Ohita valikko

Mela laajentaa maatalousyrittäjien työkykyneuvontapalvelua

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela toteutti lähes vuoden kestävän työkykykoordinaattoripalvelun pilotin, jossa kehitettiin maatalousyrittäjille uudenlaista työkykyä tukevaa palvelua. Samalla kerättiin kokemuksia palvelusta sen käyttäjiltä, yhteistyökumppaneilta sekä palvelua toteuttaneilta työkykykoordinaattoreilta. Koska kokeilusta saatu palaute on ollut niin hyvää, työkykykoordinaattoripalvelua tullaan laajentamaan asteittain koko maahan.

Melan työkykykoordinaattoripalveluiden pilotti toteutettiin 1.9.2020–30.6.2021 Hämeen, Keski-Suomen, Kainuun, Koillismaan ja Itä-Lapin alueilla sekä Vaalan ja Utajärven kunnissa. Kuluvana syksynä mukaan työkykykoordinaattoripalvelun piiriin tulevat Kaakkois-Suomi, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala.

Työkykykoordinaattorin palvelut on tarkoitettu maatalousyrittäjille avuksi työkyvyn tukemiseen. Palvelua tarjoavat työkykykoordinaattorikoulutuksen saaneet Välitä viljelijästä -projektityöntekijät. He tuntevat maatalousyrittäjän työn, työkykyä tukevan palvelujärjestelmän sekä yhteistyökumppanit. Kun yrittäjän työkyky suhteessa työn vaatimuksiin aiheuttaa haasteita, työkykykoordinaattorit etsivät tilanteeseen sopivia ratkaisuja yhdessä yrittäjän kanssa.

Välitä viljelijästä -projektityöntekijän työ jatkuu normaalisti työkykykoordinaattoritoiminnan rinnalla. Työkykykoordinaattorina toimiminen laajentaa projektityöntekijän työnkuvaa sekä antaa lisää osaamista ja mahdollisuuksia auttaa maatalousyrittäjiä.

Työkykyhaasteet tyypillisiä 50 vuodesta ylöspäin, lypsykarjatilliset suurin asiakasryhmä

Pilotissa työkykyneuvonnan piirissä oli yhteensä 52 asiakasta. Heistä 30 oli miehiä ja 22 naisia. Asiakkaiden keski-ikä oli 51,5 vuotta. Noin puolet asiakkaista oli lypsykarjatilallisia.

Asiakkaat hakeutuivat pääasiassa oma-aloitteisesti työkykyneuvontaan. Osa oli jo ennestään Välitä viljelijästä -projektin asiakkaana, mutta palvelun piiriin ohjauduttiin myös muun muassa Mela-asiamiehen, lomituspalveluiden, työterveyshuollon ja ProAgrian asiantuntijoiden ohjaamana.

Yhteistyö työterveyshuollon suuntaan tiivistynyt

Työkykyohjaus toteutui pilotissa yhtä lukuun ottamatta kaikissa tapauksissa. Tapaamisia oli asiakkuutta kohden kasvokkain 1–2 ja etäkontakteja keskimäärin viisi. Työkykyhaasteita ratkottiin muun muassa terveyshuollon työkykyarviointien, ammatillisen kuntoutuksen, muun kuntoutuksen, etuushakemusten ja Melan ostopalvelusitoumusten keinoin. Joissakin tapauksissa ratkaisua työkyvyn tukemiseen etsittiin tuotantosuuntaa muuttamalla.

Pilotissa yksi tärkeä osa-alue oli työkykykoordinaattoreiden ja työterveyshuollon yhteistyön tiivistäminen. Työkykykoordinaattorit esimerkiksi osallistuivat asiakkaansa kanssa lääkärin, työterveyslääkärin tai työterveyshoitajan tapaamisiin ja työkykyneuvotteluihin. Työkykykoordinaattorina työskennelleet kokivatkin yhteistyön tiivistämisen työterveyshuollon suuntaan tärkeäksi myös jatkossa.

Asiakkaat olleet palveluun erittäin tyytyväisiä

Työkykykoordinaattorin palveluita saaneille asiakkaille tehdyn palautekyselyn mukaan tyytyväisyys palveluun oli erittäin korkea. Asteikolla 1–5 tyytyväisyys palveluun oli 4,9. Kaikki asiakkaat arvioivat saaneensa neuvonnan kautta paljon tai erittäin paljon apua. Palvelun nopeus ja osaaminen olivat myös asiakkaiden arvioissa hyvällä tai erittäin hyvällä tasolla.

Kaikki palvelua saaneet asiakkaat suosittelisivat palvelua muillekin yrittäjille ja 95 % vastaajista koki saaneensa palvelusta itselleen sopivia ratkaisuja. Palautekyselyn mukaan asiakkaat pitivät tärkeänä, että palvelusta tiedotetaan laajemmin maatalousyrittäjille ja yhteistyötä työterveyspalvelujen kanssa lisätään.

Lisätietoa: työterveyshuollon asiantuntija Arja Peltomäki-Vastamaa, arja.peltomaki-vastamaa(at)mela.fi tai puh. 029 435 2459

Ohita sosiaalisen median syöte

Tästä puhutaan nyt @Melaviestinta

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö