Ohita valikko

Mela lukuina

Meillä on noin 164 000 asiakasta ja kauttamme kulkee vuosittain yli miljardi euroa maatalousyrittäjien, apurahansaajien ja eläkeläisten etuuksina.

Miljardi euroa asiakkaiden hyvinvointiin

Tästä summasta on

  • eläkkeitä 1 014 miljoonaa euroa
  • luopumisjärjestelmien korvauksia 22 miljoonaa euroa
  • tapaturmakorvauksia ja sairauspäivärahoja 35 miljoonaa euroa
  • maatalouslomituspalveluita 125 miljoonaa euroa.

Noin 164 000 asiakasta

Melalla on 73 000 työelämässä olevaa asiakasta ja 91 000 eläkkeen- tai tuensaajaa. Vuosittain Melassa ratkaistaan yli 80 000 etuushakemusta. Työelämässä olevien asiakkaiden määrä on maaseutuelinkeinojen rakennemuutoksen seurauksena laskenut viime aikoina noin kolmen prosentin vuosivauhtia.

Valtion osuus rahoituksesta noin 75 prosenttia

Maatalousyrittäjien eläke- ja sosiaalietuusjärjestelmä on vahvasti valtion tukema. Valtion rahoitusta on tarvittu koko Melan olemassaolon ajan maatalouden voimakkaan rakennemuutoksen vuoksi. Työiässä olevat yrittäjät eivät pystyisi ilman valtion mukanaoloa maksamaan eläkkeellä olevien maatalousyrittäjien eläkkeitä.

Yli miljardin euron vuosibudjetista

  • valtio myöntää eläkkeiden ja muiden etuuksien hoitamiseen 823 miljoonaa euroa
  • valtio myöntää maatalouslomituksen hoitamiseen 123 miljoonaa euroa
  • asiakkaat maksavat vakuutusmaksuina 189 miljoonaa euroa
  • muut eläkelaitokset maksavat korvausta muualta kertyneistä eläkkeistä 84 miljoonaa euroa
  • sijoitustuotot ovat keskimäärin 24 miljoonaa euroa.

Melan vuosikertomuksesta ja tilastosivuilta näet yksityiskohtaisempia tietoja Melan toiminnasta.

Henkilöstö

Melassa työskentelee noin 200 alansa asiantuntijaa, jolla hyvä asiakaskokemus on sydämen asia. Noin 160 toimihenkilöä työskentelee pääkonttorissa Espoon Tapiolassa. Lisäksi Mela-asiamiehet palvelevat asiakkaitamme ympäri Suomen.

Lue lisää Melan ja sen hallintoelinten kokoonpanosta sivulta Organisaatio.

Tilastot

Melan tilastosivuilla on luku- ja euromäärätietoja Melan toimialaan kuuluvista työeläke-, luopumis- ja tapaturma-asioista yksittäisen kunnan, siihen liittyvän lähialueen ja koko maan tasolla.

Tilastoja löytyy kuntatilastoina, aikasarjoina ja tilastokuvina.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö