Ohita valikko

Lyhytterapia ja henkilökohtainen apu lisäävät maatalousyrittäjien jaksamista selvästi

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Välitä viljelijästä -projekti käynnistyi vuonna 2017. Projektin tavoitteena on tukea maatalousyrittäjien työkykyä ja jaksamista. Toiminnan vaikuttavuutta seurataan vuosittaisella asiakaskyselyllä. Uusimman kyselyn tulokset ovat edelleen erittäin myönteiset. Tulokset osoittavat, että viljelijät kokevat projektin toimenpiteiden parantavan selvästi heidän työkykyään ja jaksamista sekä vähentävän psyykkistä oireilua. Huomionarvoista on, että lyhytkin asiantuntija-apu, kuten terapia, on parantanut koettua työkykyä selvästi.

Lähes kaikki tyytyväisiä tarjottuun asiantuntija-apuun

Kyselyyn vastanneista maatalousyrittäjistä jopa 88 prosenttia oli tyytyväinen ostopalvelusitoumuksella hankittuun asiantuntija-apuun. Suurimmaksi osaksi ostopalvelusitoumuksella hankitaan terapia-apua. Asiantuntija-avun koettiin vaikuttaneen erityisesti omaan jaksamiseen ja ihmissuhteisiin. Huomiota herätti, että alle 40-vuotiaat vastaajat olivat tyytyväisempiä kuin vanhemmat. Tyytyväisyyteen ei vaikuttanut tuotantosuunta, yritysmuoto, maakunta tai sukupuoli.

Koettu työkyky oli parantunut asiantuntija-avun myötä selvästi. Ennen asiantuntija-apua vastaajat antoivat työkyvylleen arvioksi 4,5 (asteikolla 0–10), asiantuntija-avun jälkeen arvio oli 6,8.

– Kun koetun työkyvyn nousu oli yli kaksi numeroa, voidaan asiantuntija-apua pitää todella merkittävänä tukimuotona, toteaa Melan työkykytiimin vetäjä Pirjo Saari. Toivottavasti tämä positiivinen tulos kannustaa muitakin maatalousyrittäjiä hakemaan apua riittävän aikaisessa vaiheessa. Kyselyn tulokset osoittavat selvästi, että jo muutaman kerran asiantuntija-apu, kuten käynti terapeutilla, auttaa selvittämään ongelmatilanteita. Keskimäärin ostopalvelusitoumuksella saa hankittua seitsemän asiantuntija-käyntiä.

Psyykkinen oireilu väheni selvästi lyhytterapian myötä

Psyykkinen oireilu väheni selvästi ostopalvelusitoumuksella hankitun asiantuntija-avun myötä. Vastaajien psyykkistä oireilua kysyttiin kahdella, terveydenhuollossa yleisesti käytetyillä kysymyksillä, joiden on todettu seulovan masentuneisuutta hyvin.

Vastaajista vajaa puolet (48 %) ilmoitti olevansa tällä hetkellä huolissaan viimeisen kuukauden aikana tuntemasta alakulosta, masentuneisuudesta tai toivottomuudesta. Ennen ostopalvelusitoumuksella hankittua asiantuntija-apua näitä oireita koki lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta (88 %).

Sama myönteinen muutos näkyi myös toisessa masentuneisuutta seulovassa kysymyksessä. Puolet vastaajista ilmoittaa olleensa huolissaan viimeisen kuukauden aikana kokemastaan mielenkiinnon puutteesta tai haluttomuudesta, kun vastaava määrä ennen ostopalvelusitoumuksella hankittua asiantuntija-apua oli 80 prosenttia.

Hanke- ja projektityöntekijöiden auttamistyö koetaan erittäin tärkeäksi

Välitä viljelijästä -projektin maakunnalliset projektityöntekijät antavat maksutonta henkilökohtaista apua ja ohjaavat yrittäjiä oikeanlaisen avun piiriin. Myös maakunnallisten hyvinvointihankkeiden hanketyöntekijät tarjoavat samantyyppistä apua. Hanke- ja projektityöntekijöiden apu koettiin kyselyn mukaan erittäin tärkeäksi, sillä jopa 92 prosenttia vastaajista oli kokenut hyötyvänsä toiminnasta.

”Hän johdatteli minut erittäin haastavan elämäntilanteen läpi tyynesti ja ammattitaidolla. Hän auttoi enemmän kuin osasin pyytää.”

”Ilman häntä en olisi koskaan uskaltanut hakeutua terapeutin juttusille. Hän teki hakemisesta helppoa ja jopa varasi ajan puolestani.”

”Hän omistautui asialle kelloon katsomatta. Tuli olo, että joku on aidosti pitämässä huolta.”

Varhaisilla toimilla pienennetään työkyvyttömyysriskiä

– Tulokset osoittavat, että tämäntyyppisillä toimenpiteillä voidaan vähentää henkistä kuormitusta ja pienentää työkyvyttömyyden riskejä, tiivistää Melan toimitusjohtaja Päivi Huotari. Kysely osoittaa asiakkaiden tuen tämän tyyppisille toimille, mutta niille on myös yhteiskunnallinen tilaus, kun terveitä työvuosia tavoitellaan lisää.

Tutkimuksen sisältö

Mela lähetti kyselyn maatalousyrittäjille, jotka olivat saaneet ja käyttäneet ostopalvelusitoumuksen aikavälillä 23.11.2018–15.1.2020. Kysely lähetettiin 394 henkilölle ja siihen vastasi 101 henkilöä. Mela tekee vuosittain kyselyn ostopalvelusitoumuksen saaneille henkilöille.

Lisätietoja: työkykytiimin vetäjä Pirjo Saari p. 040 034 1390, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, pirjo.saari@mela.fi

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö