Ohita valikko

MYEL-työtulo kalastuksesta

Vakuutuksesi perustuvat henkilökohtaiseen MYEL-työtuloosi. Työtulo määritellään vastaamaan työpanoksesi arvoa kalastuksessa.

Työtulo ei ole sama asia kuin kalastusyrityksesi verotettu tulo. Kun työtulosi on määritelty oikein, myös eläkkeesi ja saamasi etuudet ovat oikealla tasolla.

Henkilökohtaisen työtulon suuruus määrittää Melan sinulle maksaman eläkkeen ja korvausten tason. Työtulo vaikuttaa myös muun muassa Kelan maksamiin etuuksiin, kuten äitiys-, vanhempain- ja sairauspäivärahaan. Myös vakuutusmaksut määräytyvät työtulosi mukaan. MYEL-työtuloon tehdään vuosittain indeksikorotus.

Jos työtulosi on vähintään 4 506 euroa vuodessa (2024), sinut vakuutetaan pakollisella MYEL-vakuutuksella. Jos työtulosi on vähemmän, voit hankkia vapaaehtoisen MYEL-vakuutuksen.

Jos harjoitat kalastuksen ohella maanviljelyä, poronhoitoa tai metsätaloutta niin, että toiminta on MYEL-vakuutettua, kertyy sinulle työtuloa myös niistä.

Miten henkilökohtainen työtulo lasketaan?

Työtulosi vastaa työpanoksesi osuutta kalastusyrityksessäsi. Työtulosi lasketaan kalastusyrityksesi arvioidusta vuosittaisesta bruttotulosta. Yleensä työn osuudeksi katsotaan 30–60 prosenttia bruttotulosta.

Jos yrityksessä on useampi henkilö, työtulo jaetaan kaikkien kesken suhteessa työpanokseenne.

Vakuutuksessa huomioitava muu yritystoiminta

Työtuloosi vaikuttaa myös muu yritystoimintasi, jolla on toiminnallinen yhteys kalastukseen, esimerkiksi

  • kalan käsittely
  • jatkojalostus
  • saaliin markkinointi
  • pyydysten valmistus, korjaus ja kunnostus.

Muutokset työtulossa

Kun kalastustyössäsi tapahtuu muutoksia, ilmoita muutoksista meille hyvissä ajoin. Muutokset voivat vaikuttaa työtuloosi ja vakuutusmaksuihisi. Teemme muutokset vakuutuksiin aina ilmoituspäivästä lähtien, emme koskaan takautuvasti. Huolehdi siis muutosten ilmoittamisesta ajoissa. Lue muutosten ilmoittamisesta maatalousyrittäjät-osiosta.

Perheenjäsenen työtulo

Perheenjäsenen työtulo muodostuu maksetusta palkasta ja luontaiseduista. Jos palkkaa ei makseta, työtulo lasketaan työpanoksen mukaan.

Laske eläkkeesi ja korvaustesi määrä laskurilla

Mela-turvalaskurilla voit laskea, miten työtulosi vaikuttaa eläkkeesi ja korvaustesi määrään. Laskuri antaa arvion tulevan eläkkeesi, Mela-sairauspäivärahan, MATA-tapaturmapäivärahan sekä ryhmähenkivakuutuskorvauksen määrästä. Saat myös arvion vakuutusmaksujesi määrästä.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö