Ohita valikko

Työhyvinvointipäivästä eväitä apurahansaajalle omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen

Järjestimme torstaina 19.9. apurahansaajille suunnatun työhyvinvointipäivän. Yhdessä Taiteen edistämiskeskus Taiken ja Tieteentekijöiden liiton kanssa järjestetty päivä keräsi Helsingin Messukeskukseen runsaslukuisen joukon tieteen ja taiteen apurahansaajia. Päivän ensimmäistä osiota oli mahdollisuus seurata myös verkkolähetyksenä.

Tänä vuonna järjestetty työhyvinvointipäivä oli ensimmäinen tieteen ja taiteen apurahansaajille yhteisesti järjestetty tilaisuus. Kaksi vuotta sitten vastaavanlainen päivä järjestettiin apurahatutkijoille ja vuosi sitten taiteilijoille.

Arvot näkyvät arjen valinnoissa ja ajankäytössä

Päivän ensimmäisestä osuudesta vastasi toimittaja, kirjailija ja ratkaisukeskeinen valmentaja Anna Perho. Puheenvuorossaan Perho muistutti, että paras hyvinvointikikka on elää niin sanotusti arvojensa mukaisesti eli olla yhteydessä niihin asioihin, joita pitää tärkeänä.

Se, että opimme tunnistamaan ja pyrimme kohti asioita, jotka tuntuvat tärkeiltä ja tuovat hyvää oloa, suojaa meitä Perhoon mukaan työuupumukselta. Tällaisessa arvojen mukaan elämisessä auttaa hänen mukaansa selkeä tavoitteiden asettaminen sekä sen tunnistaminen, että aina se, mitä tarvitsemme ei ole sama asia kuin se, mitä haluamme. Perho korosti myös, että arvojaan kannattaa säännöllisesti myös inventoida. Se, mitä arvostamme, näkyy suoraan kalenterissamme ja ajankäytössämme.

Työpajatyöskentely koettiin mielekkääksi

Päivän jälkimmäisellä puoliskolla osallistujilla oli mahdollisuus osallistua työhyvinvointiaiheisiin työpajoihin. Työpajoissa pohdittiin muun muassa tunteita voimavarana työssä ja jokapäiväisessä elämässä sekä pysähdyttiin miettimään, mikä tekee omasta työstä merkityksellistä ja etsittiin keinoja vaikuttaa omassa työarjessa mielekkyyttä syöviin tai sitä vahvistaviin käytäntöihin. Työpajoissa käsiteltiin myös sitä, miten apurahansaaja voi ottaa osaa julkiseen keskusteluun, miten hän huomioi eri yleisöt ja vuorovaikuttaa niiden kanssa sekä kohtaa julkisuuden, sosiaalisen median ilmiöt ja vihapuheen. Lisäksi osallistujilla oli mahdollisuus sukeltaa mindfullnessin maailmaan.

Työpajatyöskentely sai osallistujilta kiitosta. Asioiden pohtiminen ja niistä keskusteleminen yhdessä koettiin tärkeäksi ja mielekkääksi. Myös tutkijoiden ja taiteilijoiden yhteinen päivä koettiin hyväksi. Vaikka tutkijan ja taiteilijan työssä on molemmissa omaleimaiset piirteensä, löytyi päivän keskusteluissa myös paljon yhdistäviä tekijöitä. Esimerkiksi apurahatyön pätkittäisyys epävarmuus ja yksinäisyys ovat tuttuja haasteita sekä tutkijoille että taiteilijoille.

Työhyvinvointitoimintaa apurahansaajille

Järjestämme jatkossakin apurahansaajien työhyvinvointia tukevaa toimintaa. Vuosittaiset hyvinvointipäivät ovat olleet suosittuja, joten järjestämme niitä myös jatkossa. Tämän vuoden tilaisuudesta saadun palautteen perusteella tulemme seuraavassa työhyvinvointipäivässä panostamaan etenkin työryhmätoimintaan.

Jatkoa saa myös tänä syksynä ensimmäistä kertaa järjestetty apurahansaajien Hyvinvoinnin ABC -koulutus. Hyvinvoinnin ABC on Mielenterveysseuran Mielenterveyden ensiapu®1 -koulutuskonsepti, jossa omaan mielen hyvinvointiin liittyviä asioita käydään läpi vuorovaikutteisella ja osallistavalla tavalla.

Apurahansaajille lanseerataan myös Tyhy-neuvoja -palvelu. Tyhy-neuvoja on puhelinpalvelu, jossa apurahansaajilla on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa työhyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvissä kysymyksissä. Selvittelemme myös parhaillaan viime vuonna järjestetyn Virtaa verkossa -työhyvinvointipilotin jatkomahdollisuuksia.

Työkirja tukena hyvinvoinnissa

Mela on ollut rahoittamassa TJS Opintokeskuksen julkaisemaa Työhyvinvointia apurahalla tutkivalle -työkirjaa. Työkirja on tarkoitettu auttamaan apurahan turvin tutkimustaan tekeviä edistämään ammatillista kehittymistään ja työhyvinvointiaan. Työhyvinvointia apurahalla tutkivalle -työkirja on maksuton ja sen voi ladata TJS Opintokeskuksen nettisivuilta.

Lisätietoja
työhyvinvointitiimin vetäjä Pirjo Saari, puh 0400 341390 tai pirjo.saari (at) mela.fi

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö