Ohita valikko

Työeläkettä eri elämäntilanteisiin

Työeläkkeestä saat toimeentulon, kun jäät pois työstä tai vähennät työskentelyäsi iän tai työkyvyttömyyden vuoksi. Lisäksi työeläke turvaa lesken ja alaikäisten lasten toimeentuloa perheen huoltajan kuoleman varalta.

Työeläke karttuu työnteosta. Työeläkkeen määrä on yksilöllinen ja siihen vaikuttavat pääasiassa työurasi aikaiset ansiot sekä se, miten pitkään työskentelet. Eläkettä karttuu MYEL-vakuutuksesi työtulon mukaan.

Eläkettä on aina haettava. Mikäli työeläke jää pieneksi, voit olla oikeutettu myös kansaneläkkeeseen Kelasta.

Iän karttuessa

Vanhuuseläke

Voit jäädä vanhuuseläkkeelle, kun olet täyttänyt ikäluokkasi alimman vanhuuseläkeiän. Esimerkiksi vuonna 1960 syntyneillä alin vanhuuseläkeikä on 64 vuotta ja 6 kuukautta. Eläke voi alkaa aikaisintaan vanhuuseläkeiän täyttymistä seuraavan kuukauden alusta. Lue lisää Vanhuuseläke -sivulta.

Osittainen vanhuuseläke

Voit saada osittaisen vanhuuseläkkeen, kun olet täyttänyt syntymävuotesi mukaan määräytyvän osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan, etkä saa muuta työeläkettä. Osittaisena vanhuuseläkkeenä voit ottaa joko 25 tai 50 prosenttia sinulle jo karttuneesta työeläkkeestä. Ennen alinta vanhuuseläkeikää maksettu osittainen vanhuuseläke vähentää lopullista eläkettä pysyvästi.

Jos työkykysi on heikentynyt

Työeläkekuntoutus

Ammatillisen työeläkekuntoutuksen tavoitteena on työkyvyttömyyden ehkäiseminen. Työeläkekuntoutuksella tuetaan työelämässä pysymistä silloin, jos työkykysi on alentunut tai alentumassa, ja sinulla on uhka joutua lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle. Työeläkekuntoutus voi olla työkokeilua, uudelleenkoulutusta tai elinkeinotukea.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke turvaa toimeentuloasi, jos et sairauden tai vamman takia pysty työntekoon. Sinulla voi olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos työkykysi on lääketieteellisten löydösten perusteella alentunut sairauden, vian tai vamman vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan.

Täysi työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää, jos työkyky on alentunut vähintään 60 prosenttia. Jos työkyky on alentunut vähintään 40 prosenttia, eläke voidaan myöntää osatyökyvyttömyyseläkkeenä. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää myös määräaikaisena, jolloin sen nimi on kuntoutustuki.

Työuraeläke

Jos olet tehnyt raskasta ja kuluttavaa työtä vähintään 38 vuotta ja työkykysi on alentunut, voit saada työuraeläkkeen täytettyäsi 63 vuotta. Työkyvyn ei tarvitse olla alentunut yhtä paljon kuin työkyvyttömyyseläkettä varten. Työn rasitusta ja kuluttavuutta arvioidaan laissa määritellyillä kriteereillä.

Omaisen kuollessa

Perhe-eläke

Perhe-eläke on tarkoitettu leskelle ja alaikäisille lapsille turvaamaan toimeentuloa, kun toinen perheen elättäjistä kuolee. Perhe-eläke voi olla leskeneläkettä aviopuolisolle ja lapseneläkettä alaikäiselle lapselle.

Ryhmähenkivakuutus

Ryhmähenkivakuutuksesta voidaan maksaa kertakorvaus MYEL-vakuutetun alle 22-vuotiaille lapsille, aviopuolisolle tai avopuolisolle, jonka kanssa edesmenneellä oli yhteinen lapsi.

Hae eläkettä oikeaan aikaan

Vanhuuseläke ja osittainen vanhuuseläke

Hae vanhuuseläkettä ja osittaista varhennettua vanhuuseläkettä noin kuukausi ennen eläkkeen alkamista.

Työkyvyttömyyseläke

Hae työkyvyttömyyseläkettä 2-3 kuukautta ennen sairauspäivärahan päättymistä.

Kuntoutustuen jatko

Hae noin kuukausi ennen edellisen eläkkeen päättymistä.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö