Ohita valikko

Mela lukuina

Meillä on noin 200 000 asiakasta ja kauttamme kulkee vuosittain yli miljardi euroa maatalousyrittäjien, apurahansaajien ja eläkeläisten etuuksina.

Miljardi euroa asiakkaiden hyvinvointiin

Tästä summasta on

  • eläkkeitä 944 miljoonaa euroa
  • luopumisjärjestelmien korvauksia 42 miljoonaa euroa
  • tapaturmakorvauksia ja sairauspäivärahoja 36 miljoonaa euroa
  • maatalouslomituspalveluita 136 miljoonaa euroa.

Noin 200 000 asiakasta

Melalla on 80 000 työelämässä olevaa asiakasta ja 104 000 eläkkeen- tai tuensaajaa. Vuosittain Melassa ratkaistaan 65 000 etuushakemusta. Kokonaisasiakasmäärä on maaseutuelinkeinojen rakennemuutoksen seurauksena laskenut viime aikoina reilun kolmen prosentin vuosivauhtia.

Valtion osuus rahoituksesta noin 75 prosenttia

Maatalousyrittäjien eläke- ja sosiaalietuusjärjestelmä on vahvasti valtion tukema. Valtion rahoitusta on tarvittu koko Melan olemassaolon ajan maatalouden voimakkaan rakennemuutoksen vuoksi. Työiässä olevat yrittäjät eivät pystyisi ilman valtion mukanaoloa maksamaan eläkkeellä olevien maatalousyrittäjien eläkkeitä.

Yli miljardin euron vuosibudjetista

  • valtio myöntää eläkkeiden ja muiden etuuksien hoitamiseen 766 miljoonaa euroa
  • valtio myöntää maatalouslomituksen hoitamiseen 135 miljoonaa euroa
  • asiakkaat maksavat vakuutusmaksuina 187 miljoonaa euroa
  • muut eläkelaitokset maksavat korvausta muualta kertyneistä eläkkeistä 94 miljoonaa euroa
  • sijoitustuotot ovat keskimäärin 33 miljoonaa euroa.

Melan vuosikertomuksesta ja tilastosivuilta näet yksityiskohtaisempia tietoja Melan toiminnasta.

Henkilöstö

Melassa työskentelee noin 200 alansa asiantuntijaa, jolla hyvä asiakaskokemus on sydämen asia. Noin 160 toimihenkilöä työskentelee pääkonttorissa Espoon Tapiolassa. Lisäksi Mela-asiamiehet palvelevat asiakkaitamme ympäri Suomen.

Lue lisää Melan ja sen hallintoelinten kokoonpanosta sivulta Organisaatio.

Tilastot

Melan tilastosivuilla on luku- ja euromäärätietoja Melan toimialaan kuuluvista työeläke-, luopumis- ja tapaturma-asioista yksittäisen kunnan, siihen liittyvän lähialueen ja koko maan tasolla.

Tilastoja löytyy kuntatilastoina, aikasarjoina ja tilastokuvina.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö