Ohita valikko

Ryhmähenkivakuutus

Ryhmähenkivakuutusturva on lakisääteinen ja koskee kaikkia, joilla on pakollinen MYEL-vakuutus.

Omaisilla on oikeus ryhmähenkivakuutuskorvaukseen, jos edunjättäjällä oli kuollessaan voimassa pakollinen MYEL-vakuutus tai sen päättymisestä on kulunut alle kolme vuotta. Jos vakuutus on päättynyt täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, oikeus ryhmähenkivakuutuskorvaukseen säilyy viisi vuotta.

Korvausta ei makseta, jos

 • edunjättäjä oli ennen kuolemaansa siirtynyt MYELin mukaiselle vanhuuseläkkeelle tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle
 • edunjättäjä on kuollut sen kalenterikuukauden jälkeen, jona hän on täyttänyt 68 vuotta.

Ryhmähenkivakuutuskorvaus maksetaan vain yhdestä järjestelmästä. Jos saat korvauksen jo työ- tai virkasuhteeseen perustuvasta ryhmähenkivakuutuksesta, et voi saada korvausta enää Melasta.

Kenellä on oikeus ryhmähenkivakuutuskorvaukseen?

Korvaus maksetaan vakuutetun aviopuolisolle (rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon) ja alle 22-vuotiaille lapsille.

Avopuolisona sinulla on oikeus korvaukseen, jos asuit vakuutetun kanssa yhteistaloudessa ja teillä on tai on ollut yhteinen lapsi tai viranomaisen vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta. Avopuolison MYEL-vakuutus rinnastetaan sopimukseen keskinäisestä elatuksesta.

Korvaukseen saattavat omien lasten lisäksi olla oikeutettuja:

 • aviopuolison lapsi, jonka huoltaja kyseinen aviopuoliso on
 • avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi, johon edunjättäjällä oli oikeuden päätöksellä tai sopimuksella vahvistettu elatusvelvollisuus
 • muu lapsi, jonka elatuksesta edunjättäjä on huolehtinut.

Ryhmähenkivakuutuskorvauksen määrä

Ryhmähenkivakuutuskorvaus on kertakorvaus, joka muodostuu

 • perussummasta
 • lapsikorotuksista ja
 • tapaturmakorotuksista.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa korvaussummat vuosittain. Summat ovat samat MYEL-vakuutetuille ja työntekijöille.

Ryhmähenkivakuutuksen perussummat

Vakuutetun ikä 
kuolinhetkellä
Perussumma v. 2018 euroa Perussumma v. 2019 euroa 
–49 16 550 16 720
50 15 460 15 620
51 14 360 14 510
52 13 230 13 370
53 12 140 12 270
54 11 070 11 190
55 9 960 10 060
56 8 870 8 960
57 7 830 7 910
58 6 670 6 740
59 5 580 5 640
60– 4 610 4 660

Lapsikorotus

7 460 euroa/lapsi

Tapaturmakorotus

50 prosenttia perussumman ja lapsikorotuksen yhteismäärästä.

Esimerkki:

50-vuotias MYEL-vakuutettu henkilö menehtyy tapaturmaisesti. Korvauksensaajina ovat leski ja kaksi lasta.

Leskelle maksetaan 15 460 euron perussumma, johon lisätään 50%:n tapaturmakorotus eli 7 730 euroa. Leskelle maksetaan yhteensä 23 190 euroa.

Lisäksi jokaiselle lapselle maksetaan 7 460 euron lapsikorotus, johon on lisätty 50%:n tapaturmakorotus eli 3 865 euroa. Kumpikin lapsi saa 11 595 euron korvauksen. Jos leskeä ei ole, perussumma lapsi- ja tapaturmakorotuksineen jaetaan lasten kesken tasan.

 

Näin haet ryhmähenkivakuutuskorvausta

 1. Täytä ryhmähenkivakuutushakemus

  Voit pyytää apua hakemuksen täyttämiseen Mela-asiamieheltä tai Melan asiakaspalvelusta.

 2. Lähetä täytetty ja allekirjoitettu hakemus Melaan

  Voit lähettää hakemuksen

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö