia vuonna 2018

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö