Ohita valikko

Työterveyshoitajalle

Melan tehtävinä maatalousyrittäjien työterveyshuollossa ovat toiminnan kehittäminen, työterveyshuoltosovelluksen ylläpitäminen, tilakäyntien seuranta ja tapaturmavakuutusmaksualennuksen myöntäminen.

Kehitämme maatalousyrittäjien työterveyshuoltoa

Vanha tilakäyntirekisteri korvautui lokakuussa 2020 työterveyshuoltosovelluksella, joka toimii maatalousyrittäjien ja työterveyshuollon yhteisenä työkaluna maatalouden työolojen arvioinnissa ja kehittämisessä. Koulutamme sekä tuotamme uutta tietoa ja materiaalia työhyvinvoinnin edistämiseen. Tiivistämme verkostoyhteistyötä. Tutkimme mahdollisuuksia lisätä maatalousyrittäjien kiinnostusta työterveyshuollon palveluihin ja parantaa liittymisaktiivisuutta.

Ylläpidämme ja kehitämme työterveyshuoltosovellusta

Työterveyshuoltosovellus toimii sähköisenä työkaluna työoloselvityksen tekemisessä, raportoinnissa ja seurannassa. Tiedot tallennetaan vain maatalousyrittäjän suostumuksella. Maatalousyrittäjä voi myös itse tarkastella omia tietojaan ja esimerkiksi täyttää esitietolomakkeen ja kuitata tilakäynnillä annettuja suosituksia. Tietojen perusteella tuotamme raportointitietoa työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämiseksi. Työolosuhdeselvitystietoja ei missään tapauksessa yhdistetä maatalousyrittäjän vakuutustietoihin.

Seuraamme tilakäyntien toteutumista

Seuraamme tilakäyntien toteutumista ja sovellus muistuttaa sähköpostilla tulevasta tilakäynnistä sekä maatalousyrittäjää että työterveyshuoltoa. Työterveyshuollon tehtävä on ottaa yhteyttä yrittäjään ja sopia tilakäynti. Jos työterveyshuolto ei pysty tekemään tilakäyntiä, voi työterveyshuolto tehdä toimeksiannon meille. Silloin maatalouden asiantuntija voi yksin tehdä tilakäynnin maatalousyrittäjän suostumuksella.

Myönnämme alennuksen työajan MATA-vakuutuksen maksusta

Myönnämme 20 prosentin alennuksen työajan MATA-vakuutuksen maksusta työterveyshuoltoon kuuluville maatalousyrittäjille. Tämä edellyttää maatalousyrittäjältä työterveyshuollon tilakäynnin vastaanottamista vähintään neljän vuoden välein.

20 % alennus MATA-työtapaturmavakuutuksen maksusta työterveyshuoltoon kuuluvalle

MYEL-vakuutetut maatalousyrittäjät, jotka kuuluvat maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon, saavat MATA-työtapaturmavakuutuksen maksuunsa 20 prosentin alennuksen. Viimeistään 30.9. työterveyshuoltoon liittyneet uudet asiakkaat saavat alennuksen ensimmäisen kerran seuraavan vuoden maksustaan.

Yrittäjän lisäksi myös perheenjäsenenä vakuutettu voi liittyä työterveyshuoltoon ja saada alennusta vakuutusmaksuunsa. Sen sijaan pelkän MATA-vakuutuksen ottaneilla ei ole oikeutta maksualennukseen. MYEL-vakuutuksen pitää olla voimassa tilakäynnin aikaan.
Lisäedellytys alennuksen saamiseksi on, että maatalousyrittäjä on sopinut työolosuhteiden kartoittamiseksi tehtävästä tilakäynnistä. Tilakäynneillä tehdään parannusehdotuksia, joilla ennaltaehkäistään terveysvaaroja. Vakuutusmaksualennus on voimassa tilakäynnin jälkeen neljä vuotta kerrallaan.

Maatalousyrittäjä, joka kuuluu työnantajansa järjestämän työterveyshuollon piiriin, ei saa alennusta MATA-maksuunsa, ellei hän ole liittynyt nimenomaan maatalousyrittäjille tarkoitettuun työterveyshuoltoon.

Työterveyshuolto ilmoittaa maatalousyrittäjän liittymisestä työterveyshuoltoon sekä kirjaa tehdyt tilakäynnit ja maatalousyrittäjän suostumuksella tilan työolosuhteet.


Tietoa työterveyshuollon palveluntuottajalle

Melan lakisääteinen tehtävä maatalousyrittäjien työterveyshuollossa on määritelty Maatalousyrittäjien eläkelaissa (MYEL 144 §). Sen mukaisesti työterveyspalvelujen tuottajien tulee toimittaa Melalle MYEL-vakuutettujen maatalousyrittäjien liittymis- ja tilakäyntitiedot. Tietojen perusteella Mela myöntää MYEL-vakuutetulle tapaturmavakuutusmaksualennuksen. Tietojen toimittamisesta sovitaan erillisellä sopimuksella.

Mikäli tuotatte työterveyspalveluita MYEL-vakuutetuille maatalousyrittäjille, ettekä vielä ole tehneet sopimusta tietojen toimittamisesta, otattehan yhteyttä Melaan.

Melassa maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyviä asioita hoitavat:
asiakasneuvoja Tiina Pakarinen, puh. 029 435 2481
asiantuntija Märta Strömberg-Nygård, puh. 029 435 2242
tai työterveyshuollon asiantuntija Arja Peltomäki-Vastamaa, puh 029 435 2459

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyvät sähköpostit voi lähettää osoitteeseen tilakayntirekisteri(at)mela.fi.

Muut sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)mela.fi.s.


Työterveyshuoltosovellus

Melan työterveyshuoltosovellus on työterveyshoitajan väline maatalousyrittäjäasiakkaiden tietojen hallintaan. Sen tavoitteena on edistää työterveysyhteistyötä, tehostaa maatalouden työoloselvitysprosessia sekä siirtää työoloselvityksen painopistettä jälkikäteisestä raportoinnista selvityksen valmisteluun.

Työterveyshoitaja saa oikeuden käyttää työterveyshuoltosovellusta, kun työterveyshuolto on tehnyt tietoliikennesopimuksen Melan kanssa. Tietoliikennesopimus ja sovelluksen käyttö ovat työterveyshuolloille maksuttomia.

Työterveyshuoltosovelluksessa on nyt mahdollisuus täyttää ja tulostaa tilalle myös toimintasuunnitelma. Suunnitelmapohja löytyy asiakkaan perustietosivulta. Siihen poimitaan tiedot suoraan viimeisimmästä perusselvityksestä ja voit itse editoida sen valmiiksi. Toimintasuunnitelma ei tallennu sovellukseen, vaan se on tallennettava erikseen dokumenttina oman organisaatiosi tietojärjestelmään. Etuna ovat kuitenkin suoraan työoloselvityksestä poimitut tiedot, muokattavissa olevat suunnitelmaehdotukset sekä maatalouden toimialalle räätälöity, helppolukuinen rakenne.

Ensiapulaukku esitietolomakkeen sovelluksessa täyttäneelle asiakkaalle

Jokaiselle MYEL-vakuutetulle maatalousyrittäjälle, joka ottaa sovelluksen käyttöönsä ja täyttää siellä esitietolomakkeen, annamme lahjaksi pienen ensiapulaukun.

Laukkujen jakamiseen on kaksi menettelytapaa:

1. voit lähettää asiakkaan nimen, osoitteen ja puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen tilakayntirekisteri(at)mela.fi -osoitteeseen ja lähetämme laukun Melasta suoraan asiakkaalle

2. voit itse tilata laukkuja Melasta noin puolen vuoden tarvetta vastaavan määrän ja viedä sen tilakäynnin yhteydessä asiakkaalle. Lähetä tieto tarvittavasta määrästä osoitteeseen tilakayntirekisteri(at)mela.fi, laita viestiin nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi.

 

Usein kysyttyä työterveyshuoltosovelluksesta

Miten toimitaan, jos viljelijällä ei ole sähköpostia?

Maatalousyrittäjä voi kirjautua aina pankkitunnuksilla sovellukseen, vaikka ei käyttäisikään sähköpostia.

Miten toimitaan, jos maatalousyrittäjä ei halua ottaa sovellusta käyttöönsä?

Jos maatalousyrittäjä ei halua ottaa sovellusta käyttöönsä, voit silti itse käyttää sitä työoloselvityksen tekemiseen. Esitietolomake ja raportti voidaan tulostaa ja lähettää postissa.

Miten toimitaan, jos maatalousyrittäjän tiedoissa ei ole sähköpostiosoitetta? Lähteekö viesti tilakäynnistä silti ja onko mahdollista lähettää esitietolomake?

Jos sähköpostiosoitetta ei ole sovelluksessa yrittäjän perustiedoissa, ei toki viestikään mene perille. Esitietolomake kyllä siirtyy yrittäjän käyttöliittymään täytettäväksi ja hän voi kirjautua sinne pankkitunnuksillaan. Asiasta pitää sopia esim. puhelimitse, jotta yrittäjä tietää mennä täyttämään lomakkeen. Sähköpostiosoitetta kannattaa kysyä, kun on yhteydessä yrittäjään tilakäynnin sopimiseksi ja kertoa samalla sovelluksen käyttömahdollisuudesta. Yrittäjä voi myös itse lisätä osoitteen omassa käyttöliittymässään.

Mela on aiemmin lähettänyt kirjallisen listauksen tulevista tilakäynneistä. Se palvelee varsinkin niissä tilanteissa, kun hoitaja vaihtuu. Tuleeko jatkossakin ilmoitus tulossa olevista tilakäynneistä?

Ei tule. Tulevat tilakäynnit nousevat sovelluksessa valmisteltaviin tilakäynteihin ja ovat sieltä tarkasteltavissa listana. Seuraavaksi vuoroon tulossa olevista tilakäynneistä tulee automaattisesti ilmoitus sähköpostiin. Hoitajan vaihtuessa työterveyshuoltoyksikön yhteyshenkilö antaa uudelle hoitajalle käyttöoikeuden sovellukseen, jolloin hän pääsee tarkastelemaan listaa omien asiakkaidensa osalta ja ilmoitustoiminnallisuus aktivoituu.

Tuleeko kaikista sovellukseen tulevista viesteistä heräte sähköpostiin?

Kyllä tulee. Viestit eivät avaudu suoraan sähköpostiin, vaan ne ovat luettavissa vain sovelluksessa.

Kuinka usein tilakäyntejä tulee tehdä?

Tilakäyntien perusselvitysten maksimiväli on neljä vuotta, mutta suosittelemme, että jatkossa tehtäisiin näiden lisäksi aiempaa enemmän myös suunnattuja käyntejä (esim. fysioterapeuttien toimesta), jopa vuosittain ja keskityttäisiin pienempiin asiakokonaisuuksiin kerrallaan.

Mitkä tiedot vähintään sovellukseen täytyy viedä, vaikka sitä ei käyttäisikään työoloselvityksen tekemiseen?

Sovellukseen täytyy viedä tilakäyntipäivämäärä, valmistelija, selvityksen tyyppi, tilakäynnille osallistuvat, suostumus terveydenvaarojen tallentamiseen ja seuraava tilakäynti:

 • ota tila valmisteluun; lisää Tilakäynnin tiedot-välilehdellä tilakäyntipäivä, valmistelija sekä selvitystyyppi
 • siirrä tilakäynti Tilakäynti kesken-vaiheeseen ja lisää Tilakäynnin tiedot-välilehdellä tilakäynnille osallistuvat ammattihenkilöt ja asiantuntijat, tilan henkilöt sekä suostumus terveydenvaarojen tallentamiseen
 • siirrä tilakäynti Odottaa raportointia -vaiheeseen ja kirjaa Tilakäyntiraportti -välilehdellä seuraava tilakäyntipäivä sekä ruksaa eri vaarakategoriat Ei raportoituja terveydenvaaroja
 • siirrä käynti vaiheeseen Valmis.

Käy myös tarkistamassa ja tarvittaessa täydentämässä tilan tietoihin päätuotantosuunta:
Asiakkaat/N.N. – Tilan tiedot – Avaa tilan tiedot – Muokkaa tilan tietoja – Valitse alasvetolaatikosta tilan päätuotantosuunta – Tallenna

Voiko sovelluksesta tulostaa esitietolomakkeen lähetettäväksi maatalousyrittäjälle postissa?

Kyllä voi.

Voiko esitietolomakkeen ja raportin tallentaa omaan potilastietojärjestelmään?

Esitietolomake ja raportti ovat tulostettavia ja sähköisesti tallennettavia.

Saako työterveyshuollon omissa järjestelmissä tehdyn tilakäyntiraportin liitettyä sovellukseen?

Ei saa.

Voiko sovelluksen dokumentteihin liittää palveluntuottajan oman logon?

Kyllä. Yhteyshenkilön statuksella on mahdollisuus lisätä palveluntuottajan oma logo raporttiin ja toimintasuunnitelmaan. Logo tulee näkyviin koko organisaatiossa ja siksi on hyvä sopia kuka sen sinne liittää.

Voiko tilakäyntiraportin tehdä Melan sovelluksella, vaikka yrittäjä ei ole vastannut esitietolomakkeeseen eikä antanut lupaa terveydenvaarojen tallentamiseen?

Kyllä voi.

Jos yrittäjä ei anna lupaa tallentaa tietoja, sovellusta voi käyttää työoloselvityksen tekemiseen, mutta tietoja ei silloin tallenneta sovellukseen. Valmis raportti tulee tällöin tallentaa heti erikseen työterveyshuollon omiin järjestelmiin ENNEN kuin se siirretään ”Raportoitu” vaiheeseen tai sovellus suljetaan. Valmis raportti tulee näkyviin maatalousyrittäjän käyttöliittymään, mutta ilman arvioituja terveydenvaaroja. Erikseen tallennettu raportti tulee siten toimittaa hänelle esim. postitse.

Onko raportit ehdottomasti tehtävä tästä eteenpäin uudessa sovelluksessa vai voiko ne tehdä omassa potilastietojärjestelmässä?

Toivomme, että mahdollisimman moni ottaisi tämän sovelluksen käyttöön, jotta sen kautta voitaisiin valtakunnan tasolla saada tietoa maatalouden työolojen kehittämisen tueksi. Ehdottomasti emme sitä toki voi vaatia. MATA-vakuutuksen maksualennuksen vuoksi tilakäynti tulee kuitenkin kirjata tehdyksi sovellukseen.

Kelpaako sovelluksen tuottama raportti myös Kelalle? Täyttääkö se kaikilta osin Kela-korvausten edellytykset?

Tilakäyntiraportin sisältöä tai ulkoasua ei säädellä laissa, asetuksessa tai hyvässä käytännössä. Kela korvaa kustannuksia toimintasuunnitelman perusteella ja sen tulee sisältää toiminnan ja korvausten kannalta olennaiset tiedot.  Perusselvityksen tekeminen määrävälein on korvausten edellytys. Ensiaputarpeiden arviointi tehdään työoloselvityksen yhteydessä ja kirjataan sekä raporttiin että toimintasuunnitelmaan.

Sovelluksen kehittämisessä on tehty tiivistä yhteistyötä Työterveyslaitoksen Maatalousyrittäjien työterveyshuollonkeskusyksikön kanssa ja huomioitu myös Kelan näkemykset.

Voiko sovelluksessa tehdä myös mahdollisten työntekijöiden työoloselvityksen?

Sovellus on suunnattu ensisijaisesti MYEL-vakuutetuille. Ulkopuolisia työllistävien maatalousyritysten kohdalla on kuitenkin yrittäjälle edullisempaa, että tilakäynti tehdään osittain MYEL-vakuutetun nimissä ja osa laskutetaan yritykseltä. Tällöin työolosuhdeselvitys voidaan tehdä sovelluksessa ja kirjata lisätietoihin, miltä osin selvitys ottaa huomioon myös työntekijät. Usein yrittäjä kuitenkin tekee kaikkia samoja tehtäviä kuin työntekijätkin. Työntekijöiden työoloselvityksenä raportti tulee liittää myös yrityksen tietoihin.

Miten saa lisättyä toisen MYEL-vakuutetun samalle tilalle?

Jo sovelluksessa olevan asiakkaan liittäminen samalle tilalle toisen MYEL-vakuutetun kanssa tehdään seuraavasti.

Liitettävän asiakkaan sopimus pitää ensi päättää ja vasta sitten pääsee liittämään asiakkaan tilalle:

 • hae asiakkaan tiedot hakukentästä joko nimellä tai henkilötunnuksella
 • klikkaa asiakkaan nimeä -> pääset asiakkaan näkymään
 • klikkaa Muokkaa -painiketta
 • päätä sopimus ja tallenna.

Asiakkaan liittäminen samalle tilalle:

 • mene Asiakkaat -kohtaan klikkaamalla sivun vasemmassa reunassa olevaa traktorin kuvaa
 • klikkaa Lisää -painiketta
 • kirjoita asiakkaan henkilötunnus ja paina Seuraava
 • tarkista tiedot ja lisää puuttuvat tiedot sekä tallenna
 • klikkaa painiketta Liitä tilaan -> hae alasvetovalikosta tila, johon haluat asiakkaan liittää ja tallenna.
Miksi en saa siirrettyä raporttia "raportoitu"-vaiheeseen?

Käyntiä ei voi siirtää raportoiduksi, jos käyntiin liittyy terveydenvaaroja, joiden riskitasoa ei ole määritelty. Esitietolomakkeella on ilmoitettu terveydenvaaroja ja niille ei ole lisätty riskitasoa ja muita pakollisia tietoja. Ne löytyvät kohteesta Yleiset terveydenvaarat. Kaikki ilmoitetut terveydenvaarat pitää joko arvioida tai poistaa, jotta pääsee valmistamaan raportin. Täytyy siis peruuttaa prosessissa tilakäyntivaiheeseen ja tehdä mainitut asiat Työolojen havainnointi -välilehdellä.

Maatiloilla on hyvin paljon erilaisia vaaratekijöitä, eikä niiden kaikkien yksityiskohtainen arviointi ole tilakäynnin puitteissa mahdollista. On tärkeää osata priorisoida, poimia olennaisimmat ja tehdä niistä tarkemmat arviot. Arvioiduista nostetaan edelleen raportille 3–4 kaikkein tärkeintä. Muut arvioidut terveydenvaarat jäävät sovellukseen näkyviin (raportin ulkopuolelle) ja priorisoinnin yhteydessä arvioimatta jätetyt (poistetut) löytyvät tarvittaessa edelleen esitietolomakkeelta.

Miksi maatalousyrittäjä ei saa täytettyä hänelle sovelluksessa lähetettyä esitietolomaketta?

Maatalousyrittäjä pääsee täyttämään esitietolomakkeen omassa käyttöliittymässään silloin, kun tilakäynti on Odottaa käyntiä -vaiheessa. Jos tilakäynnin valmistelija on siirtänyt käynnin Käynti kesken -vaiheeseen, täyttäminen ei enää onnistu. Maatalousyrittäjä voi muokata jo lähettämäänsä esitietolomaketta aina siihen asti, kunnes käynti siirretään Käynti kesken -vaiheeseen.

Paljonko tekstiä mahtuu yhteen vakiolauseeseen?

Vakiolauseen maksimipituus on 256 merkkiä.

Voiko tilan osoite olla eri kuin asiakkaan oma postiosoite?

Kyllä voi. Tilan osoitetta voi tarvittaessa muuttaa eikä se vaikuta asiakkaan omissa tiedoissa olevaan osoitteeseen.

Miten maatalousyrittäjä antaa suostumuksensa terveyden vaarojen kirjaamiseen?

Paras tapa on pyytää häntä kirjautumaan sovellukseen ja rastittamaan etusivulla omissa tiedoissa kohta ”Terveydenvaarat saa kirjata ja välittää Melan järjestelmään”.

Siirtyykö esitietolomake asiakkaan käyttöliittymään vastaamista varten, vaikka hänelle ei ole sähköpostiosoitetta kirjattu sovelluksen asiakastietoihin?

Kyllä. Mikäli esitietolomake on valittuna, se siirtyy aina asiakkaan käyttöliittymään täytettäväksi, vaikka asiakastiedoissa ei olisikaan sähköpostiosoitetta. Asiakas ei tällöin saa ilmoitusta sähköpostiin, joten häntä on informoitava jotenkin toisin lomakkeen täyttämisestä. Ilman sähköpostiosoitetta sovellukseen kirjaudutaan aina pankkitunnuksilla. Kun asiakas on täyttänyt esitietolomakkeen ja tallentanut sen, työterveyshoitaja saa omaan sähköpostiinsa viestin lomakkeen valmistumisesta.

Voiko sovellusta käyttää myös ilman verkkoyhteyttä offline-tilassa?

Sovelluksen offline-toiminnallisuus hyödyntää selainten tarjoamaa mahdollisuutta tallentaa tietoja tilapäisesti selaimen muistiin.
Tilakäynnin alkaessa kaikki käynnin tiedot ladataan valmiiksi selaimen muistiin, kun sovellus avataan verkkoyhteyden ollessa käytettävissä. Käynnin aikana tehdyt kirjaukset ja havainnot tallennetaan selaimen muistiin ja tiedot päivitetään edelleen palvelimelle, kun verkkoyhteys on jälleen käytettävissä.
Selaimen tarjoama tallennustila ei ole tarkoitettu tietojen pitkäaikaiseen säilytykseen, joten verkkoyhteys pitää olla käytettävissä ennen sovelluksesta uloskirjautumista tilakäynnin jälkeen.

Opasvideot työterveyshuoltosovelluksen käyttöön

Olemme tuottaneet opasvideot helpottamaan työterveyshuoltosovelluksen käyttöä. Voit katsoa videot sovelluksessa.

Ennen tilakäyntiä

Tarkista työterveyshuoltosovelluksesta maatalousyrittäjän oikeus Kela-korvauksiin. Tarkistus kannattaa tehdä samana päivänä kuin tilakäynti, terveystarkastus tai muu korvaukseen oikeuttava asia tehdään.


Työterveyshaku

Maatalousyrittäjä voi ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon ja ilmoittaa halukkuutensa hankkia palveluita. Hän voi myös pyytää tarjouksia eri palvelun tuottajilta. Yhtenä vaihtoehtona kannattaa selvittää, onko kotikunnan tai omien sidosryhmien kautta mahdollista hankkia valmiiksi kilpailutettuja palvelupaketteja.

Maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon voi liittyä 18–67-vuotias maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaisesti vakuutettu viljelijä, metsätilallinen, kalastaja tai poronhoitaja.


Kelan korvaukset maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon kuuluville

Kela korvaa tilakäynnin, terveystarkastusten ja sairaanhoidon kustannuksia vuotuiseen yrittäjäkohtaiseen enimmäismäärään asti. Lue lisää sivulta työterveyshuolto.


Maatalousyrittäjän kuntoutuspalvelut

Kuntoutusta järjestävät maatalousyrittäjille pääasiassa Mela, Kela ja liikenne- ja tapaturmavakuutusyhtiöt. Lue lisää maatalousyrittäjän kuntoutuspalveluista sivulta työterveyshuolto.

Maatalousyrittäjien työkyvyn tueksi on tarjolla myös esimerkiksi kuntoremonttikursseja ja tuettuja lomia. Tutustu palveluihin sivulla Tapahtumat ja koulutukset.


Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö

Lisätietoa maatalousyrittäjien työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta Työterveyslaitoksen Maatalousyrittäjien terveyshuollon keskusyksikön (MYTKY) nettisivuilla. Sieltä löytyvät esimerkiksi tilakäynnillä tarvittavien lomakkeiden, työterveyshuoltosopimuksen ja työterveyshuollon toimintasuunnitelman mallipohjat.


Linkkejä

Välitä viljelijästä -verkosto
Melan koordinoima yhteistyöverkosto maatalousyrittäjien työkyvyn tueksi. Monet työterveyshuollot kuuluvat jo verkostoon, tervetuloa mukaan välittämään!

Välitä viljelijästä -projekti
Välitä viljelijästä -projektin yhteystiedot
Maksutonta ja luottamuksellista apua haasteellisessa elämäntilanteessa oleville maatalousyrittäjille.

Mistä apua?
Välitä viljelijästä -projektin lista auttavista tahoista, joihin voi ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä.

Tietoa Melan vakuutuksista löydät nettisivuiltamme asiakasryhmien sivujen alta.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö