Ohita valikko

Maatalousyrittäjien työkykytestille kunniamaininta kansainvälisessä kilpailussa

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan kehittämä Viljelijän työkykymittari palkittiin kunniamaininnalla kansanvälisessä Good Practice Award -kilpailussa. Kilpailun järjesti maailman sosiaaliturvalaitosten yhteistyöjärjestö ISSA:n (International Social Security Association), johon kuuluu noin 320 sosiaaliturvalaitosta 160 maasta. Kilpailun tarkoituksena oli esitellä hyviä ja innovatiivisia käytäntöjä sosiaaliturvan kentällä. Viljelijän työkykymittarin tavoitteena on edistää maatalousyrittäjien työkykyä ja terveyslukutaitoa.

Good Practice Award -kilpailussa palkitut käytännöt esitellään ISSAn Regional Social Security Forum for Europe -konferenssissa Portugalissa 17.4.2024. Kilpailuun osallistui yhteensä 190 kilpailuehdotusta 26 eri maasta ja 40 sosiaaliturvalaitoksesta.

Viljelijän työkykymittarin ainutlaatuisuus piilee sen laajassa vertailuaineistossa

Maataloustyö altistaa niin henkisille kuin fyysisille työkykyriskeille: työ on tapaturma-altista, raskasta ja henkisesti kuormittavaa. Maatalousyrittäjät jäävät Suomessa työkyvyttömyyseläkkeelle useammin kuin muut ammattiryhmät ja tapaturmia sattuu enemmän. Viljelijän työkykymittari on uudenlainen johtamisen työkalu, jonka avulla maatalousyrittäjä voi havaita ja ennakoida työkykyä uhkaavat riskit ajoissa.

Viljelijän työkykymittari arvioi kymmenen kysymyksen avulla koettua työkykyä, työhyvinvointia ja työturvallisuutta. Vastausten perusteella muodostuu henkilökohtainen palaute ja maatalousyrittäjä saa ohjauksen sopiviin palveluihin, joita voivat olla esimerkiksi Välitä viljelijästä -projekti tai työhyvinvointikoulutukset. Ainutlaatuisen palvelusta tekee se, että vastaaja voi verrata omia tuloksiaan muiden maatalousyrittäjien tuloksiin iän, sukupuolen ja tuotantosuunnan mukaan. Vertailuaineistossa on mukana tuhansia vastauksia ja se päivittyy reaaliajassa. Eniten työkykymittariin ovat vastanneet 45–64-vuotiaat yrittäjät. Tuotantosuunnista eniten edustettuina ovat maidontuottajat, viljanviljelijät sekä naudanlihantuottajat.

Vastaukset kertovat työkyvyn kehityksestä

Viljelijän työkykymittari lanseerattiin kesällä 2022 ja se on saanut hyvän vastaanoton. Noin puolentoista vuoden aikana Viljelijän työkykymittariin on vastattu jo 3 631 kertaa. Vastausten perusteella kertyvästä anonyymista datasta saadaan arvokasta tietoa maatalousyrittäjien työkykyyn vaikuttavista tekijöistä.

Mela pilotoi syksyllä uutta koulutusta, jonka pohjana Viljelijän työkykymittari toimii. Koulutuksessa syvennytään tarkemmin työkykyyn vaikuttaviin tekijöihin sekä arvioida oman työn kuormitus- ja voimavaratekijöitä. Viljelijän työkykymittari sekä sen ympärille kehitettävä Työkyvyn ABC -koulutus on toteutettu osana Melan Välitä viljelijästä -projektia.

Lisätietoja:
vakuutus- lomitus- ja työkykypalveluista vastaava johtaja Päivi Wallin, puh. 029 435 2343
työkykypalvelut-yksikön päällikkö Pirjo Saari, puh. 029 4352460

Tutustu Viljelijän työkykymittariin: Viljelijän työkykymittari
Katso Viljelijän työkykymittarin esittelyvideo YouTubesta

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö