Ohita valikko

Luopumistuen ansiotuloraja poistettiin takautuvasti 1.1.2022 alkaen

Tasavallan presidentti vahvisti 22.6. maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisen. Lakimuutoksen myötä luopumistuen ansiotuloraja poistetaan takautuvasti 1.1.2022 alkaen. Maatalouden luopumistukeen oikeutetut ovat siis vuoden alusta saakka voineet työskennellä rajoituksetta ilman, että työ ja siitä saatu palkkatulo vaikuttavat oikeuteen saada luopumistukea. Laki tulee voimaan 1.7.2022.

Lakimuutoksella halutaan helpottaa maatalouden kausityöongelmaa ja varmistaa riittävä ammattitaitoinen työvoima alkutuotannon kannalta kriittisillä aloilla, erityisesti maataloudessa ja puutarha-alalla. Luopumistukeen oikeutetut voivat jatkossa osallistua rajoituksetta esimerkiksi maatalouden kausitöihin ilman, että luopumistuen maksu keskeytyy ansiotulojen takia. Luopumistukeen oikeutettu ei kuitenkaan jatkossakaan saa omaan lukuunsa harjoittaa maa- tai porotaloutta eikä tehdä metsätalouden hankintatöitä.

Lakimuutos koskee noin 1 400 luopumistuen saajaa, joihin olemme kirjeitse yhteydessä lähipäivinä.

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö