Ohita valikko

Ammatillinen kuntoutus

Jos sinulla on vamma tai sairaus, joka uhkaa työkykyäsi, sinun kannattaa selvittää mahdollisuuksiasi ammatilliseen työeläkekuntoutukseen.

Työeläkekuntoutuksella sinua voidaan auttaa jatkamaan työssä sairauden aiheuttamista rajoitteista huolimatta. Kuntoutuksella voidaan tukea myös paluuta takaisin työhön pitkän sairasloman tai kuntoutustuen jälkeen.

Koska kuntoutus on ensisijainen vaihtoehto ennen työkyvyttömyyseläkettä, kannattaa aina ensin selvittää, voisitko ammatillisen kuntoutuksen avulla jatkaa nykyisessä tai jossakin muussa työssä.

Mitä työeläkekuntoutus on

Työeläkekuntoutus on aina

 • ammatillista
 • yksilöllistä.

Kuntoutuksen tarkoituksena on ennaltaehkäistä työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista, ei sairauksien syntymistä.

Kuntoutuksena voidaan myöntää

 • työkokeilua
 • työhönvalmennusta
 • koulutusta
 • elinkeinotukea.

Työkokeilulla voidaan varmistaa uuden työn soveltuvuus ennen työllistymistä tai koulutusta. Työkokeilulla voidaan myös varmistaa muuttuneiden työtehtävien soveltuvuus entisessä työssä.

Elinkeinotukena voidaan myöntää avustusta lähinnä kone- tai laitehankintoihin silloin, kun haluat helpottaa jatkamista nykyisessä työssä tai suunnittelet uuden yritystoiminnan aloittamista.

Kenelle kuntoutusta voidaan myöntää?

Voit saada kuntoutusta, jos työkykysi on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt niin, että sinulla voi olla uhka joutua työkyvyttömyyseläkkeelle lähivuosina.

Myös määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä eli kuntoutustuella oleva voi saada kuntoutusta työhön paluun tukemiseksi.

Lisätietoa kuntoutuksen edellytyksistä

Voit saada työeläkekuntoutusta, jos

 • sinulla on riittävästi työskentelystä saatuja ansioita
 • olet edelleen työssä tai työskentelysi päättymisestä ei ole pitkä aika
 • sinulla on uhka joutua työkyvyttömyyseläkkeelle
 • ammatillista kuntoutusta voidaan pitää tarkoituksenmukaisena eli työkyvyttömyyden uhka on kuntoutuksen avulla todennäköisesti estettävissä tai siirrettävissä.

Jotta voisit saada työeläkekuntoutusta, sinulle on pitänyt kertyä ansioita viimeisen viiden vuoden ajalta ennen kuntoutukseen hakemista yhteensä 41 143,38 euroa (vuonna 2024). Ansiota tarkasteltaessa otetaan huomioon MYEL- ja YEL-vakuutusten vuosityöansiot sekä muut työansiosi. Ansiosi ovat todennäköisesti riittävät työeläkekuntoutukseen, jos olet edelleen töissä tai työsi päättymisestä on kulunut vasta lyhyt aika ja työstä on kertynyt riittävää eläketurvaa.

Työkyvyn menetyksen uhka arvioidaan lääkärintodistuksessa esitettyjen tutkimuslöydösten ja todettujen sairauksien perusteella. Arviossa tarkastellaan sairauksien vaikutuksia työ- ja toimintakykyysi.

Jotta kuntoutusta voidaan myöntää, sen on oltava tarkoituksenmukaista. Tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan esimerkiksi sen kautta, voidaanko kuntoutuksella auttaa sinua jatkamaan työssäsi tai palaamaan kuntoutustuelta takaisin työhön.

Tarkoituksenmukaisuuden kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon

 • sairaus tai vamma
 • ikä
 • ammatti
 • koulutus ja aikaisempi toiminta
 • vakiintuneisuus työelämään.

Näin haet työeläkekuntoutusta

 1. Keskustele kuntoutusmahdollisuuksistasi oman lääkärisi kanssa

  Pyydä lääkäriltäsi B-lääkärinlausunto.

 2. Täytä työeläkekuntoutuksen hakemuslomake

  Voit pyytää apua hakemuksen täyttämiseen Mela-asiamieheltä tai soittamalla meille numeroon 029 435 2309. Neuvomme sinua mielellämme muissakin kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä.

 3. Lisää liitteet hakemukseen

  Toimita hakemuksen liitteeksi:

  • Sinua hoitavan lääkärin kirjoittama B-lääkärinlausunto.
  • Jos olet maatalousyrittäjä, täytä myös selvitys yrityksen olosuhteista.
 4. Lähetä täytetty ja allekirjoitettu hakemus Melaan

  Lähetä hakemus

  • liitetiedostona sähköisen asiointipalvelun kautta
  • tai postitse osoitteeseen: Mela, PL 16, 02101 Espoo
  • voit myös toimittaa hakemuksen Mela-asiamiehen kautta.

Kuntoutussuunnitelma

Kerro hakemuksessa, millainen suunnitelma sinulla on jatkaa töitä tai palata takaisin työelämään määräaikaisen eläkkeen tai sairausloman jälkeen.

Tarvittaessa autamme sinua kuntoutussuunnitelman tekemisessä.

Jos työskentelet maatalousyrittäjätyössä ja suunnitelmasi on jatkaa nykyisessä työssäsi, mutta helpottaa sitä jollakin koneella tai laitteella, liitä hakemukseen tarjouksia hankinnasta. Jos tilalla on viimeisen vuoden kuluessa tehty työterveyshuollon tilakäynti, liitä tilakäyntiraportti hakemukseen.

Toimeentulo kuntoutuksen aikana

Työkokeilun ja koulutuksen ajalta maksetaan kuntoutusrahaa. Kuntoutusraha lasketaan kuten työkyvyttömyyseläke, mutta siihen lisätään 33 prosentin korotus. Jos saat työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea, saat siihen kuntoutuksen ajalle 33 prosentin kuntoutuskorotuksen.

Lisäksi maksetaan opiskelusta ja matkoista johtuvia kulukorvauksia. Kuntoutukseen liittyviä matkakuluja voit hakea matkalaskulomakkeella.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö