Ohita valikko

Poronhoitajan sijaisapu

Poronhoitajan sijaisavun tarkoitus on tukea poronhoitajan työssä jaksamista, terveyttä ja toimintakykyä.

Poronhoitaja voi sairastuessaan tai tapaturman sattuessa järjestää itselleen sijaisapua. Hakemus sijaisapuoikeudesta on jätettävä Melaan ennen sijaisavun alkamista. Mela maksaa korvauksen palvelun tuottajalle sijaisavun jälkeen.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vuosittain korvattavien sijaisaputuntien enimmäismäärän. Sijaisapua voi käyttää enintään 90 päivänä kalenterivuodessa. Sijaisapujaksojen lukumäärää ei ole rajoitettu.

Korvattavat tunnit ja enimmäiskorvaus

Vuosi 2023 2024
Korvattavat tunnit 175 130
Enimmäiskorvaus 19,43 euroa/tunti 20,42 euroa/tunti

Korvauksen enimmäismäärää tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella.

Kenellä on oikeus poronhoitajan sijaisapuun?

Sinulla on oikeus poronhoitajan sijaisapuun, kun täytät seuraavat edellytykset:

 • sinulla on lakisääteinen MYEL-vakuutus poronhoidosta
 • sinulla on yksin tai yhdessä samassa taloudessa asuvan alle 18-vuotiaan lapsesi kanssa vähintään 50 lukuporoa
 • et saa täyttä työkyvyttömyyseläkettä
 • et saa täyden eläkkeen suuruista kuntoutustukea
 • et saa työuraeläkettä
 • yrityksesi ei ole vaikeuksissa oleva yritys EU:n maatalousalan valtiontukisäännösten mukaan.

Lukuporojen määrä katsotaan sijaisapuajankohtaa ennen vahvistetusta poroluettelosta. Voit ilmoittaa hakemuksessasi paliskunnan hallituksen hyväksymät muutokset poromäärään.

Jos sijaisapusi jatkuu yli 7 päivää, sijaisapuhakemukseen tai korvaushakemukseen on liitettävä lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus työkyvyttömyydestäsi.

Jätä sijaisapuhakemus ennen töiden aloittamista

Sijaisapu voidaan korvata vain, jos sijaisapuhakemus on tullut perille Melaan ennen kuin sijainen aloitti työt.

Sijaisapua voit hakea joko

Huom! Numeroon 18519 ei ole mahdollista lähettää multimediaviestejä eli liitteet tai kuvat esimerkiksi lääkärintodistuksista tai poroisännän lausunnosta eivät tule perille tekstiviestillä. Toimita liitteet ja kuvat sähköisen asiointipalvelun viestitoiminnon kautta tai suojatulla sähköpostilla.

Jos lähetät hakemuksen sähköpostilla, käytä suojattua sähköpostia. Valitse suojatun sähköpostin vastaanottajaksi Poronhoitajien sijaisapu.

Sijaisapuhakemuksessa täytyy olla vähintään seuraavat tiedot:

 • sijaisapuhakemus
 • sijaisavun alkamispäivä
 • sijaisavun hakijan nimi ja syntymäaika.

Tee kirjallinen sijaisapuhakemus aina ennen uuden sijaisavun alkamista. Sijaisapua on haettava uudestaan, jos sijaisavussa on päivänkin katko. Jos sama sijaisapu jatkuu katkotta, uutta sijaisapuhakemusta ei tarvitse tehdä.

Poikkeuksia sijaisapuoikeuden hakuvelvollisuuteen

Erillistä hakemusta ei tarvitse tehdä, jos

 • olet jo toimittanut Melaan todistuksen työkyvyttömyydestäsi kyseessä olevan sijaisavun alkaessa, tai
 • et ole vielä toimittanut Melaan edelliseen sijaisapuhakemukseesi liittyvää korvaushakemusta.

Kuka voi toimia sijaisena?

Sijaisena voi toimia ennakkoperintärekisteriin merkitty palvelun tuottaja, joka ei ole perheenjäsenesi. Voit tarkistaa YTJ:stä, onko palvelun tuottaja ennakkoperintärekisterissä. Lue lisää: YTJ.

Sijaisenasi ei voi toimia:

 • avio- tai avopuolisosi
 • sinun tai puolisosi alle 18-vuotias lapsi, lapsenlapsi tai adoptiolapsi, joka elää vakinaisesti samassa taloudessa kanssasi
 • edellä mainittujen henkilöiden kokonaan tai osittain omistama yritys.

Korvattava työ

Korvausta maksetaan sellaisten töiden tekemisestä, jotka sinä olisit tehnyt omaan, perheenjäsenesi tai paliskunnan lukuun.

Työt voivat olla esimerkiksi:

 • porojen kokoaminen, erottelu ja teurastus
 • porojen paimentaminen
 • porojen tarhaus ja lisäruokinta
 • porojen merkintä
 • petovahinkojen etsiminen ja pedontorjuntatyö
 • viljelysvahinkojen estäminen
 • rehun kerääminen porojen lisäruokintaa varten
 • poroaitojen rakentaminen ja korjaamien, jos siihen ei ole myönnetty julkista rahoitusta
 • porotuotteen jatkojalostus silloin, jos se on tuotteen säilyvyyden kannalta välttämätöntä.

Korvauksen hakeminen

Hae korvausta sijaisapua seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä. Jos sijaisapusi jatkuu usean kalenterikuukauden aikana, muista hakea korvausta edellisen kuukauden sijaisaputunneista aina seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Täytä poronhoitajan sijaisapukorvaushakemus ja lähetä se Melaan.

Kustannuksia ei korvata, jos:

 • perheenjäsenesi olisi voinut tehdä sijaisen tekemän työn
 • työtä varten on myönnetty muuta julkista rahoitustukea
 • työ kuuluu tehtäviisi ollessasi työsuhteessa tai toimeksiantosuhteessa paliskuntaan
 • työ kuuluu hoitamaasi luottamus- tai hallintotehtävään tai vastaavaan tehtävään tai
 • työ muodostuu sellaisesta porotuotteen jalostuksesta, joka ei ole tuotteen säilyvyyden kannalta välttämätöntä.

Mela antaa päätöksen sijaisapuoikeudesta ja maksettavasta korvauksesta. Päätökseen voit hakea muutosta toimittamalla Melaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle osoitetun valituksen.

Kun sairastut, tai sinulle sattuu tapaturma

 1. Lähetä sijaisapuhakemus

  Lähetä poronhoitajan sijaisapuhakemus Melaan. Varmista, että hakemus on tullut perille (esim. olet saanut vastauksen tekstiviestiisi).

 2. Ilmoita sijaisavun tarpeesta

  Ilmoita sijaisavun tarpeesta poroisännälle.

 3. Järjestä sijainen

  Järjestä itsellesi sijainen, joka on merkitty ennakkoperintärekisteriin ennen työskentelyn aloittamista.

 4. Tee korvaushakemus

  Tee poronhoitajan sijaisapukorvaushakemus, johon pyydät myös tuottajan allekirjoituksen. Liitä korvaushakemukseen poroisännän lausunto. Lähetä korvaushakemus Melaan siten, että se on perillä sijaisapua seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö