Ohita valikko

Asiakirjat

Melan asiakaskirjeissä ja asiakirjoissa on yhtenäinen visuaalinen ilme.

Katso liitteestä Asiakaskirjemalli (pdf), miltä Melan asiakaskirjeet näyttävät.

Jos tarvitset tarkempia ohjeita, ota yhteyttä viestinta(at)mela.fi.

Yläosa

Käytössämme on suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen asiakaskirjepohja. Ylätunnisteen vakiotietoja (logo, palautusosoite) ei saa siirtää eikä poistaa. Asettelussa on määritelty paikat asiakirjan tyypille (valinnainen) ja sivunumerolle (monisivuisiin asiakirjoihin).

Käytämme aina värillistä logoa. Ruotsinkielisissä asiakirjoissa on LPA-logo.

Yläreuna on aseteltu tarkasti kirjekuoren ikkunan mukaan. Asetteluilla huolehdit, ettei kuoren ikkunasta näy mitään ylimääräistä.

Vastaanottajan osoitteet

Osoitetiedot ovat samassa linjassa logon kanssa. Sukunimi ja etunimi kirjoitetaan omille riveillensä.

Tunnistetiedot

Tunnistetiedot (esim. päiväys tai diaarinumero) sisennetään samaan linjaan asiakirjan tyypin kanssa.

Tyylimäärittelyt

Varsinainen asiasisältö (alkaa useimmiten pääotsikosta, voi olla myös viite) on aseteltu niin, ettei se tule näkyviin kuoren ikkunasta. Asiakaskirjeissä ja muissa asiakirjoissa käytetään Calibri-fonttia.

Otsikot

Käytä otsikkotyylejä järjestelmällisesti. Asiakirjassa voi olla vain yksi ensimmäisen tason otsikko. Otsikko 1 -tyylissä kirjasinkoko on 12 pt., muissa 11 pt. Otsikkotyylit 1 ja 2 ovat lihavoituja.

Leipäteksti

Leipäteksti sisennetään kohtaan 4,6 cm. Leipätekstin kirjasinkoko on 11 pt. Jos jotain tekstin osaa on tarvetta korostaa, käytämme lihavointia. Vältä kursiivin ja alleviivauksen käyttöä.

Lopputervehdys

Lopputervehdys sisältää pääsääntöisesti organisaation nimen, yksikön ja allekirjoittajan sekä hänen tittelinsä. Lopputervehdyksen alkuun voi kirjoittaa ”Ystävällisesti”. Tilaa käsin tehtävälle allekirjoitukselle ei jätetä.

Lisätietoja ja liitteet

Lopputervehdyksen jälkeen kerrotaan lisätietojen antaja. Lisätietoja-otsikko tulee kahden rivin päähän lopputervehdyksestä. Liitteet-otsikko tulee lopuksi Lisätietoja-otsikon jälkeen, jos asiakirjassa on liitteitä.

Melan yhteystiedot

Melan yhteystiedot kerrotaan asiakaskirjeen lopussa. Yhteystiedot annetaan joko leipätekstissä tai alatunnisteessa.

Jos yhteystiedot kerrotaan leipätekstissä, ne asetetaan kahden rivin päähän muusta sisällöstä. Melan nimi kirjoitetaan muodossa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela. Kieliversioissa osoitetiedot kirjoitetaan ko. kielellä.

Jos yhteystiedot kerrotaan alatunnisteessa, fonttikoko on 9. Alatunnisteen oikeaan reunaan asetetaan kuva. Liite Asiakaskirjemalli (pdf) havainnollistaa yhteystietojen tarkempaa asettelua. Melan kirjelomakkeessa käytetään alatunnistetta. Pyydä viestinnästä ala- ja ylätunnisteen tarkemmat mitat.

Taulukot

Käytä taulukoita vain silloin, kun siihen on selkeä tarve. Älä käytä taulukoita tekstin muotoilemiseen.

Lähettäminen

Asiakaskirjeet lähetetään isoikkunakuoressa. Tulosta kirje koossa A4 100 %, jotta kirje asettuu kuoreen oikein.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö