Ohita valikko

Välitä viljelijästä -projektilla huomattava vaikutus maatalousyrittäjän hyvinvointiin ja työkykyyn

E2 Tutkimuksen tekemästä vaikuttavuusarvioinnista selviää, että Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Välitä viljelijästä -projekti on auttanut merkittävästi maatalousyrittäjien jaksamista maatalouden kriisiytyneessä toimintakentässä. Erityisesti projektityöntekijöiden tarjoama apu ja ostopalvelusitoumuksilla saatu terapia-apu ovat parantaneet merkittävästi maatalousyrittäjien työkykyä ja hyvinvointia. Tulosten perusteella projektilla on ollut myönteisiä vaikutuksia myös yrittäjien työuriin ja sairastavuuden vähenemiseen sekä Suomen huoltovarmuuteen.

E2 Tutkimuksen tekemä tutkimus pohjautuu monipuoliseen kysely-, tilasto- ja haastatteluaineistoon, joka on kerätty Välitä viljelijästä -projektin asiakkaana olleilta maatalousyrittäjiltä, projektin työntekijöiltä sekä maatalouden sidosryhmäkumppaneilta.

Yli yhdeksän kymmenestä pitää projektityöntekijän työtä tarpeellisena

Välitä viljelijästä -projektissa on 15 alueellista projektityöntekijää, jotka auttavat viljelijöitä kokonaisvaltaisesti kartoittamalla heidän haasteitaan, pohtimalla ratkaisuvaihtoehtoja ja ohjaamalla oikeanlaisen avun piiriin. Projektityöntekijät kokoavat yrittäjän avuksi usein myös moniammatillista apua.

Tulosten mukaan etenkin projektityöntekijöiden tarjoamalla keskusteluavulla on selkeä vaikutus projektin asiakkaiden elämänlaadun paranemiseen. Jopa 91 % tutkimukseen osallistuneista maatalousyrittäjistä koki projektityöntekijän työn hyödyllisenä. Suurta tyytyväisyyttä selittää myös projektityöntekijöiden kokonaisvaltainen ja moniammatillinen työote, laaja maatalouden toimintaympäristön tuntemus, vahva ammattitaito sekä ymmärrys maatalousyrittäjän ympärillä olevista neuvonta- ja palvelujärjestelmistä.

Vastaajat olivat pisteyttäneet oman hyvinvointinsa asteikolla 0–10 ennen ja jälkeen projektityöntekijän avun. Ennen avunsaantia koetun hyvinvoinnin pistemäärä oli vain 3,7, mutta avun jälkeen se oli noussut 6,3 pisteeseen. Projektityöntekijän kanssa käydyissä keskusteluissa solmukohtia oli saatu avattua ja kuormitustekijät olivat vähentyneet, minkä kautta henkinen hyvinvointi oli lisääntynyt ja työkyky parantunut.

”Jo se, että projektityöntekijä kävi tilalla, auttoi jaksamaan eteenpäin ja tulevaisuus näytti valoisammalta. Asioihin oli ratkaisuja.” (Asiakas)

Ostopalvelusitoumuksella saatu palvelu vahvistaa työkykyä ja hyvinvointia

Projektin kautta voi tarvittaessa saada ostopalvelusitoumuksen jaksamista tukevan palvelun, kuten terapian hankkimiseen. Vastaajista 88 % koki ostopalvelusitoumuksella saadun palvelun hyödylliseksi. Koettu työkyky ja hyvinvointi nousi terapian tai muun asiantuntija-avun myötä merkittävästi. Huomionarvoista on, että ostopalvelusitoumuksella saa vain noin viisi terapiakäyntiä eli tulos viestii siitä, että muutamakin käynti terapeutilla voi auttaa haasteellisessa elämäntilanteessa.

Vaikka avun pyytäminen saatettiin kokea vaikeaksi ja jopa häpeälliseksi, on projektin avulla pystytty katkaisemaan näitä puhumattomuuden kierteitä. Haastatteluissa asiakkaat kertoivat, kuinka heidän olonsa on parantunut ja kuinka heidän kykynsä puhua kohtaamistaan vaikeuksista on kasvanut avun myötä.

”Terapian päättymisestä on jo muutamia vuosia, mutta se on kantanut pitkälle ja ollut iso tekijä myöhemmässä työssäjaksamisessa.” (Asiakas)

“Projektin kaltaista kokonaisvaltaista apua ei saa mistään muualta”

Yksi osa Välitä viljelijästä -projektissa on ollut sidosryhmäverkoston kokoaminen maakuntiin sekä heidän kouluttamisensa varhaisen välittämisen toimintatapaan. Tarkoituksena on puuttua maatalousyrittäjän työkykyongelmiin tai vaikeaan elämäntilanteeseen ennaltaehkäisevästi, ennen kuin tilanne kriisiytyy pahasti. Vapaaehtoiseen sidosryhmäverkostoon kuuluu yli sata maatalousyrittäjän ympärillä toimivaa organisaatiota. Verkostoa koulutetaan säännöllisesti havainnoimaan uupumuksen merkkejä ja ohjaamaan avun piiriin.

Tulosten mukaan varhaisen välittämisen mallilla on ollut kaksisuuntainen vaikutus: sen avulla viljelijät ovat päässeet avun piiriin paremmin ja verkostoon kuuluvat sidosryhmäläiset ovat kokeneet, että projekti on antanut heille lisää työkaluja viljelijöiden auttamiseen. Haastatteluissa kuvattiinkin, että projektin kaltaista kokonaisvaltaista apua ei saa mistään muualta.

Vaikuttavaksi todettuja toimenpiteitä tarvitaan jatkossakin

Maatalousyrittäjien haasteet ovat jatkuneet jo pitkään. Huono kannattavuus, jatkuvasti kohoavat tuotantokustannukset ja epävakaat markkinat kuormittavat paitsi taloutta myös yrittäjien jaksamista.

Sen lisäksi, että Välitä viljelijästä -projekti tukee merkittävästi maatalousyrittäjien jaksamista, on projektin toimenpiteillä nyt tehdyn tutkimuksen perusteella myös laajempia vaikutuksia: projektin avulla voidaan pidentää työuria ja tukea työllisyyttä. Varhainen eläkkeelle siirtyminen tai sairauspoissaolojen aiheuttamat kustannukset voidaan ainakin osittain välttää projektin avulla. Maatalousyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin merkittävä parantuminen vaikuttaa ainakin välillisesti myös Suomen huoltovarmuuteen.

– On arvokasta saada näin laaja-alainen tutkimus Välitä viljelijästä -projektin toimenpiteiden vaikutuksista. Tämä tulee tärkeään saumaan, koska hallitusohjelmassa on kirjaus projektin toimien vakinaistamisesta. Tulokset osoittavat, että projektin toimet ovat osuneet oikeaan ja näitä toimia tarvitaan jatkossakin, jotta meillä riittää hyvinvoivia ja työkykyisiä maatalousyrittäjiä turvaamaan ruoantuotantoa ja huoltovarmuutta, painottaa Melan toimitusjohtaja Heli Backman.

”Me alkutuottajat olemme tottuneet hoitelemaan itse omat murheemme, mutta liian paljon ja liian kauan on meillekin liikaa. Toivon että projekti saa jatkaa. Se pelastaa ihmishenkiä.” (Asiakas)

Välitä viljelijästä -projekti käynnistettiin vuonna 2017 vastauksena maatalouden kiristyneeseen tilanteeseen ja maatalousyrittäjien ahdinkoon. Tuolloin maataloussektorille ohjatusta kriisipaketista miljoona euroa ohjattiin Melalle viljelijöiden jaksamisen tukemiseen. Lue lisää: Välitä viljelijästä -projekti

Lisätietoja tuloksista:
tutkija Atte Penttilä, E2, atte.penttila(at)e2.fi tai 040 1675969
yksikönpäällikkö Pirjo Saari, Mela: pirjo.saari(at)mela.fi tai 040 034 1390

Tutkimustulokset

Välitä viljelijästä -projektin vaikuttavuusarviointi (pdf)

Konsekvensanalys av projektet Ta hand om bonden: Sammanfattning och slutsatser (pdf)

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö