Ohita valikko

Usein kysyttyä apurahansaajan vakuuttamisesta

Kuluvähennykset

Mistä tiedän, voiko apurahasta vähentää kuluja?

Apurahan myöntäjä tekee päätöksen siitä, voiko apurahasta vähentää kuluja. Voit tarkistaa oikeutesi vähentää kuluja apurahan myöntöpäätökseltä tai ottamalla yhteyttä apurahan myöntäjään.

Voinko vähentää vielä kuluja, jos vakuutus on jo voimassa?

Et voi. Kuluvähennys tulee tehdä jo vakuutushakemuksella, tai vakuutuspäätöksen muutoksenhakuaikana. Kun työskentelyyn tarkoitettu apurahan määrä on laskettu ja vakuutus on myönnetty tietyllä työtulolla, sitä ei voi enää muutoksenhakuajan päätyttyä muuttaa.

Kuinka paljon voin vähentää kuluja?

Jos apurahasi on myönnetty työskentelyyn ja siitä aiheutuviin kuluihin ilman tarkempaa rajoitetta, voit vähentää kuluja enintään puolet apurahan kokonaismäärästä. Joillain apurahan myöntäjillä on omat sääntönsä sille, kuinka paljon kuluja voi vähentää. Näissä tapauksissa voit vähentää kuluja myöntäjän sääntöjen mukaisesti.

Lisätietoa vähennyskelpoisista kuluista ja kuluvähennyksen vaikutuksesta vakuutusturvaan: Kuluvähennykset.

Vakuutusajan määrittely ja työskentelyajan ilmoittaminen

Pitääkö minun hakea vakuutusta, vaikka työskentelen apurahalla alle neljän kuukauden jaksoissa?

Pitää. Jos apuraha on myönnetty vähintään neljä kuukautta kestävään työskentelyyn, hae vakuutusta heti, kun apurahalla työskentely alkaa. Myönnämme vakuutuksen lähtökohtaisesti yhdenjaksoisena, vaikka työskentely apurahalla tapahtuisi lyhyemmissä jaksoissa.

Vakuutus voidaan myöntää myös jaksoissa, jos apurahatyöskentelyn keskeytysehdot täyttyvät. Lisätietoja vakuutuksen keskeyttämisestä: Muutokset apurahatyössä.

Miten ilmoitan työskentelyajan, kun työskentelen apurahalla osa-aikaisesti?

Ilmoita vakuutushakemuksessa se työskentelyaika, joka lukee apurahapäätöksessä. Jos et ole sopinut apurahan myöntäjän kanssa osa-aikaisesta työskentelystä, myönnämme vakuutuksen aina apurahan myöntäjän ilmoittamalle työskentelyajalle. Jos apurahan myöntäjä ei ota kantaa työskentelyn kestoon ja voit määritellä sen itse, ilmoita hakemuksella koko se aika, jonka työskentelet apurahalla.

Mitä teen, jos apurahan määrä muuttuu kesken apurahakauden tai jos työskentely muuttuu osa-aikaiseksi?

Vakuutuspäätöksellä vahvistetaan vuotuinen työtulo, joka perustuu myönnettyyn työskentelyapurahan määrään sekä apurahapäätöksessä tai vakuutushakemuksella ilmoitettuun työskentelyaikaan. Vahvistettu työtulo on voimassa koko vakuutuspäätöksessä ilmoitetun vakuutusajan eikä työtuloa voida tarkistaa muusta syystä kuin työkyvyttömyys- tai osa-aikaeläkkeelle siirtymisen vuoksi. Tästä syystä apurahakauden aikana tapahtuvia muutoksia apurahan määrässä tai työskentelyajassa ei voida enää myöhemmin korjata vakuutukseen.

Poikkeuksena tähän ovat vähintään 12 kuukautta kestävät vakuutukset. Näissä työtuloa voidaan tietyin ehdoin tarkistaa kesken vakuutuskauden. Lue lisää sivulta Muutokset apurahatyössä.

Useita apurahoja

Minulle on myönnetty useampi apuraha. Pitääkö jokaisesta tehdä erillinen vakuutushakemus?

Kyllä. Käsittelemme jokaisen apurahan erillisenä vakuutusasiana, joten lähetä jokaisesta apurahasta oma vakuutushakemus.

Voiko minulla olla samanaikaisesti voimassa vakuutus useamman apurahan osalta?

Kyllä, MYEL-vakuutuksia voi olla voimassa useita samanaikaisesti.

Vuotuinen työtulo

Mitä tarkoittaa vuotuinen työtulo eli MYEL-työtulo?

Vuotuinen työtulo kertoo työskentelyyn tarkoitetun apurahan määrän vuositasolle muunnettuna. Työtulo ei ole siis sama asia kuin apurahasi määrä. Työtulo määritetään vuotuisena, vaikka apurahalla työskentely kestäisi alle vuoden. Lisätietoja: Apurahansaajan työtulo.

Apurahatyön rinnalla yrittäjänä tai palkkatyössä

Pitääkö minun hakea MYEL-vakuutusta, jos olen samanaikaisesti palkkatyössä tai yrittäjä?

Kyllä. Palkkatyö tai YEL-vakuutus ei poista vakuutusvelvollisuutta apurahatyöskentelyn osalta. Työeläkejärjestelmän keskeinen periaate on, että kaikesta ansiotoiminnasta pitää karttua eläkettä. Jos työskentelet apurahatyön rinnalla esimerkiksi yrittäjänä, sinulle karttuu samanaikaisesti eläkettä sekä apuraha- että yrittäjätyöstä.

Apurahan verotus

Miten MYEL-vakuutus huomioidaan verotuksessa?

Vakuutukseesi perustuvasta MYEL-työtulosta peritään verotuksessasi sairausvakuutusmaksu ja Yle-vero.

MYEL- ja MATA-vakuutusmaksut ovat verovähennyskelpoisia. Vakuutusmaksut huomioidaan sen vuoden verotuksessa, minkä aikana vakuutusmaksu on maksettu. Ilmoitamme maksetut vakuutusmaksut suoraan verottajalle.

Muissa apurahan verotukseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä suoraan verottajaan.

Muutoksenhaku

Miten voin hakea muutosta vakuutuspäätökseen?

Jos haluat hakea muutosta annettuun vakuutuspäätökseen, ohjeet muutoksenhakuun löytyvät vakuutuspäätöksesi kääntöpuolelta.

Lisätietoja muutoksenhausta: Muutoksenhaku.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö