Ohita valikko

Mela lukuina

Meillä on noin 200 000 asiakasta ja kauttamme kulkee vuosittain yli miljardi euroa maatalousyrittäjien, apurahansaajien ja eläkeläisten etuuksina.

Miljardi euroa asiakkaiden hyvinvointiin

Tästä summasta on

  • eläkkeitä 936 miljoonaa euroa
  • luopumisjärjestelmien korvauksia 48 miljoonaa euroa
  • tapaturmakorvauksia ja sairauspäivärahoja 37 miljoonaa euroa
  • maatalouslomituspalveluita 143 miljoonaa euroa.

Noin 200 000 asiakasta

Melalla on 80 000 työelämässä olevaa asiakasta ja 110 000 eläkkeen- tai tuensaajaa. Vuosittain Melassa ratkaistaan 70 000 etuushakemusta. Kokonaisasiakasmäärä on maaseutuelinkeinojen rakennemuutoksen seurauksena laskenut viime aikoina reilun kolmen prosentin vuosivauhtia.

Valtion osuus rahoituksesta noin 75 prosenttia

Maatalousyrittäjien eläke- ja sosiaalietuusjärjestelmä on vahvasti valtion tukema. Valtion rahoitusta on tarvittu koko Melan olemassaolon ajan maatalouden voimakkaan rakennemuutoksen vuoksi. Työiässä olevat yrittäjät eivät pystyisi ilman valtion mukanaoloa maksamaan eläkkeellä olevien maatalousyrittäjien eläkkeitä.

Yli miljardin euron vuosibudjetista

  • valtio myöntää eläkkeiden ja muiden etuuksien hoitamiseen 762 miljoonaa euroa
  • valtio myöntää maatalouslomituksen hoitamiseen 143 miljoonaa euroa
  • asiakkaat maksavat vakuutusmaksuina 187 miljoonaa euroa
  • muut eläkelaitokset maksavat korvausta muualta kertyneistä eläkkeistä 95 miljoonaa euroa
  • sijoitustuotot ovat keskimäärin 20 miljoonaa euroa.

Melan vuosikertomuksesta ja tilastosivuilta näet yksityiskohtaisempia tietoja Melan toiminnasta.

Tilastot

Melan tilastosivuilla on luku- ja euromäärätietoja Melan toimialaan kuuluvista työeläke-, luopumis- ja tapaturma-asioista yksittäisen kunnan, siihen liittyvän lähialueen ja koko maan tasolla.

Tilastoja löytyy kuntatilastoina, aikasarjoina ja tilastokuvina.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö