Ohita valikko

Tapaturman tai ammattitaudin kohdatessa

Sattuiko sinulle tapaturma tai epäiletkö sairastuneesi ammattitautiin? Jos tarvitset hoitoa tai menetät työkykysi tapaturman tai ammattitaudin seurauksena, saat korvausta Melan vakuutuksista.

Työtapaturma tai ammattitautiepäily

MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta sinulle korvataan työtapaturman tai ammattitaudin hoidosta, lääkkeistä ja hoitomatkoista aiheutuneet kulut. Vakuutuksesta korvataan myös fysikaalisen hoidon kustannukset sekä tutkimuskuluja ja ansionmenetystä, kun kyseessä on perusteltu epäily vamman tai sairauden työperäisyydestä.

Lue lisää korvauksista

Vapaa-ajan tapaturma

Jos sinulla on työajan MATA-vakuutuksen rinnalla voimassa oleva vapaa-ajan tapaturmavakuutus, saat korvausta yksityistalouden töissä, vapaa-ajalla tai ulkomaan matkoilla sattuneista tapaturmista.

Vapaa-ajan MATA-vakuutus korvaa muun muassa hoidon ja lääkkeet sekä hoitomatkoista aiheutuneita kuluja. Tapaturman hoitokulut korvataan ilman ylärajaa. Vakuutus sisältää myös turvan pysyvän haitan varalta.

Huomioi, että vapaa-ajan vakuutus ei korvaa esimerkiksi urheiluharrastuksissa lajiin räätälöityjä tai lajiliiton tarjoamia urheilu- tai lisenssivakuutuksia eikä matkavakuutusta. Ulkomaanmatkoja varten onkin syytä ottaa aina myös matkavakuutus.

Hakeudu ripeästi hoitoon ja toimita vahinkoilmoitus meille

Jos sinulle sattuu tapaturma tai epäilet sairastuneesi ammattitautiin, hakeudu lääkärin hoitoon. Lääkäriin kannattaa hakeutua mahdollisimman pian, jotta saat oikea-aikaista hoitoa vaivaasi. On myös tärkeää, että vamma ja sen syntymiseen johtaneet tapahtumat saadaan kirjattua. Jos vamma alkaa myöhemmin vaivata tai pahenee, on helpompi osoittaa, että sen taustalla on ollut tapaturma.

Työtapaturmista tai ammattitaudeista on aina tehtävä vahinkoilmoitus. Tee vahinkoilmoitus 60 päivän kuluessa vahingon sattumisesta. Kululuonteisia korvauksia tulee hakea vuoden kuluessa kulun syntymisestä.

Yksittäisestä vahinkotapahtumasta sinulle mahdollisesti maksettavat korvaukset eivät vaikuta vakuutusmaksusi määrään.

Maksusitoumuksella nopeasti hoitoon

Voimme myöntää sinulle maksusitoumuksen tutkimukseen tai hoitoon erikoislääkärille (esimerkiksi magneettitutkimus, tähystystoimenpide tai leikkaus). Maksusitoumus tarvitaan aina ennen toimenpiteen tekemistä.

Maksusitoumusta voi hakea myös tapaturmavamman tai ammattitaudin hoitoon määrättyä pitkäaikaista lääkitystä varten. Maksusitoumuksella saat sitoumuksessa mainitut lääkkeet ja muut tuotteet maksutta apteekista.

Lue lisää maksusitoumuksesta.

Työajan vakuutus on aina voimassa pakollisen MYEL-vakuutuksen rinnalla

Työajan MATA-vakuutus on aina automaattisesti voimassa kaikilla vakuutetuilla, joilla on pakollinen MYEL-vakuutus.

Jos teet maatalous-, metsätalous-, kalastus- tai poronhoitotyötä, voit ottaa vakuutuksen myös vapaaehtoisena silloin, kun sinulle on vapaaehtoinen MYEL-vakuutus tai ei lainkaan MYEL-vakuutusta. Apurahansaajat eivät voi ottaa vapaaehtoista työajan MATA-vakuutusta. Lue lisää vapaaehtoisesta MATA-vakuutuksesta.

Vapaa-ajan MATA-vakuutuksen voivat ottaa kaikki ne, joilla on työajan MATA-vakuutus. Lue lisää vapaa-ajan MATA-vakuutuksesta.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö