Ohita valikko

Ryhmähenkivakuutus

Ryhmähenkivakuutusturva on lakisääteinen ja koskee kaikkia, joilla on pakollinen MYEL-vakuutus.

Omaisilla on oikeus ryhmähenkivakuutuskorvaukseen, jos edunjättäjällä oli kuollessaan voimassa pakollinen MYEL-vakuutus tai sen päättymisestä on kulunut alle kolme vuotta.

Jos edunjättäjä on kuollut ennen 1.1.2020, oikeus ryhmähenkivakuutuskorvaukseen säilyy viisi vuotta, kun vakuutus on päättynyt täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Korvausta ei makseta, jos

 • edunjättäjä oli ennen kuolemaansa siirtynyt MYELin mukaiselle vanhuuseläkkeelle tai ennen vuotta 2014 myönnetylle varhennetulle vanhuuseläkkeelle. Osittainen vanhuuseläke ei ole esteenä korvauksen myöntämiselle.
 • edunjättäjä on kuollut sen kalenterikuukauden jälkeen, jona hän on täyttänyt 68 vuotta.

Ryhmähenkivakuutuskorvaus maksetaan vain yhdestä järjestelmästä. Jos saat korvauksen jo työ- tai virkasuhteeseen perustuvasta ryhmähenkivakuutuksesta, et voi saada korvausta enää Melasta.

Kenellä on oikeus ryhmähenkivakuutuskorvaukseen?

Korvaus maksetaan vakuutetun aviopuolisolle (rekisteröity parisuhde rinnastetaan avioliittoon), alle 22-vuotiaille lapsille ja tietyissä tilanteissa vakuutetun avopuolisolle.

Avopuolisona sinulla on oikeus korvaukseen, jos asuit vakuutetun kanssa yhteistaloudessa ja vähintään yksi alla olevista ehdoista täyttyy:

 • Teillä on tai on ollut yhteinen lapsi
 • Yhteistaloudessa asuminen on jatkunut vähintään viisi vuotta yhdenjaksoisesti välittömästi ennen puolison kuolemaa. Tämä ehto on voimassa, jos puoliso on kuollut 1.1.2020 tai sen jälkeen.
 • Teillä on ollut viranomaisen vahvistama sopimus keskinäisestä elatuksesta. Avopuolison MYEL-vakuutus rinnastetaan sopimukseen keskinäisestä elatuksesta.

Korvaukseen ovat edunjättäjien omien lasten lisäksi oikeutettuja:

 • aviopuolison lapsi, jonka huoltaja kyseinen aviopuoliso on tai on ollut lapsen täysi-ikäisyyteen asti
 • lapsi, jonka elatuksesta edunjättäjä on huolehtinut.

Ryhmähenkivakuutuskorvauksen määrä

Ryhmähenkivakuutuskorvaus on kertakorvaus, joka muodostuu

 • leskenosuudesta
 • lapsenosuudesta ja
 • tapaturmakorotuksista.

Jos leskeä ei ole, leskenosuus ja lapsenosuudet tapaturmakorotuksineen jaetaan lasten kesken tasan.

Vakuutussummat vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö. Summat ovat samat MYEL-vakuutetuille ja työntekijöille.

Ennen vuotta 2020 leskenosuutta kutsuttiin perussummaksi ja lapsenosuutta lapsikorotukseksi.

Leskenosuus

Vakuutetun ikä
kuolinhetkellä
Leskenosuus
vuosina 2019-2022, euroa
–49 16 720
50 15 620
51 14 510
52 13 370
53 12 270
54 11 190
55 10 060
56 8 960
57 7 910
58 6 740
59 5 640
60– 4 660

Lapsenosuus

7 540 euroa/lapsi

Tapaturmakorotus

50 prosenttia korvauksen määrästä.

Esimerkki:

50-vuotias MYEL-vakuutettu henkilö menehtyy tapaturmaisesti. Korvauksensaajina ovat leski ja kaksi lasta.

Leskelle maksetaan 15 620 euron leskenosuus, johon lisätään 50%:n tapaturmakorotus eli 7 810 euroa. Leskelle maksetaan yhteensä 23 430 euroa.

Lisäksi jokaiselle lapselle maksetaan 7 540 euron lapsenosuus, johon on lisätty 50 prosentin tapaturmakorotus eli 3 770 euroa. Kumpikin lapsi saa 11 310 euron korvauksen. Jos leskeä ei ole, leskenosuus ja lapsenosuudet tapaturmakorotuksineen jaetaan lasten kesken tasan.

Näin haet ryhmähenkivakuutuskorvausta

 1. Täytä ryhmähenkivakuutushakemus

  Hae ryhmähenkivakuutusta täyttämällä MYEL-vakuutetun ryhmähenkivakuutuksen korvaushakemus.

  Voit pyytää apua hakemuksen täyttämiseen Mela-asiamieheltä tai Melan asiakaspalvelusta.

 2. Lähetä täytetty ja allekirjoitettu hakemus Melaan

  Voit lähettää hakemuksen

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö