Ohita valikko

Määräaikainen poikkeus luopumistuen ansiotulorajoihin

Tasavallan presidentti vahvisti 11.6.2020 väliaikaisen lain, jonka myötä luopumistuen ansiotulorajoista luovutaan määräajaksi 16.3.–31.12.2020. Menettelyllä halutaan turvata alkutuotannon kannalta kriittisten alojen, kuten maatalouden ja puutarha-alan työvoiman saatavuus koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa.

Väliaikaisen lain tarkoituksena on hyödyntää maatalouden luopumistuen saajien osaamista ja työpanosta mahdollistamalla heidän ansiotyössäkäyntinsä ilman, että työssä ansaitun tulon määrä vaikuttaa oikeuteen saada luopumistukea. Luopumistuen saajat ja luopumistukeen oikeutetut voivat työskennellä vapaasti ansiotyössä välillä 16.3.–31.12.2020 niin, että luopumistuen maksatukset eivät keskeydy työskentelyn aikana. Ansiotöillä tarkoitetaan muuta kuin maatalouden harjoittamista ja metsätalouden hankintatöitä.

Miten toimin, jos minulla on oikeus luopumistukeen ja olen ansiotyössä?

Tiedotamme kaikkia luopumistukeen oikeutettuja asiakkaitamme erillisellä kirjeellä, jossa ohjeistamme asiasta.

Jos sinulle on maksettu luopumistukea keskeytyksettä 1.4.2020 jälkeen, jatkuu luopumistuen maksu normaaliin tapaan. Jos luopumistukesi on ollut keskeytettynä huhtikuulta 2020 tai myöhemmin, Mela korjaa luopumistuen maksuun takautuvasti 1.4.2020 lähtien. Luopumistukiin ei tehdä ansiotulojen määrästä johtuvia keskeytyksiä 1.4.–31.12.2020, vaan kaikki maksussa olevat luopumistuet maksetaan täysimääräisinä tältä ajalta.

Jos sinulle on oikeus luopumistukeen, mutta sen maksaminen ei vielä ole alkanut, koska teet ansiotyötä ja ansiotulosi ylittävät tulorajan, voit saada luopumistukea ansiotyöstäsi huolimatta ajalta 1.4.–31.12.2020. Voit hakea luopumistuen maksamista lähettämällä siitä meille erillisen pyynnön.

Lisätietoja
Eläkeyksikön päällikkö Jussi-Pekka Rantanen, p. 029 435 2362

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö