Ohita valikko

Mela laajentaa työkykykoordinaattoritoimintaa Keski-Suomeen, Kainuuseen, Koillismaalle sekä Itä-Lappiin

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela pilotoi työkykykoordinaattoritoimintaa syksyn 2020 aikana Hämeen alueen maatalousyrittäjille. Pilotin tavoitteena oli kehittää maatalousyrittäjille uudenlaista työkykyä tukevaa palvelua. Kokemukset pilotista ovat olleet hyviä, joten työkykykoordinaattoritoimintaa laajennetaan nyt myös Keski-Suomen, Kainuun, Koillismaan ja Itä-Lapin alueille. Toiminta jatkuu edelleen myös Hämeen alueella.

Työkykykoordinaattorin palvelut on tarkoitettu alueen maatalousyrittäjille työkyvyn tukemisen avuksi. Tavoitteena on laajentaa työkykykoordinaattoritoimintaa maakunta kerrallaan niin, että palvelu olisi tarjolla kaikille maatalousyrittäjille valtakunnallisesti vuoden 2023 loppuun mennessä. Tiedotamme pilotin laajennuksista nettisivuillamme sitä mukaan, kun palvelu käynnistyy uusissa maakunnissa.

Maatalousyrittäjät tarvitsevat uudenlaisia työkyvyn tukitoimia

Maatalousyrittäjä vastaa yksin työkyvystään. Häneltä puuttuu monia vakiintuneita työkyvyn muotoja, joita palkansaajilla on, esimerkiksi esimiehen ja henkilöstöhallinnon tuki sekä työpaikan varhaisen tuen käytännöt. Myös työterveyshuollon kumppanuus saattaa puuttua. Samaan aikaan maatalousyrittäjillä on kuitenkin ammattiryhmistä suurin työkyvyttömyyseläkealkavuus. Siksi maatalousyrittäjät tarvitsevat uudenlaisia työkyvyn tukimuotoja.

Välitä viljelijästä -projektissa on havaittu, että vaikuttavinta tukea työkyvyn ylläpitämiseen on henkilökohtainen apu ja ohjaus. Työkykykoordinaattorin tuki on nimenomaan henkilökohtaista ohjausta. Työkykykoordinaattorit ovat maatalouden toimintaympäristöön perehtyneitä henkilöitä, joilla on kokonaisvaltainen ymmärrys maatalousyrittäjän ympärillä olevista sidosryhmistä, neuvontaorganisaatioista, viranomaistahoista sekä yrittäjyyteen liittyvistä sosiaalietuuksista.

Milloin työkykykoordinaattorin palveluita voidaan käyttää?

Työkykykoordinaattorin asiantuntemusta voidaan hyödyntää esimerkiksi silloin, kun oma työkyky mietityttää – riittääkö työkyky nykyisen maatalousyrittäjätyön tekemiseen? Työkykykoordinaattori voi auttaa esimerkiksi kuntoutukseen liittyvissä asioissa: jos maatalousyrittäjä saa hylkäävän päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä tai ammatillisesta kuntoutuksesta, voi työkykykoordinaattorin palvelusta olla hyötyä.

Työkykykoordinaattori voi auttaa myös pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja työn jatkamiseen tilanteissa, joissa tilan tuotantosuunta tai yrittäjän elämäntilanne muuttuvat esimerkiksi avioeron myötä. Työkykykoordinaattoria voidaan käyttää apuna myös jaksamiseen tai hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä sekä työterveyshuollon asioissa, kuten työkykyneuvotteluissa tai tilakäynnillä. Työkykykoordinaattorin työ on hyvin samanlaista kuin Välitä viljelijästä -projektityöntekijän tekemä työ, mutta painopisteenä on kokonaisvaltaisemmin työkyvyn tukeminen. Työkykykoordinaattorin palvelu on maksutonta.

Kuka työkykykoordinaattorin palveluita voi käyttää?

Työkykykoordinaattorin palveluja voi käyttää maatalousyrittäjä itse, jos hän kokee, että hyötyisi henkilökohtaisesta avusta omaan työkykynsä tukemiseen tai elämäntilanteeseensa liittyen. Myös Melasta asiakas voidaan ohjata työkykykoordinaattorille esimerkiksi Melan vakuutus-, eläke- tai -tapaturmayksikön asiantuntijan toimesta. Ohjaus työkykykoordinaattorille voi tapahtua myös työterveyshuollosta ja lomituspalveluyksiköstä.

Palvelu tapahtuu aina yhteisymmärryksessä maatalousyrittäjän kanssa. Työkykykoordinaattori ja yrittäjä selvittelevät yhteistyössä yrittäjän ja hänen tilansa kokonaistilannetta suhteessa tulevaisuuden näkymiin, yrittäjän tarpeisiin ja toiveisiin sekä palvelujärjestelmän tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tarpeen mukaan työkykykoordinaattori voi tehdä tilakäyntejä sekä osallistua työterveyshuollon tilakäynneille, työterveysneuvotteluun tai vastaanottokäynnille.

Keski-Suomen alueen työkykykoordinaattorina toimii Eila Eerola, Kainuun, Koillismaan ja Itä-Lapin työkykykoordinaattorina Jussi Pulkkinen ja Hämeen alueen työkykykoordinaattorina Salla Säteri. Eila, Jussi ja Salla toimivat edelleen samaan aikaan myös Välitä viljelijästä -projektityöntekijöinä. Kyseessä ei ole kaksi erillistä projektia, vaan näiden projektityöntekijöiden työnkuvaa on laajennettu enemmän työkyvyn tukemisen suuntaan.

Lisätietoja:
työterveyshuollon asiantuntija Arja Peltomäki-Vastamaa, arja.peltomaki-vastamaa(at)mela.fi, puh. 0400321535 tai Pirjo Saari, pirjo.saari(at)mela.fi, puh. 0400341390

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö